מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול תקנון בבית משפט מחוזי

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

] סעיף 2 לתקנון מונה את תנאי החזר התשלום ובהמשכו: "אם בקשת ביטול ההישתתפות בקורס תמסר לאחר תחילת הקורס ועד לתום כמות השיעורים הראשונים המהוה 10% מכלל שעורי הקורס, יוכל התלמיד לקבל החזר כספי של 20% ממחיר הקורס". ומודגש ב- "BOLD" מיד לאחר מכן - "אם בקשת ביטול ההישתתפות בקורס תמסר לאחר מועדים אלו, לא תהיה לתלמיד אפשרות לקבל החזר כספי כלשהוא.
בנוסף לייעוץ ולסילבוס שהוצג, התובע העיד כי נערכו מבחני התאמה, אולם לשיטתו הם אינם משקפים את ההתאמה הספציפית לקורס; וראו עדותו בעיניין: "אבקש שבית המשפט יורה על ביטול העסקה. העסקה נעשתה לא בצורה הוגנת. הסברתי את המוגבלות שלי, מבחינת משרה מלאה, שאין לי ידע במחשבים, שהייתי בקורס כי יצא לי להכיר את העולם, יש קורסים ברמות נמוכות שכן שם יכולתי להצליח, מבחינה עבודה אמרו לי שאין שום בעיה. כל מה שהעליתי בפני נציג המכירות מר נמרוד הוא אמר הכל בסדר, וגם דאג לי להציג את הקורס הזה ספציפי לפני שעשיתי מבחן התאמה. הוא אמר לי שזה מתאים לי ושיהיה לי טוב עם הקורס הזה.
לשאלת בית המשפט נטען פה שהיו מבחני התאמה אולם מבחני התאמה לשיטתם לא היו מבחנים שקלעו אם אכן הסטודנט מתאים לקורס אם לאו, אני משיב שבודאי זה לא הטעייה, מבחן התאמה זה מבחן של אדם מילוא זו חברה מאד ידועה שהמבדק שאנו עושים לתלמידים זה מבחן שמותאם לקורסים שלנו.
5129371רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.
...
דיון והכרעה אקדים ואומר, שלאחר ששמעתי את העדויות, את טענות הצדדים ועיינתי בכל אשר הובא בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה – דחייה, ולהלן נימוקיי בתמצית ולהלן נימוקיי בתמצית, כמצוות תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976.
סוף דבר לאור המקובץ לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה – דחייה, התובע ישא בהוצאות הנתבעת על סך של 750 ₪, בתוך 30 ימים.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי סבר שהתקנון אינו מקנה למערערים זכות לבצע בנייה "על חלקי הגג הצמודים ליתר הדירות בבניין". אולם, כעולה מנסח הרישום, צו הבית המשותף ותשריט הבית המשותף – למעשה כל שטח דירת הגג של המערערים והמרפסת שלהם צמודים לשטח הגג של הבניין, למעט פיר המעלית, שהוא רכוש משותף.
ממילא מבוטל אף החיוב בהוצאות משפט שעליו הורה בית המשפט המחוזי.
...
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים מצאנו כי דין הערעור להתקבל.
בסופו של דבר, עסקינן במחלוקת פרשנית על הוראות התקנון.
מטעם זה, אף מצאנו לנכון להימנע מפסיקת הוצאות במקרה זה. סוף דבר: הערעור מתקבל, במובן זה שניתן סעד הצהרתי לפיו המערערים, שהם בעלי הזכויות בדירת הגג, רשאים בהתאם להוראות התקנון לבנות על גג הבניין, בשטח המוצמד לדירתם.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי עצמו ציין זאת, וקבע כי – "בהנתן מסקנותיי דלעיל לעניין ביטולה של המערכת ההסכמית [...] מתייתר במידה רבה הצורך לידון במחלוקת בין הצדדים לעניין קיומה של חובה בדין לשינוי התקנון והקף אותו שינוי. כל זאת מקום בו בכפוף לקבלתה של החלטה כדין על ידי האורגנים המתאימים בחברה, וברוב המתאים, היא רשאית לפעול לשינוי מיסמכי היסוד שלה. עם זאת, נוכח המחלוקות בין הצדדים, ועל מנת שלא יימצא פסק הדין כחסר, מצאתי להוסיף ולהתייחס גם למחלוקות בסוגיה זו" (ההדגשה הוספה – נ' ס').
...
בית המשפט המחוזי בחן את אפשרויות ההיפרדות השונות, ונותר איתן במסקנה כי היפרדות 'מוכתבת מלמעלה' – לא תסכון.
אף לדידי, בהתחשב במציאות הקשה שנוצרה בין הצדדים ובחוסר האמון העמוק ביניהם, התוצאה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי – חסרה; ואין מנוס מהחזרת הדיון לפתחו, על-מנת שייתן הוראות מתאימות להיפרדות, כפי שהציעה חברתי.
כמו כן, קבוצת לוסקין עתרה לכך ש"לחלופי חלופין – ככל שעל אף כל האמור לעיל יחליט בית המשפט הנכבד להורות על היפרדות בין הצדדים על דרך של רכישת זכויות (ולאור האמור לעיל אין טעם טוב שכך יקרה), יש להורות על רכישת חלקו של המבקש בחברה על ידי המשיבים בהתאם להערכת שווי שתיערך על ידי גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי" (שם, בפסקה 272; ההדגשה במקור).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 41934-01-23 עוז חברה להשקעות בע"מ נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ואח' תיק חצוני: בפני כבוד השופט אבי גורמן תובעת עוז חברה להשקעות בע"מ באמצעות ב"כ עוה"ד יפעת עמית, שי עמית ומורן מיכאלי נתבעים 1. שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ באמצעות ב"כ עו"ד שיר שמואל 2. רנסנס ייזום והשקעות בע"מ באמצעות ב"כ עוה"ד עופר זמיר 3. רפאל רפאל 4. ויאצ'יסלב מושייב 5. יעקב מיראל 6. חיים דהן וזורה דהן 7. ראובן מרדכי 8. מירה בר אל 9. חיים יעקב הרוש 10. אבו מאהר חסונה ובניו בע"מ באמצעות ב"כ עוה"ד עמיר מיארה, חמאד חסונה וליניר חסונה החלטה
כתב התביעה המתוקן שונה מכתב התביעה המקורי בשלושה עניינים (השניים הראשונים מתוכם, עלו בדיון קדם המשפט): מעבר מתביעה לביטול כל התקנון – לתביעה לביטול סעיף 5 לתקנון בלבד; בקשה להוספת חב' ברכת חי ניהול נכסים בע"מ כנתבעת; שינויים שהוכנסו לסעיפים רבים בכתב התביעה המקורי, אשר יש בהם משום היתייחסות לעניינים שעלו בכתבי הגנה שהוגשו ואשר נטען כי נודעו לראשונה באופן מלא רק במועד זה. כן הובהרה טענה, אשר נטען כי יש לה בסיס כבר בכתב התביעה המקורי (אף אם לא בפירוט רב), לפיה השמוש כמסעדה נוגד את היתר הבנייה.
...
לאור זאת יושתו על התובעת הוצאות, בסכומים שיפורטו להלן ואשר ייקחו בחשבון את האמור בסעיף זה. סוף דבר אני מתיר את הגשת כתב התביעה המתוקן.
התובעת תישא בהוצאות הנתבעים, באופן הבא: לנתבעות 1 ו- 10 תשלם התובעת הוצאות בסך 7500 ₪ לכל אחת.
לנתבעת 2 תשלם התובעת הוצאות בסך 4500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 8000-06-22 לוסקי ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ תיק חצוני: בפני כבוד השופט מאזן דאוד התובעים 1. דוד לוסקי 2. רויטל לוסקי 3. מ.י.ע. נכסים בע"מ 4. רויטל נכסים בע"מ הנתבע בנק הפועלים בע"מ ב"כ המבקש/הנתבע: עו"ד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' ב"כ המשיב/התובעים: עו"ד ד"ר אייל כהן החלטה
ביחס לתובעות 3-4, ציינו התובעים כי הם "מסכימים בזאת, וקיבלו החלטה רשמית באספה כללית של החברות במניין חוקי, לבטל בתקנון החברות התובעת עקרון זה ולשאת באחריות אישית לחיובי החברות הללו בחברה שאינה בע"מ. בכך מתבטל החשש של הנתבע לניצול לרעה של עקרון הישות המשפטית הנפרדת". עוד ציינו התובעים כי עסקינן "בתובענה מותנית", בה טרם שולמה מחצית אגרת התביעה ולכן המסגרת הנורמאטיבית, סכויי התביעה והסכוי להפרע הוצאות מהנתבע, אינם רלוואנטיים וקיומה הפורמלי של התובענה מותנה בהשלמה עתידית של מחצית אגרת התביעה ב- 30 תשלומים וכי כידוע תקנה 157 לתקנות החדשות וסעיף 357א לחוק מתייחסים לערובה להבטחת הוצאות הנתבע אם יתקבל פסק דין לאחר ניהול הליך מלא ולא ביחס להליך חלקי של הליכים מקדמיים בלבד כמו במקרה דנן.
...
סוף דבר: אשר על כן, על התובעים להפקיד ערובה להוצאות הבנק, על פי סעיף 353א לחוק החברות.
לפיכך, אני מחייב את התובעים להפקיד בבית המשפט ערובה על סך 70,000 ₪ בתמהיל שלהלן: 35,000 ₪ במזומן בקופת בית המשפט או בהפקדת ערבות בנקאית וכן 35,000 ₪ ערבות אישית של התובעים 1-2.
המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו