מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה לאישור בניית קומה בהקלה

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נקבע, כי "אף שתכנית קומת הקרקע מניחה את התשתית לתוספת אחוזי הבניה, היא אינה מבטיחה תוספת כזו וכן אין מדובר ב'גשר ברזל' לאחוזי בניה נוספים. מכאן שביחס לתוספת אחוזי הבניה בקומת הקרקע, הארוע שחולל את ההשבחה הוא מתן ההקלות למבקשים ולא אישור תכנית קומת הקרקע, וביחס למועד זה תערך השומה" (ס' 31 וראו גם ההפניה לפסק הדין בע"א 766/08 בעיניין עו"ד ניב).
...
בנסיבות אלה, המסקנה המתבקשת היא שההשבחה נובעת ממתן ההקלה והיא האירוע מחולל ההשבחה.
מקובלת עלי עמדת ועדת הערר והמשיבה, כי פסק הדין בעניין אקרו אינו רלבנטי לענייננו, שכאמור נסיבותיו דומות מאוד לנסיבות פסק הדין בעניין גוזלן.
אשר על כן, הערעור נדחה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

נתבקשה הקלה לתוספת 2.5 קומות ושטחים נוספים לפי התוכנית, הקלה בתוספת 2 קומות נוספות ובסה"כ בנין בן 8 קומות, הקלה בשטח עקרי בשיעור של 11% וכן הקלה בשטח של 5% בגין התקנת מעלית.
ועדת הערר קבעה כי במקרה זה ניתן יהיה לבנות 7 קומות (כולל קומת מסחר/עמודים לא כולל קומת מרתף) כאשר הקומה השביעית תהיה חלקית כפי שמופיעה בבקשה להיתר ("תוכנית קומה 7 –פנטהאוזים").
...
דיון והכרעה 4.1 אקדים ואציין כי לאחר שמיעת טענות הצדדים ובדיקת טענותיהם מצאתי שיש לדחות את העתירה.
כאן ראינו , בהתייחס לאזור המסחרי, כי התוכנית המפורטת לא קבעה צפיפות, ובכך אין תחולה לסעיף זה. טענת העותרת כי לפי תכניות קיימות מפורטות היא זכאית לבניה של מס' יחידות דיור ללא הגבלה – נדחית.
לסיכום 5.1 העתירה נדחית.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקצירת האומר הערר נסב על שומת הקלות אשר התבקשו על ידי המערערת, במסגרת בקשה להיתר בנייה בה התבקש להקים מבנה בן 2 קומות מעל קומת מרתף.
...
טענתה זו של המערערת אין בידי לקבל וזאת, ראש וראשונה ובמיוחד בנסיבות בהן חוסר האפשרות למימוש הזכויות על הגג אינו קשור בקשר סיבתי להקלה.
לאור כל האמור, הנני סבורה כי צדקה ועדת הערר בקובעה כי על השמאי המכריע לשום את שווי המקרקעין במצב החדש, על מנת לקבוע את שווין של ההקלות, באופן שלא יביא לידי ביטוי את הירידה בשווים כפועל יוצא מדחיית האפשרות למימוש הבנייה בהתאם לתכנית הגגות ובהתאמה לכך, הנני סבורה כי דין טיעוניה של המערערת לעניין זה להידחות.
סוף דבר; משנדחו כלל טענותיה של המערערת – הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מחוות דעתה עולה כי ניתן לבקש הקלה ולהקים יחידת דיור נפרדת על הגג, ולא רק כתוספת לדירה שמתחתיה.
במהלך שנת 2017 הכין התובע תשריט ובקשה להיתר בניה, לפיהם הוא מבקש לבנות תוספת בניה לרוחב בשטח של 11.41 מ"ר, לבנות מעל דירתו קומה שלישית בשטח של 79.74 מ"ר ומרפסת פתוחה בשטח 21.96 מ"ר, וכן גלריה מתחת לגג הרעפים בשטח 37.04 מ"ר, סה"כ 120 מ"ר בנוי (בנכוי שטחי המרפסות).
...
מכל האמור לעיל, בקשת התובעת לצו מניעה נדחית.
בכל הנוגע לשימוש ייחודי שעושה הנתבע במחסן, כפי שעשו בעלי הזכויות בדירה 4 עשרים וחמש שנים לפניו, גם כאן אני דוחה הבקשה ומגיעה למסקנה כי ההתנהגות של התובעת ויתר בעלי הדירות לאורך השנים מצביעה על הסכמה לשימוש כזה.
סוף דבר מכל האמור לעיל אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובעת לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 10,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לבסוף ציינה ועדת הערר כי על אף שתוספת השטח המבוקשת ידועה כהקלה ל"שיפור דיור" וברגיל מאושרת על ידי הועדה המקומית כדבר שבשיגרה, הרי שבמקרה זה היא לא שוכנעה כי קיים צורך בשיפור דיור או כי קיים הצדק לחרוג ממדיניות הוועדה המקומית ולהתיר תוספת בניה למגורים בקומה נוספת ונפרדת מעבר לשתי הקומות הקיימות, במיוחד כאשר הבקשה נועדה לצורך הכשרת בניה שלגביה הוצאו צוי הריסה שפוטיים שלא קוימו, בדיעבד, תוך דגש על החובה לשקול שיקולים של מניעת עבריינות בנייה.
...
בפניי עתירה המכוונת כנגד החלטת המשיבה 1, ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז (להלן "ועדת הערר"), מיום 07.03.2021, בה נדחה הערר שהגישו העותרים על החלטת המשיבה 2, הועדה המקומית לתכנון ולבניה גני תקווה מיום 20.11.2019, שדחתה את בקשתם להיתר להרחבת הקומה העליונה בביתם ולפיצול הבית לשתי יחידות דיור.
העותרים הגישו ערר לוועדת הערר המחוזית (ערר 294/13), וביום 12.5.2014 נדחה הערר (בדעת רוב).
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את החלטת ועדת הערר עליה נסובה העתירה, עיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את טיעוני הצדדים, עמדתי היא כי אין מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר.
העתירה נדחית.
העותרים ישלמו לכל אחד מהמשיבים את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו