מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה לגילוי ועיון במסמכים ומתן צווים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בפני בקשת הנתבעות (והן גם התובעות שכנגד), באטמ תיקשורת מיתקדמת בע"מ וכט טכנולוגיות בע"מ (להלן: "המבקשות") למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים של המשיבות, ייזום ופיתוח בארות יצחק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ וריפיד טכנולוגיות בע"מ (להלן: "המשיבות"), למתן צו מענה לשאלון שנשלח מטעמן, מכוח הוראת תקנות 110, 113, ו-116 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (הוא הדין החל בנסיבות העניין).
...
הבקשה למענה נוסף על שאלות – נדחית.
הבקשה לעיון באסמכתאות נדחית בהעדר נימוקים.
הבקשה לחייב המשיבות בהגשת תצהירי גילוי מסמכים ומענה על שאלונים בנפרד – נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

לפניי בקשת הנתבעת לגילוי ועיון ספציפי במסמכים וכן למתן צו למענה על שאלון.
...
[footnoteRef:5] כמו כן, אני סבור כי במקרה דנן המענה על השאלון יביא דווקא לייעול ההליך, שכן חלק מן השאלות המפורטות בשאלון שהגישה הנתבעת הן שאלות שיהיה קושי ליתן עליהן מענה מלא במסגרת של חקירה נגדית, בין היתר לאור בחינת המסמכים הנדרשת לצורך כך.[footnoteRef:6] [4: ראו למשל: דב"ע 3-398/97 ג'י. טי. אי. בי. תקשורת (1991) בע"מ – קרוגליאק‏, פד"ע לא 269 (1998); בר"ע (ארצי) 59112-05-15 גליל מיקרוגלים ישראל (2003) בע"מ - אורית מיארה-קטן (06.10.2015), והאזכורים שם (להלן: "עניין גליל מיקורגלים").
] לפיכך, אני נעתר לבקשת הנתבעת בעניין זה באופן חלקי, וזאת ביחס לשאלות הרלוונטיות למחלוקת, אשר יהיה זה יעיל להשיב עליהן במסגרת של שאלון: שאלות 4,5,7,8,9,13,14,16,17,18 לשאלון שהוגש על ידי הנתבעת.
לפיכך, הבקשה מתקבלת בעיקרה, כאמור לעיל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת הבקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ומתן צו נגד משרד התחבורה והמוסד לביטוח לאומי (להלן- הבקשה לגילוי ועיון מסמכים ספציפיים) עותרת המבקשת לקבל את המסמכים הבאים: בקשות לחידוש רישיון קצין בטיחות ממשרד התחבורה אשר הוגש על ידי המשיב במהלך השנים 2012 – 2019, לרבות החלטות המשרד התחבורה בבקשות אלה.
...
הכרעה לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, אני מקבלת את בקשת המבקשת (הנתבעת) למתן צו איכון.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה: תקנה 4(ב) לתקנות קובעת: "לבית המשפט בדונו בבקשה תהיה הסמכות למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, ובילבד שנתקיימו תנאים אלה
...
אשר על כן, המסקנה היא שלעת הזו הבקשה אינה צריכה לבקשת האישור ואין בה כדי לייעל את ההליך.
משכך, הבקשה, נדחית.
המבקש ישלם הוצאות המשיבה בסך של 1,500 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בהמשך לדיון שהתקיים בתיק ביום 4.4.23 ומועדי ההוכחות שנקבעו, עלי לתת החלטה בבקשה למתן צו גילוי ועיון במסמכים וכן מתן צו למענה על שאלון.
...
שאלה 2 - לאור ההבהרה שנתנה התובעת לשאלה בהתייחסותה מיום 21.8.22 למענה שנתנה הנתבעת לשאלון ( להלן –"התייחסות התובעת"), אני מורה לנתבעת להשיב לשאלה בנוסחה העדכני לאחר ההבהרה.
תצהירי עדות ראשית בנוסף לכל האמור לעיל ומכוח סמכותי לפי תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") אני מורה כדלקמן בכל הנוגע להבאת הראיות: (-) בהתאם לתקנה 67(א) לתקנות אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר.
סוף דבר, הנתבעת תמציא את המסמכים ותשלים מתן תשובות לשאלונים בהתאם להחלטתי לעיל, עד ליום 31.7.23 (בכפוף לזכותו של רו"ח גינזבורג להגשת טיעון או לזכותה של הנתבעת לטעון ביחס למסמכים ספציפיים והכל כמפורט לעיל).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו