מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביצוע שטר חוב כערובה לשכירות נכס

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

שטר החוב נחתם ע"י מרים כערובה לקיום חובותיה הקבועים בחוזה.
בבקשה לבצוע השטר לא פירט סבו מה הנזקים שנגרמו לו, אך בתצהירו ציין כי מרים חייבת לו דמי שכירות בגין שלושה חודשים, כספים בגין חובות ארנונה וועד בית שלא שולמו על ידה וכן פיצוי בגין נזקים שונים שגרמה לנכס.
...
אשר על כן, אני קובע כי גם טענותיה אלו של מרים לא הוכחו, כך שיש לדחות את התביעה במלואה.
סוף דבר השורה התחתונה היא כדלקמן; התביעה בתא"מ 5944-03-10 מתקבלת בחלקה, כך שהנתבעת תשלם לתובע סך של 4,584 ₪, נכון להיום.
התביעה בתא"מ 1208-06-10 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2013 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

תחילתו של הליך זה בשטר חוב שהוגש לבצוע בלישכת ההוצאה לפועל.
שטר החוב על סך 50,000 ₪ והוא ניתן כערובה לשכירות נכס ששכרה חברת מרחב אבטחה שמירה וניקיון בע"מ (להלן: "מרחב") מהתובעת.
...
כיוון שהתביעה נגד הנתבע נדחית אין צורך לדון בהודעה לצד ג' ולצד ד' ואולם למעלה מהצורך אעיר כי אם וככל שהתביעה היתה מתקבלת היה מקום לחייב את צד ג' להשתתף עם הנתבע במחצית הסכום.
התוצאה היא איפוא שהתביעה נדחית יש לסגור את תיק ההוצל"פ 03-09487-10-6 ואני מחייב את התובעת בהוצאות הנתבע ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪ (סכום זה נקבע גם בהתחשב בהוצאות בהן יחוייב הנתבע לצד ג').
הנתבע ישלם לצד ג' הוצאות בסך 3,000 ₪ וצד ג' ישלם הוצאות לצדדי ד' בסך 1,000 ₪ לכל אחד.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

הנתבעים סירבו לבטל את העיקול והחזיקו אותה "כבת ערובה" כלשונה.
הנתבעים טוענים כי כנגד התובעת וביתה ניפתחו תיקים בהוצאה לפועל לבצוע שטר חוב בסך של 50,331 ₪.
הנתבעים מפנים לפסק הדין וטוענים כי בית המשפט קבע כי די בסכום שנגבה מהערבים לתיקון הנזקים שלשיטתם הותירו השוכרים בנכס.
...
לא שוכנעתי כי התובעת הייתה במצוקה וכי הנתבעים ניצלו את מצוקתה כמו גם שלא שוכנעתי כי ההסדר אליו הגיעו הצדדים בלתי סביר.
לפיכך, התביעה נדחית.
סוף דבר בנסיבות האמורות התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תיק ההוצאה לפועל ניפתח לבצוע שטר חוב, אשר נימסר לפי הסכם שכירות שנערך בין הצדדים ביום 23.3.14, לפיו שכרה המבקשת 2 מהמשיבה מבנה בחוף עין בוקק, מיגרש 350 בחלקה 28 בגוש 100422, בשטח של 640 מ"ר ברוטו (להלן- הנכס או החנות), לתקופה של 10 שנים, החל מיום 15.10.13 ועד ליום 15.10.2023 (להלן- הסכם השכירות).
בתיק נוסף המתנהל בין הצדדים, - ת"א 9249-03-17 - קבע בית המשפט המחוזי בתל-אביב כי אין ראיה כי מצבה הכלכלי של המבקשת איתן וחייב אותה בהפקדת ערובה.
...
לגבי העיקול על חשבון המבקש 1, יש להיעתר לבקשת הביטול.
באשר ליסוד ההכבדה, אני סבורה כי הנתונים שהביאה המשיבה כמפורט בפסקה 25 לעיל, יש בהם כדי לעמוד בנטל המוטל עליה בעניין זה, ואלה לא נסתרו על ידי המבקשים.
סוף דבר העיקול שהוטל על חשבונה של כנרת גאלרי בע"מ (ח.פ. 513665950) בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, סניף סאלח א- דין- ירושלים, ימשיך ויעמוד בתוקפו, ואולם סכום הכספים שעוקל ומוחזק על ידי הבנק בגין העיקול שהוטל בתיק ההוצאה לפועל 523924-05-16, יופחת ויעמוד על סך של 362,390.64 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בפסק הדין בהליך הקודם קיבל בית המשפט את טענות התובע וקבע כי: התובע זכאי לבטל את הסכם השכירות, וזאת מחמת הפרתו על ידי הנתבעים; הנתבעים אינם זכאים לממש את הבטחונות שנמסרו להם במסגרת ההסכם, לרבות הערבויות השונות, שטרי החוב והערבות הבנקאית ונאסר עליהם לנקוט הליכי ביצוע בגין שטרות או שיקים שנמסרו להם; התובע פטור מתשלום דמי שכירות החל ממועד הגשת התביעה (הכוונה לתביעה בהליך הקודם שהוגשה ביום 28.4.2020); ניתן היתר לפיצול סעדים (לפיו התובע יכול לתובע את נזקיו והוצאותיו); הנתבעים חויבו לשלם לתובע שכר טירחת עו"ד בסך של 15,000 ₪ והוצאות בסך של 3,000 ₪ (בסה"כ 18,000 ₪).
לא ניתן להחזיק את השוכר בגדר "בן ערובה", עת קיים בנכס, הלכה למעשה, פגם מהותי נסתר וידוע שנים קודם לכן, אשר אילו היה יודע מידע מהותי זה בדבר הקרינה – יתכן שלא היה שוכר את הנכס.
...
סיכום ביניים התביעה מתקבלת בחלקה בגין המרכיבים הבאים: 7,671 ₪ בגין ריבית הפיגורים.
התוצאה הנתבעים ישלמו לתובע סך כולל של 31,466 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין החל ממועד הגשת התביעה (24.4.2022) ועד לתשלום המלא בפועל.
בנסיבות בהן התביעה התקבלה בחלקה בלבד (פחות מרבע מסכום התביעה), ישלמו הנתבעים לתובע הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך של 3,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל ממועד מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו