מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול תנאי מעצר באיזוק אלקטרוני

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

המבקש טען שבחלוף הזמן ממועד שיחרורו בתנאים כאמור ביום 5/7/21 ובשים לב למועד הדיון שנקבע בעיניינו לפני כב' השופט ברגר ליום 17/2/22 ומשעה שלא נרשמו הפרות חרף "...בקשות רבות לטיפולים רפואיים" הרי שי מקום להורות על ביטול "...תנאי מעצרו של המבקש באיזוק אלקטרוני" .
...
במקרה שלפני קיימים טעמים מיוחדים לקיים בדווקנות וכלשונה את ההמלצה של שירות המבחן שלא להיעתר לבקשה להקלה בתנאים.
איני מקבל את ההנחה ש'רצונה' של המתלוננת, ככל שכך הוא, ויצירת הקשר עמו היא ביטוי להעדר מסוכנות הנשקפת מהמבקש.
על רקע האמור, ובבחינת קל וחומר, נקבע בפסיקה כי אישור לפתיחת חלונות פיקוח לצרכי התאווררות במהלך מעצר בפיקוח אלקטרוני, יינתן רק במקרים חריגים המצדיקים זאת.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

משמעות הדבר היא כי מבוקש לבטל את תנאי המעצר באיזוק אלקטרוני ולאפשר למבקש לשהות בתנאי מעצר בית, על מנת שיתאפשר לו לצאת לעבודה.
...
בתגובת ב"כ המשיבה התייחסה המשיבה לשלושה נימוקים עיקריים בגינם יש לדחות את הבקשה: האחד, כי מסוכנותו של המבקש אינה מאפשרת שחרורו.
סיכומו של דבר, בשכלול הנסיבות שפורטו, אני סבורה כי ניתן לאפשר שחרורו של המבקש ממעצרו בתנאי איזוק אלקטרוני, תוך הטלת פיקוח הדוק ובתנאים אשר יבטיחו שמירה על שלום הציבור, כמפורט: המבקש יפקיד סך של 5000 ₪.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

המשיבה ביקשה לדחות את הבקשה, ולהדק את תנאי המעצר באזוק אלקטרוני בדמות ביטול חלונות הפיקוח.
...
עוד יצוין, כי על אף החלטתי מיום 19.2.19, טרם הוגשו לבית המשפט כל האישורים הרפואיים בגין טיפולי אינהלציה.
בענייננו, בכלל נסיבות העניין, אני סבורה, כי לנוכח ההפרות החוזרות ונשנות של תנאי המעצר, כפי שבאו לידי ביטוי בגליון ההתנהגות, לא ניתן בשלב זה לתת אמון נוסף במבקש ולהקל בתנאי מעצרו כמבוקש.
אשר על כן, הבקשות נדחות.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענתו בעת הזו מתקיימים התנאים המצדיקים ביטול מעצרו בתנאי איזוק אלקטרוני.
...
אני סבור כי התרת חלונות התאווררות למבקש תחטא לתכליות מעצרו ולמעשה תאיינן.
סוף דבר הוא שאני דוחה את הבקשה.
המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תסקיר שירות המבחן שירות המבחן בא כאמור בהמלצה חיובית והיא לבטל תנאי מעצרו של המשיב באיזוק אלקטרוני ולאפשר יציאתו לעבודה במשרד לניהול ומכירת נכסים בקריית ביאליק בו שותף בנו עם אחר, בין השעות 09:00-20:00, כאשר עבודתו תוגבל לעבודה משרדית ותודר מהסעות עובדים לאזורים שונים, כאשר ילווה למקום העבודה ובחזרתו ממנו על ידי בנו, וכאשר ישהה במעצר בית לילי בנוכחות אחד מהערבים.
...
שקלתי היטב סוגיה זו של אופן הפיקוח על המשיב וטיבו במהלך עבודתו, למול האינטרס הציבורי באיון מסוכנותו של המשיב ובפיקוח יעיל עליו ואני סבור כי האיזון הראוי וההולם בנסיבות המקרה ובמיוחד משום שאני סבור כי קיים בסיס לעיון חוזר בנסיבות תנאי שחרור של המשיב, כי ניתן להפחית ממידת הפיקוח על המשיב על ידי בנו.
אני סבור כי די לערבות הבן כדי להבטיח שמירת המשיב על התנאי של אי יציאתו ממקום העבודה במשך השעות הללו.
אשר על כן, אני מורה על המשך מעצרו של המשיב בתנאי מעצר בית מלא במקום בו הוא נמצא עתה, בפיקוח צמוד של מפקחיו המאושרים.
לצורך כך אני מאשר את בנו של המשיב כמפקח נוסף בכפוף לחתימתו על ערבות צד ג' בסך של 500,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו