מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בניה המבוססת על מילוי קרקע

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

השלמת האדמה היא במסגרת עלויות הפיתוח של הערייה והיא זו אשר סיפקה ומספקת לכל הבתים הנבנים בשכונה את האדמה שנדרשה לצורך המילוי.
ד(1)(ה) חשבוניות התובעת תביעת התובעת לחיוב הנתבעים לשלם מחצית הוצאות בניית השביל התבססה על הוצאות הבנייה בפועל כאמור בחשבוניות נספחים ז'1-ז'10, ז'14/1 ו- ז'16 לתצהיר צד ג' 1.
...
הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, את הסך של 43,140 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת כתב התביעה.
בגין ההודעה לצד ג' 2, הנתבעים ישלמו לצד ג' 2 הוצאות בסך של 10,000 ש"ח. באשר להוצאות המשפט של צד ג' 3, בהתאם להסכם שכר הטרחה שנעשה בין צד ג' 3 לבין בא כוחה, העלות בפועל לצד ג' 3 של שכ"ט עו"ד בגין הליך זה היא בסך של 29,835 ש"ח. (הסכם שכר הטרחה צורף להודעה של צד ג' 3 מיום 06.11.17).
על כן, דין הטענה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מכאן, טען התובע, כי היה על הנתבע לבסס את תוספות הבניה בביסוס זהה לביסוס המבנה המקורי, היינו, כביסוס עמוק בשכבות בהן שנויי הרטיבות אינם מורגשים כלל, ושיתבסס על כלונסאות "רגילים" או כלונסאות "קטני קוטר", וזאת על מנת לצמצם למינימום את התזוזות הדיפרנציאליות, שכן העברת העומסים מהכלונסאות לקרקע מתבצעת בחיכוך לכל אורך הכלונס ולפיכך כימעט ואין השפעה לשינויי הרטיבות בקרקע.
אף הנקוז מהגג בחלקו הדרומי של המבנה מנוקז סמוך ליסודות, דבר הגורם לסדיקה מוגברת באותו איזור ולהיפרדות התוספת שם. יתרה מכך, בחלקו האחורי של המבנה קיימת מסלעה ומילוי קרקע הנשען על המבנה.
...
יתרה מכך, משלא שוכנעתי בניסיונו של המומחה פאר להמעיט מסוגיית ביסוס התוספות, הרי שברור כי לא אוכל לקבל את קביעותיו המזעריות והשוליות בנושא הערכת הנזקים וקביעת היקף העבודות שיש לבצען לצורך תיקון המצב.
לסיכום אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לפצות את התובע בגין נזקיו.
אני קובעת מועד להמשך דיון בשאלת גובה הנזק, לאחר קבלת חוות הדעת החדשה, ביום 3.2.2019, בשעה 09:30.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2020 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

במכתבו של המהנדס מיום 31.8.20 הבהיר המהנדס נתשה, כי בשלב חזוק היסודות התברר כי קיר האבן החצוני של הבניין מבוסס על מילוי אדמת חרסית ולא מגיע עד הסלע.
אשר לזיקתה הקניינית של המבקשת, אכן, בע"פ 3249/05 מרדכי בר יוסף נ' הועדה המקומית לתיכנון ובנייה פ"ת (פורסם בנבו) נפסק, כי לעניין צו הריסה מנהלי ה"רואה עצמו נפגע" משמעו, בעל זכויות כדין אשר רואה עצמו נפגע – וזכויות כאלה יכול שיהיו - למשל – של בעלי קרקע, חוכרים ושוכרים, בעלי נכס שכן שנכס שלהם עלול להפגע מהריסה וכיוצא בזה, ואינו כולל מי שאינו בעל זכויות קנייניות כגון מי שפלש לנכס.
...
המשיב טוען כי יש לדחות את הבקשה מהטעם שהוגשה באיחור, בחלוף 40 יום.
לפיכך, אני קובעת כי למבקשת זכות עמידה לעניין הגשת בקשה לביטולו של צו ההריסה המינהלי.
לפיכך, אני מורה על ביטולו של צו ההריסה המינהלי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

המומחה הוסיף וציין, שיש להטיל אחריות על השקיעות, על מי ביצע את השביל בצורה כזו או אחרת, שכן היה הכרח לבנות את השבילים בהתאמה לדו"ח הקרקע, לרבות מילוי מהודק ומבוקר של שכבות האדמה (ע' 19 ש' 27 -30 לפרו').
המומחה ציין בעדותו, כי לפי הבנתו את דו"ח יועץ הקרקע, היועץ לא הנחה לבסס את השבילים אך ורק על גבי כלונסאות, אלא הוא הנחה שכל חפירה, מן הסתם גם חפירה לצורך הצבת שבילים, תהיה על גבי מילוי מהודק (ע' 15, ש' 23 - 35 לפרו').
...
סיכומו של דבר כלל הנזק עומד על 79,860 ₪, ובהתאם לראיות שעמדו בפניי, ניתן לייחס כ- 20% ממנו לכשל במערכת הביוב, שאיננו באחריות הנתבעת וכ- 80% להידוק הלקוי בפיתוח החצר, היינו הנזק בגין העבודה הלקויה של הנתבעת והעדר פיקוח של המהנדס גאנם, עומד על 63,888 ₪.
אני מקבל אפוא את התביעה בחלקה, ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל של 51,110 ₪, בצירוף שכר טרחה והוצאות משפט בסכום כולל של 11,700 ₪.
עוד אני מורה כי הנתבעת תשיב לתובע שליש מהאגרה ששולמה, וכן את העלות ששילם התובע עבור חוות דעת מומחה בית המשפט (ללא השבה של עלות המומחה מטעם התובע וללא השבה של עלות העדות בבית המשפט של מומחה בית המשפט).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מכאן, התובעים טענו כי היה על הנתבע לבסס את תוספות הבניה בביסוס זהה לביסוס המבנה המקורי, היינו, כביסוס עמוק בשכבות בהן שנויי הרטיבות אינם מורגשים כלל, ושיתבסס על כלונסאות "רגילים" או כלונסאות "קטני קוטר", וזאת על מנת לצמצם למינימום את התזוזות הדיפרנציאליות, שכן העברת העומסים מהכלונסאות לקרקע מתבצעת בחיכוך לכל אורך הכלונס ולפיכך כימעט ואין השפעה לשינויי הרטיבות בקרקע.
דיון והכרעה דו"ח מכון התקנים: כעולה מדו"ח מכון התקנים מיום 13.10.2020 (הוגש לתיק בית המשפט ביום 8.11.2020), לצורכי דגימת סוג הקרקע נילקחו שני מדגמי מילוי וקרקע מבור חפירה במרחק כ- 0.5 מ' מהמבנה עד לעומק 3.8 מ' בסמוך ליסודות מבנה.
...
יתרה מכך, משלא שוכנעתי בניסיונו של המומחה פאר להמעיט מסוגיית ביסוס התוספות, הרי שברור כי לא אוכל לקבל את קביעותיו המזעריות והשוליות בנושא הערכת הנזקים וקביעת היקף העבודות שיש לבצען לצורך תיקון המצב.
לסיכום אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע לפצות את התובע בגין נזקיו.
אני קובעת מועד להמשך דיון בשאלת גובה הנזק, לאחר קבלת חוות הדעת החדשה, ביום 2.7.2023, בשעה 13:00.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו