מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ככל שהבקשה לאישור הסדר פשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית, על בית המשפט להוסיף ולוודא כי התובענה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3, 4 ו- 8(א) בחוק וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.
...
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין.
המשיבות ישלמו למבקש גמול בסך של 145,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין, החזר הוצאות בסך של 103,000 ₪ בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות כמפורט לעיל, ושכר טרחה לבאי כוחו בסך של 1,175,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
בהתאם להוראת סעיף 25(א)(4) בחוק, אני מורה על פרסום הודעה על החלטת בית המשפט לאשר את הסדר הפשרה, בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מונחת לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בהתאם לסעיפים 18-19 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות) ולתקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 (להלן: תקנות תובענות ייצוגיות), ההליך היתנהל לכתחילה לפני כב' נשיא בית המשפט יצחק ענבר, ולאחר מכן בפני כב' השופטת אסתר נחליאלי-חיאט, והבקשה לאישור הסדר הפשרה הועברה אליי עם פרישתה לגימלאות, לאחר שהתובענה אושרה כייצוגית אך טרם שהחל הדיון בהליך העקרי לגופו.
...
כפי שקבעתי בהחלטתי מיום 21.08.2023, אני סבורה כי ההסדר מעלה שני קשיים ממשיים שאינם מאפשרים לאשרו.
הקושי הטמון בפיצוי ללקוחות ולציבור באמצעות שוברים התעורר במקרים קודמים שנדונו לפניי, וכפי שקבעתי לגביהם, אני סבורה כי גם במקרה זה, כדי לבחון האם ההסדר הוגן וגם ראוי וממלא את דרישות החוק והפסיקה, אין די בבחינת שווי ההטבה הנטען לחברי הקבוצה.
סוף דבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה המבוקש נדחית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בשלום הרצלייה נפסק כדקלמן:

בהחלטה מיום 7.9.2022 נקבע, כי מאחר שהבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה טרם הוגשה התשובה לבקשה לאישור התובענה הייצוגית, המשיבה תגיש בתמציתיות את התייחסותה לגוף הטענות בבקשה לאישור התובענה הייצוגית.
...
כלומר, אילו הייתה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית מתבררת לגופה, קיים סיכון לכאורי שזו הייתה נדחית, רובה או כולה (לפני או אחרי אישורה כתובענה ייצוגית).

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בהתאם לסעיפים 18-19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות ו/או החוק).
...
עם זאת, בקשת האישור לא הגיעה לשלב השמיעה, ובסופו של דבר ההליך הסתיים בפשרה בטרם זו נדונה.
לאור האמור תשלם המשיבה למבקש גמול בסך 40,000 ₪, ושכר טרחה לב"כ המייצגים בסך 200,000 ₪ בצירוף מע"מ. הגמול ומחצית משכר הטרחה ישולמו בצירוף מע"מ עד ליום 15.1.2024 היתרה תשולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, לפי החלטה שיפוטית, לאחר שהמשיבה תדווח על השלמת יישום הסדר הפשרה (השלמת הפרסומים הפומביים וכן השלמת יידוע מאושפזים שקיבלו בעבר רשומות, והטמעת תהליך של יידוע שוטף של חברי קבוצה המקבלים רשומות רפואיות על האפשרות שנעשה בהם שינוי ועל זכותם לקבלת מידע אודות שינוים שנעשו, ככל שנעשו).
סוף דבר לאור כל האמור, אני מאשרת את הסדר הפשרה בין הצדדים בהתאם למפורט בפסק דין זה. מצאתי כי ההסדר המוצע ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה וכן בהערכת הסיכויים והסיכונים של הצדדים.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגיות, בהתאם לסעיפים 19-18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.
...
גמול לתובעים המייצגים ושכר טרחה לבאי כוחם במסגרת הסדר הפשרה המליצו הצדדים על כי לתובעים ישולם גמול בסך 3.5% מסכום הפיצוי שישלמו הנתבעים, ובנוסף אליו.
כמפורט בהסדר פשרה, במועד זה ישלמו הנתבעים לתובעים, באמצעות ב"כ, את חלקם בתשלום המחצית הראשונה של האגרה.
סוף דבר לאור כל האמור, אני מאשרת את הסדר הפשרה בין הצדדים בהתאם למפורט בפסק דין זה. מצאתי כי ההסדר המוצע ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה והערכת הסיכויים והסיכונים של הצדדים לאור מצבם הכלכלי של הנתבעים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו