מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בנק יפתח הליכים כנגד עו"ד בחובות

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פש"ר 60758-12-18 בנק מזרחי בע"מ נ' יהודה ואח' 27 ינואר 2019 לפני כב' השופט חגי ברנר, סגן נשיא מבקשת גלית יהודה משיב בנק מזרחי טפחות בע"מ ע"י ב"כ עו"ד מרים זפט פסק דין
ראה ע"א 2766/15 יפה פרגון נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (06.05.2015): "כאשר היתקיים מעשה פשיטת רגל והוכחו התנאים למתן צו כנוס, הרי שאין צורך לידרוש מנושה להוכיח את התועלת הגלומה עבורו בהליך פשיטת הרגל, וזאת ביחוד שעה שמקור החוב הוא פסק דין חלוט שאין עליו חולק." דברים אלה נאמרו אמנם בהקשר של מתן צו כנוס, אך הם חלים בבחינת קל וחומר גם כאשר עומדת על הפרק צדקתה של התראת פשיטת רגל, שהיא שלב דיוני מוקדם יותר וחמור הרבה פחות משלב הבקשה לצוו כנוס.
לעניין תועלת הגלומה בהליך - די לנושה לחשוף קצהו של שיקול או סיכוי הגיוני, שאינו מופרך וחסר-בסיס על פניו, בכדי לדלג מעל "משוכה" זו. לעניין זה, אין לי אלא לחזור על ההלכה כי אין לחייב זכות מוקנית כי הנושה יפתח נגדו בהליכי הוצאה לפועל דוקא, להבדיל מהליכי פשיטת רגל.
...
לאחר עיון בטיעוני הצדדים בכתב ובעל פה, באתי לכלל מסקנה כי דין ההתנגדות להדחות.
אשר על כן, ההתנגדות נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד נכתב כי ככל ולא ינהגו כנדרש, תועמד יתרת ההלוואה לפרעון מיידי והבנק יפתח בהליכים משפטיים לשם גביית החוב, לרבות הליכי הוצאה לפועל לשם מימוש המשכנתא שהוטלה על הנכס, פינויו ומכירתו לשם כסוי חובם לבנק (המכתב ואישור על המצאתו צורפו כנספח ד' לתצהיר עו"ד ג'ראיסי, נ/14).
במכתב מיום 11.6.2014 ששלח צד ג', על-ידי ב"כ, לכונס הנכסים ציין כי מהמועד בו הגיעו הצדדים להסכמות ביחס לפינוי הנכס (8.10.2013) עד למועד בו הוגשה הבקשה לאישור המכירה בתיק ההוצאה לפועל, חל שינוי בנסיבות - צד ג' הביא מטעמו אדם אשר הסכים לפרוע את חובות צד ג' לבנק כנגד המחאת זכויות הבנק לצד ג'.
...
ז - סוף דבר אשר על כן, אני מורה כדלקמן: התביעה נגד בנק ירושלים נדחית.
התובעת תשלם לבנק שכר טרחת עו"ד בסך 12,000 ₪.
התביעה נגד עו"ד דוחא נדחית.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בבאר שבע בפני: כב' השופט עמית כהן 23 פברואר 2018 פש"ר 1145-05-11 פש"ר 1154-05-11 בקשה: 56 בעיניין: פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980 להלן: "הפקודה" ובעניין: יוסף גואטה, ת"ז:041895731 רחל גואטה, ת"ז 054681176 ע"י עו"ד עדו עינת ואח' להלן: "החייבים" ובעניין: עו"ד רות שווץ בר להלן: "הנאמנת" ובעניין: הכונס הרישמי ע"י עו"ד מלי חג'ג' לשם להלן: "הכונ"ר" ובעניין: יוסף שלום, ת"ז 050882703 ע"י עו"ד גיא קינן ואח' להלן: "הנושה" החלטה
במועד חתימת ההסכם הראשון עמדה ההלוואה הפרטית על סכום של 840,000 ₪; · החייבים פנו לנושה בבקשה לקבלת הלוואה נוספת בסך של בין 500,000 ₪ ל- 600,000 ₪ ("ההלוואה מבנק הפועלים"); ההלוואה מבנק הפועלים תנתן באופן הבא: הנושה יפתח חשבון בבנק הפועלים, ביחד עם מי מטעם "רחל גואטה מעונות יום" (להלן: "הגן"), יקבל מהבנק הלוואה בסך 200,000 ₪, אשר תוחזר על ידי הגן, סכום זה יועבר לנושה, על חשבון ההלוואה הפרטית; תנתן לנושה מסגרת אשראי של 50,000 ₪ עד 150,000 ₪, הנושה ימשוך את מלוא הסכום הנ"ל ויעביר אותו לחייבים; הנושה ייקח הלוואה נוספת בסכום של 250,000 ₪, לטובתה ימשכן את ביתו, ויעביר את מלוא הסכום לידי החייבים; · בהסכם מוגדרת הדרך בה יושבו ההלוואות, כך שההלוואה הקודמת תסולק תוך 48 חודשים מיום 1.9.06, בתשלומים חודשיים של 30,000 ₪, ראשית ההלוואה הפרטית, ולאחריה ההלוואה מכספי הנושה; · ההסכם מתייחס לחברת ג.ש. חוות חקלאיות בע"מ (להלן: "החברה"), אשר רווחיה אמורים להתחלק שווה בשווה בין הצדדים (בכפוף לאמור בהסכם); · הצדדים הגדירו ביטחונות לכסוי ההלוואות, ובין השאר שירשם מישכון על המשק לטובת הנושה.
מוסיף הנושה וטוען כי, גם במסגרת הליך פשיטת הרגל, "כבשו" החייבים את גירסתם הנוכחית, ולא העלו כל טענה נגד הנושה המובטח או נגד החוב המובטח.
אני דוחה את טענת החייבים כי יש לקזז כספים כנגד ההלוואות שקבל הנושה מהבנקים עבורם, מאחר שהחייבים לא הוכיחו את הקזוז הנטען, ומאחר שהחייבים התחייבו לשלם את הכספים ישירות לבנקים, אין זה סביר לקזז כספים כנגד יתרת החוב בבנקים.
...
אינני מקבל את עדותו של הנושה שהוא אינו זוכר את הסכום המדויק שקיבל מאבינועם פירסטנברג (להלן: "אבינועם") ובוודאי שלא ניתן להסתמך על עדותו שנדמה לו שהוא קיבל מאביו משהו "כמו" 100,000 ₪.
אני דוחה את טענת החייבים כי יש לקזז כספים כנגד ההלוואות שקיבל הנושה מהבנקים עבורם, מאחר שהחייבים לא הוכיחו את הקיזוז הנטען, ומאחר שהחייבים התחייבו לשלם את הכספים ישירות לבנקים, אין זה סביר לקזז כספים כנגד יתרת החוב בבנקים.
אני סבור שיש להכיר במשכון שנרשם לטובת הנושה להבטחת ההלוואה מבנק הפועלים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

התובע פנה לנתבע, עו"ד במקצועו, על מנת שזה יפתח בשמו בהליכים משפטיים נגד הבנק – וייפרע מהבנק בגין הנזקים שנגרמו לו. התובע חתם על ייפוי כוח עבור הנתבע, שילם לו שכר טירחה בסך 7,000 ₪, ובחלוף זמן, כשפנה התובע לנתבע לברר מה עלה בגורל תביעתו – נאמר לו כי "הנושא בטיפול". על אף דרישתו של התובע – הוא לא קיבל מהנתבע כל מיסמך שהוא.
כך למשל טען התובע בעדותו, כי לא קיבל כל הודעה או פניה מאת הבנק אודות יתרות החובה בחשבון כתוצאה מהשיקים שאביו "פיזר (ע' 11, ש' 30-33 לפרוטוקול), וכי נודע לו לראשונה על קיומן של יתרות חובה מלקוח, שמסר לו כי שיק של התובע חזר ללא כסוי (ע' 13, ש' 1 ואילך; ובמאמר מוסגר – התובע לא מסר את שמו של אותו לקוח, ולא זימנו לעדות). עוד, לטענתו, בעת שהגיע לסניף הבנק לערוך בירור - יתרת החובה בחשבון עמדה על 15,000 ₪, והבנק נעתר לדרישתו של התובע לסגור את החשבון אף מבלי שסילק את החוב בגין יתרת החובה הנ"ל.
...
המסקנה המתחייבת, לפיכך, היא כי התובע לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו לביסוס תביעתו.
משכך, דין התביעה להידחות.
אני מחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 2,500 ₪, וכן שכ"ט עו"ד (ומע"מ) בסך 7,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בצפת ת"א 21334-07-17 בן סימון ואח' נ' אדרי ואח' תיק חצוני: בפני כבוד השופטת רביע ג'באלי תובעים דני בן סימון ע"י ב"כ עוה"ד נתבעים 1. שרלי אדרי ע"י ב"כ עוה"ד 2. חדוה אבידן ע"י ב"כ עוה"ד 3. תמי בן טובים ע"י ב"כ עוה"ד 4. איתן דביר ע"י ב"כ עוה"ד 5. דורון אדרי ע"י ב"כ עוה"ד 6. ענבל דרעי ע"י ב"כ עוה"ד 7. חופית זרוק ע"י ב"כ עוה"ד פסק דין
בעקבות זאת, הוגשו נגדו ונגד אבי הנתבעים ז"ל, כתבי אישום במסגרת תו"ב 52641-05-10 (להלן: "הליך התו"ב").
בהתאם, ביום 7.4.16, הנתבעים חתמו על מיסמך המאגד את כל חתימותיהם ובו צוין כי דמי השכירות יועברו לחשבון בנק אשר יפתח בבנק הדואר על שם הנתבע 1 והנתבעת 3.
עוד, התובע טען כי משלא שולמה אגרה מתאימה, הרי שהנתבעים אינם זכאים לסעד זה. באשר לחוב מחודש 12/2014 ועד לחודש 10/2016: משהצדדים מסכימים כי התובע צבר חוב עבור דמי שכירות מחודש דצמבר 2014 ועד לחודש אוקטובר 2016, הרי שעליו לשלם את מלוא דמי השכירות בגין אותם 23 חודשים, כפי נקבע בהסכמי השכירות.
...
סיכומו של דבר: התובע יפנה את המושכר עד לתאריך 30.12.22.
התובע ישלם לנתבעים את הסכומים הבאים: סך של 41,400 ₪ עבור 23 החודשים מחודש 12/2014 ועד לחודש 10/2016, בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד למתן פסק הדין, בסך 47,097 ₪.
התובע ישלם את הסכום לחשבון הנאמנות המשותף של כלל הנתבעים תוך 30 ימים, ולא הסכום יישא ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו