מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בניגוד לתקנה 80(א) לתקנות התעבורה

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה הנאשמת מואשמת בפתיחת דלת רכב, באופן שלא הבטיח את שלומם של עוברי הדרך וזאת בנגוד לתקנה 80 (א) לתקנות התעבורה הקובעת: "לא יפתח אדם את דלתו של רכב אלא לאחר שנקט כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי הדרך" החובה המוטלת על אדם הפותח דלת של רכב, הנה חובת זהירות סטאטוטורית לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, ביחס לכל "עוברי הדרך" לרבות, רוכבי אופניים.
...
לאחר שבחנתי ראיות המאשימה, שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם, שוכנעתי כי הנאשמת לא נקטה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים ולכן, נושאת באחריות לגרם תאונת הדרכים המתוארת בכתב האישום וזאת מהנימוקים הבאים: מעדותו של עד הראיה לתאונה, מר יונה מזרחי, עולה כי הרכב בו נסעה הנאשמת, עמד במרחק של 60-70 ס"מ מהמדרכה ולא בצמוד אליה, או במרחק של חצי מטר, כפי שטענה הנאשמת.
בגרסה הראשונית שמסרה לשוטר שהגיע לזירת התאונה, מסרה, כמפורט לעיל, כי החליטה לרדת מן הרכב, הביטה במראת הצד, פתחה את הדלת ושמעה קול של פגיעה בדלת, בהודעתה במשטרה, בשורה 6, מסרה כי "לפני שירדתי מהרכב ווידאתי והסתכלתי במראה הימנית..." ואילו בעדותה בבית המשפט, טענה הנאשמת, בעמוד 8 לפרוטוקול, שורות 22-23: "באתי לרדת מהרכב, הסתכלתי ימינה שמאלה ואחורה, לא ראיתי אף אחד...". כאשר נשאלה, בחקירתה הנגדית, על סתירה זו, לא נתנה הנאשמת הסבר מניח את הדעת, לגרסה המתפתחת, אותה בחרה להציג בבית המשפט ומכאן, אני קובעת כי גרסתה הראשונית, הספונטנית של הנאשמת, עליה חזרה גם במשטרה, היא הגרסה הנכונה ולפיה, הנאשמת פטרה עצמה בכך שהביטה במראת הצד בלבד, טרם שפתחה את הדלת ויצאה מן הרכב ולא נקטה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים והאפשריים טרם שעשתה כן, כגון – מבט לאחור ולצדדים .
בעפ"ת 40093-06-15 כהן נגד מדינת ישראל, נאמר: "אין בידי לקבל את טענת המערער, לפיה הייתה חובה להזהירו וליידעו בדבר זכויותיו כבר במהלך התשאול הראשוני בשטח, וכי משלא נעשה כן, אין לקבל את ההודאות העולות מאמרותיו. סעיף 1 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב – 2002, מגדיר חקירה כ"תשאול או גביית הודעה בקשר לעבירה, בידי שוטר" [ההדגשה אינה במקור- צ.ס.].
..מהמקובץ עולה אפוא, כי המערער מסר את הדברים מרצונו החופשי ועוד בטרם נחשד כלל על ידי השוטרות כי ביצע עבירה כלשהי".
ייתכן בהחלט כי הנהגת התרשלה בכך שאפשרה לנאשמת לרדת מהרכב, מבלי להעמידו בצד הדרך, אך עדיין, היה על הנאשמת, כמצוות סעיף 80(א) לעיל, לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים, טרם פתיחת הדלת וירידה מן הרכב וכפי שקבעתי לעיל, היא לא עשתה כן. לאור כל האמור לעיל, הנני קובעת כי המאשימה עמדה בנטל הנדרש ממנה במשפט פלילי, הוכיחה אשמת הנאשמת מעבר לכל לספק סביר ולכן אני מרשיעה את הנאשמת בעבירות המיוחסות לה בכתב האישום.

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה גרם תאונת דרכים וחבלה של ממש בגין פתיחת דלת, מבלי להבטיח שלומם של עוברי דרך, עבירות על תקנה 80(א) לתקנות התעבורה, בקשר עם סעיף 38(3) לפקודת התעבורה ונהיגה בחוזר זהירות, בנגוד לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה.
...
לאחר שבחנתי ראיות המאשימה, שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם, שוכנעתי כי הנאשמת לא נקטה כלל באמצעי הזהירות הנדרשים, עובר לפתיחת דלת הרכב ולכן, נושאת באחריות לגרם תאונת הדרכים המתוארת בכתב האישום וזאת מהנימוקים הבאים: הנאשמת לא הציגה גרסה עקבית בכל הנוגע לעובדות המקרה וסתרה עצמה, הן בהודעותיה במשטרה והן בעדותה בבית המשפט, כפי שיפורט להלן: א. בנוגע לסיבה לפתיחת הדלת - בהודעתה הראשונה, בתחילה, טענה כי בעלה ראה שנורה ברכב דולקת ואמר לה לסגור את הדלת, בהמשך, מסרה כי היא החליטה לעשות כן, לאחר שבעלה אמר לה שהנורה דולקת ואילו בהודעתה השנייה, טענה, כי היא זו שהבחינה כי הנורה מהבהבת והחליטה לפתוח את הדלת ולסגרה שוב וכך העידה בבית המשפט.
לאור כל האמור לעיל, הנני קובעת כי המאשימה עמדה בנטל הנדרש ממנה במשפט פלילי, הוכיחה אשמת הנאשמת מעבר לכל לספק סביר ולכן אני מרשיעה את הנאשמת בעבירות המיוחסות לה בכתב האישום, למעט בעבירה של נהיגה בחוסר זהירות, כאמור ברישא להכרעת הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לפיכך, שוכנעתי כי הנזקים שנגרמו לרכב התובעת נגרמו כתוצאה מפתיחתה הפתאומית של דלת הנוסעת לכיוון נתיב הנסיעה (צד שמאל), בנגוד לתקנה 80(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, הקובעת, כי "לא יפתח אדם את דלתו של רכב אלא לאחר שנקט כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי דרך". הנתבע היתמקד בטענה כי רכב התובעת נצמד אליו ולא שמר ממנו מרחק למרות שהיה מספיק מקום לעשות כן. לגירסתו, "כמו שהוא טוען היינו צריכים לעשות כל יום 20 תאונות, כי כל רגע מישהו פותח את הדלת ולא נכנסים בו". מצד שני, נהג הרכב הודה שלפני התאונה, הוא לא הבחין כלל במונית שחנתה בצד הדרך.
...
במסקנה זו תומך בראשונה הנזק שנגרם לרכבת התובעת ומיקומו (מהמראה הצדדית ואחורה, לרבות נזקי שפשוף בדלת האחורית).
לפיכך, שוכנעתי כי הנזקים שנגרמו לרכב התובעת נגרמו כתוצאה מפתיחתה הפתאומית של דלת הנוסעת לכיוון נתיב הנסיעה (צד שמאל), בניגוד לתקנה 80(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, הקובעת, כי "לא יפתח אדם את דלתו של רכב אלא לאחר שנקט כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי דרך". הנתבע התמקד בטענה כי רכב התובעת נצמד אליו ולא שמר ממנו מרחק למרות שהיה מספיק מקום לעשות כן. לגרסתו, "כמו שהוא טוען היינו צריכים לעשות כל יום 20 תאונות, כי כל רגע מישהו פותח את הדלת ולא נכנסים בו". מצד שני, נהג הרכב הודה שלפני התאונה, הוא לא הבחין כלל במונית שחנתה בצד הדרך.
כמו כן ישלם הנתבע לתובעת הוצאות (אגרת בית המשפט) בסך של 378 ₪, ושכ"ט עו"ד בסך של 1,000 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי כתב האישום יוחסה לנוסעת עבירה של פתיחת דלת ללא נקיטת אמצעי זהירות מתאימים, בנגוד לתקנה 80(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בקשר עם סעיף 38(3) לפקודת התעבורה, התץשכ"א-1961, זאת בעקבות גרימת חבלה של ממש לרוכב האופנוע.
...
" (ראו ת"ד (תעבורה ת"א) 1040-12-17 מדינת ישראל נ' שרון אשכנזי (11.10.2018)) לאור האמור, ומבלי להמעיט מהזהירות אשר מחייבת כל מי שעושה שימוש בדרך, אני סבורה כי יש להטיל חלק לא מבוטל מהנזק אשר נגרם לרכב החונה, על הנוסעת אשר טעתה ופתחה את הדלת של הרכב הפוגע אל תוך הנתיב בו נסע רוכב האופנוע באותה עת. נזכיר כי לפי כתב האישום שהוגש כנגד הנוסעת פתיחת הדלת נעשתה לקראת עצירת הרכב הפוגע.
לפיכך, אני סבורה כי הנוסעת ברכב נושאת באחריות לנזקי התובע בשיעור של 70%, ואחריותו של רוכב האופנוע עומדת על 30%.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גרסת התובעות באשר לנסיבות היתרחשות התאונה בסעיף 9 לכתב התביעה נרשם כך: "ביום 25.6.17 בשעה 16:20 לערך, עת עמד הרכב הנפגע בעצירה מוחלטת עם דלת פתוחה פגע בו הרכב הפוגע וגרם לו לנזקים". בטופס ההודעה (מוצג ת/1) שצורף לכתב התביעה נרשם כך: "רכבי חנה בחניה מסודרת צמוד למדרכה, אני כבר נכנסתי לרכב, באתי לסגור את הדלת אך לא הספקתי לסגור אותה במלואה כי משאית שהגיעה פיתאום נכנסה לי בדלת. הזמנתי מישטרה". בהודעת נהגת הפרטית במישטרה נרשם כך: "ב 25.06.17 סביב שעה 16.00 נכנסתי למכונית שלי קיה פיקנטו, כדי להתחיל לנסוע. הכביש מאחורי היה ריק. לא הספקתי לסגור את הדלת ומשאית נכנסה בדלת ושברה אותה. המכונית שלי חנתה בחנייה מסודרת צמוד למדרכה. הזמנתי מישטרה למקום הארוע מפני שנהג המשאית לא הסכים שזה קרה באשמתו. מספר אירוע 172". גרסת הנתבעות באשר לנסיבות היתרחשות התאונה בסעיף 4 לכתב ההגנה נרשם כך: "א. מוכחש האמור בסע' 9 לכתב התביעה; ב. הנתבעות תטענה כי עת נסע רכבן ישר וכדין בנתיבו, או אז פתחה לפתע נהגת רכב התובעות באחת את דלת הנהג ברכבה אל עבר הכביש בחוסר זהירות ובנגוד לתקנה 80א' לתקנות התעבורה, ופגעה ברכב הנתבעות". בטופס ההודעה (מוצג נ/1) שצורף לכתב ההגנה נרשם כך: "נסעתי ברחוב אבוחצירה בבני ברק רכב עמד בצד ימין של הכביש כימעט שסיימתי עקיפה הנהגת צד ג' פתחה את הדלת ופגעה ברמפה של המשאית". טופס זה כולל שרטוט ידני להמחשה של קטע הרחוב ושל מנח הרכבים המעורבים בו. הראיות שהציגו הצדדים כתבי הטענות, על נספחיהם.
...
הכרעה דין התביעה – להידחות.
נימוקי בתמצית ממכלול הראיות עולה במובהק, כי נהגת הפרטית לא נתנה דעתה למשאית לפני רגע התאונה, וכנראה אף כלל לא הבחינה בה (אמרה שראתה לפני התאונה "כמה מכוניות" עומדות במרחק מאחור בצומת המרומזר), למרות שיכולה וצריכה ולמעשה חייבת הייתה לוודא שהדלת לא נפתחת או לא נותרת פתוחה בעת נסיעת כלי רכב ליד הפרטית החונה בחנייה בצד הדרך.
סיכום התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו