מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה לאיחוד דיון תקנה 40(ב)

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לפי תקנה 40(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, לאיחוד הדיון בתאד"מ 31211-01-23 המתנהל בבית משפט השלום בהרצליה (להלן: תובענת הרצליה), עם הדיון בתאד"מ 18752-07-23 המתנהל בבית משפט השלום ברמלה (להלן: תובענת רמלה).
...
משאלה הם פני הדברים, אני סבורה כי שיקולי יעילות דיונית מצדיקים את איחוד הדיון בתובענות, וזאת על אף שאין זהות מוחלטת בין העילות המשפטיות בשתי התובענות (ראו בש"א 5287/18 פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נ' קונטרו פרויקטים וכוח אדם בע"מ, פסקה 5 (22.7.2018)).
לפיכך, ומאחר שתובענת הרצליה הוגשה קודם לתובענת רמלה, אני מורה על קיום הדיון המאוחד בבית משפט השלום בהרצליה.
סוף דבר: הבקשה לאיחוד הדיון בתובענות מתקבלת אפוא.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לפי תקנה 40(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, לאיחוד הדיון ב-ת"א 75337-12-20 המתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, עם הדיון ב-ת"א 18616-02-23 המתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים.
...
יוער כי בית המשפט דחה את בקשת ההצטרפות להליך ביום 8.12.2022, תוך שציין כי למוסד לביטוח לאומי אין זכות תביעה כנגד המעביד וכן כי "בהליך אחד לא ניתן להגיש שני כתבי תביעה שונים ונפרדים". דין הבקשה להתקבל.
זאת שכן, מקום בו פלוני מגיש בקשה להצטרף להליך ובקשתו נדחית ובעקבות כך פלוני מגיש תביעה עצמאית ומבקש לאחד את הדיון (בתביעתו ובהליך אליו ביקש להצטרף), הרי שהיענות לבקשה לאיחוד תובענות עלולה אכן להוות "עקיפה" פסולה של החלטת בית המשפט לדחות את בקשת ההצטרפות.
התוצאה שדין הבקשה להתקבל.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לפי תקנה 40(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, לאיחוד הדיון ב-ת"א 60777-03-23 המתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, עם הדיון ב-ת"א 54343-03-23 המתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.
...
בנסיבות אלו נראה לי כי יהיה זה לראוי ליתן לבית המשפט הדן בתביעת אוטולוקס ליתן את החלטתו.
הבקשה הנוכחית נדחית בזאת, ללא צו להוצאות לטובת מי מהצדדים.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לפי תקנה 40(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, לאיחוד הדיונים בת"ק 75858-01-23 ובת"ק 52684-04-23 המתנהלים בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב-יפו, עם הדיונים בת"ק 52812-01-23 ובת"ק 65523-03-23 המתנהלים בבית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה, והדיונים בת"ק 50621-02-23, ת"ק 56481-02-23 ות"ק 42442-03-23 המתנהלים בבית המשפט לתביעות קטנות בכפר סבא.
...
לאחר עיון בבקשה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
הבקשה נדחית איפוא.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לפי תקנה 40(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, לאיחוד הדיון בת"א 42856-08-20 המתנהל בבית משפט השלום בהרצליה, עם הדיון בת"א 70200-12-21 המתנהל בבית משפט השלום בכפר סבא.
...
על כן, אני סבורה כי יהיה זה יעיל יותר לקיים את הדיון בתובענות במאוחד.
לכן, ובשים לב לכך שהמבקש ציין בבקשתו כי הוא מעדיף ששם יתקיים הדיון המאוחד ואילו המשיבים לא התייחסו בתגובותיהם לעניין זה – אני מורה כי הדיון המאוחד יתקיים בבית משפט השלום בהרצליה.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, אני מורה על איחוד הדיון בתובענות כמבוקש בבקשה, כך שת"א 70200-12-21 יועבר מבית משפט השלום בכפר סבא לבית משפט השלום בהרצליה, ויאוחד שם עם הדיון בת"א 42856-08-20.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו