מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול קודם אי הרשעה תקיפה והפקרה

בהליך תיק פ"ל אדום (פל"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת, לא ניתן להיתעלם מהנסיבות המחמירות הנילוות לבצוע העבירות בתיק זה. ראשית, לנאשם וותק נהיגה דל, הנאשם נוהג משנת 2012 ולחובתו 6 הרשעות קודמות, ביניהן בגין אי ציות לתמרור עצור, נהיגה בנגוד לאור אדום אשר דלק ברמזור, נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן ועוד.
מעבר לכל אלו, הנאשם הורשע בגין עבירות של הפקרה, נהיגה בחוסר זהירות וללא רישיון נהיגה ביום 8.12.14 במסגרת תיק 7473-01-13.
הרשעתו של הנאשם נותרה על כנה, וגם לאחר ביטול גזר הדין מיום 25.5.15 אשר ניתן בתיק זה, הרי שלא ניתן להיתעלם מהרשעה זו של הנאשם אשר ניתנה על בסיס הודאתו במסגרת הסדר טיעון.
בעברו של הנאשם הרשעות בגין: החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית, תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה של ממש והעלבת עובד ציבור.
...
עצם העובדה שבוטל גזר הדין בתיק 7473-01-13, ומאסר מותנה אינו מרחף מעל ראשו של הנאשם, אין בה די. נסיבות ביצוע העבירה במקרה זה בצירוף עברו התעבורתי והפלילי של הנאשם די בהן כדי להוביל למסקנה כי יש להטיל על הנאשם עונש של מאסר בפועל.
הנני גוזרת על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 7 חודשים שלא יעבור בתוך 3 שנים עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנה ו/או נהיגה בפסילה.
ה. - אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

            ב"כ הנאשם הפנה לפסקי הדין הבאים: ת"פ (עכו) 4587/02 מדינת ישראל נ' האדי (3.11.04) – הוטל צו של"צ, ללא הרשעה בהתאם להמלצת שירות המבחן, על נאשם בעבירה של הזנחת השמירה על כלי ירייה, אשר איבד את אקדחו במהלך סיור.
המאשימה עתרה להטלת מאסר על-תנאי, קנס וצו של"צ. לחובת הנאשם עמד עבר פלילי הכולל הרשעות קודמות בעבירות של הפרת הוראה חוקית, תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים.
בית-המשפט המחוזי היתייחס בהחלטתו, בין היתר, לנסיבות ביצוע העבירה, לחלקו של המערער 2 בארוע, ולהנחיית פרקליט המדינה מס' 2.28 העוסקת בהעמדה לדין בעבירה של הזנחת כלי ירייה, המתייחסת בעיקר למצבים של הפקרת נשק והסכון הגלום בהזנחה של כלי ירייה.
נקבע, בין היתר, כי "חובתו של בית המשפט להוציא מהכוח אל הפועל התכלית החקיקתית שבנקיטת אמצעי זהירות קפדניים בכלי נשק, בעלי פוטנציאל מסוכן וקטלני." ע"ח (ב"ש) 40038-06-16 מדינת ישראל נ' סולוב (19.12.16) – במסגרת הסדר טיעון שכלל הסכמות לעניין העונש, בוטלה הרשעת הנאשם בעבירה של הזנחת כלי ירייה, והוטלו עליו התחייבות כספית ותשלום הוצאות לאוצר המדינה בסך 1,000 ₪.
...
  החלטתי כי שיקולי שיקום מצדיקים סטייה ממתחם העונש.
סוף דבר 21.
                   נוכח כל האמור לעיל, אני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן: א.       צו של"צ בהיקף של 300 שעות, למשך שנה, במסגרתו יעמוד הנאשם בפיקוח שירות המבחן, ויבצע את כל אשר יוטל עליו.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עסקינן ביחיד אשר נוהל בעיניינו בעבר הליך פש"ר (תיק פש"ר 46680-05-17, מחוזי חיפה) בגין אותן נסיבות הסתבכות בחובות ואולם, הליך הפש"ר הקודם בוטל בפסק דין מיום ה-25/06/2018 וזאת בשל מחדליו בהליך עצמו, מבלי שבית המשפט הכריע בבקשה לגופה.
לעניין החובות לבני מישפחת סואלחה, הרי שהיחיד לא הורשע בסופו של יום בעבירה פלילית בגין ארוע התקיפה ולכן, מדובר בחובות שאינם נכללים גם כן במסגרת הסעיף הנ"ל. תכנית השקום שהוצעה על ידי הנאמן והממונה כללה תוספת תשלום לקופה בסך של 66,000 ₪ אשר ישולמו ב-48 תשלומים חודשיים בסך של 1,375 ₪ כל אחד ומימוש נכסים פינאנסיים לא מוגנים ככל שישנם.
לדבריו של הנאמן בדיון, לאחר שהתקבלה תגובת הנושה קרנית: "נעשתה ריוויזיה בעמדה שלנו והעמדה היום היא באמת כזו שאנו סבורים שהחוב אינו בר הפטר מאותם נימוקים שפורטו בעמדת קרנית, שכן היחיד הורשע בעבירה חמורה של הפקרה לפי פקודת התעבורה. אנו סבורים שתקנות הציבור חלות במקרים כמו זה ושהחוב לא ייחשב כחוב בר הפטר" (ראה פרוטוקול מיום ה-28/04/2022, עמוד 3 שורות 11-16).
...
ב"כ הממונה הצטרפה לעמדתו העדכנית של הנאמן והבהירה כי: "עמדתנו ניתנה ברוח פקודת הפש"ר במסגרתה התייחסנו לחוב של קרנית כחוב אזרחי. לאחר שעיינו בתגובת קרנית ונחשפנו לפסק הדין שניתן על ידי מותב זה, ביצענו חשיבה מחודשת במשרדינו בנוגע לעמדתנו ביחס לשאלת ההפטר על החוב של קרנית ובנסיבות הספציפיות של התיק הזה. כפי שחברי ציין היחיד הורשע בעבירת תקיפה. מדובר בעבירה שחוסה תחת החריגים של סעיף 175 לחוק, בנסיבות אלו אנו חוזרים בנו מעמדתנו וסבורים שמדובר בחוב שאינו בר הפטר. אבקש לציין כי לא מדובר בעמדה גורפת לכלל תביעות החוב המוגשות על ידי קרנית, אלא שיש צורך בבחינת כל מקרה לגופו, לרבות בחינת העבירות בהן הורשע היחיד והאם הן חוסות תחת סעיף 175" (ראה פרוטוקול מיום ה-28/04/2022, עמוד 3 שורות 19-25).
אשר על כן ובהתאם לסמכותי על פי סעיף 286(א) לחוק חדלות פירעון, אני מורה על ביטול הצו לפתיחת הליכים בעניינו של היחיד.
לאור ביטול צו פתיחת ההליכים, אני מורה כי ההגבלות שהושתו במסגרת הצו לפתיחת ההליכים מבוטלות.
לשם הזהירות, אני מורה כי הגשת בקשה עיקרית חדשה תהא כפופה להלכת אלקצאצי (ע"א 8673/13 אלקצאצי נגד כונס הנכסים הרשמי (2.4.14) וכן לתשלום מקדמי על סך של 4,000 ₪, אשר יהווה תנאי להגשתה של הבקשה ואשר יופקד במעמד הגשתה בקופת הממונה.

בהליך בקשה לביטול - פסילה מנהלית (בפ"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, למבקש רישום פלילי שכולל 5 הרשעות, בהן החזקה/שימוש בסמים, משנת 2021, הפקרה אחרי פגיעה, משנת 2020, ועבירות של תקיפה סתם, הסגת גבול פלילית, כליאת שווא והפרעת שוטר במילוי תפקידו, משנת 2016.
עיננו הרואות שעברו התעבורתי של המבקש מכביד, כולל הרשעה קודמת בתאונת דרכים, בה נגרמו חבלות של ממש, וכן הרשעות בעבירות של נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול, אי ציות לשוטר ונהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם.
בנסיבות אלה, ולאחר שעיינתי בחומר החקירה, ממנו עולה שקיימות ראיות לכאורה להוכחת המיוחס למבקש, מצאתי שלא נפל פגם בשימוע, שיש בו כדי להביא לביטולו.
...
לסיכום, במקרה שלפני מדובר בתאונת דרכים, שנסיבותיה חמורות, ובה היה מעורב המבקש.
לאחר ששקלתי את מכלול הטענות והשיקולים, הראיות לכאורה המצויות בתיק, לגבי העבירות שמיוחסות למבקש, ועברו התעבורתי המכביד של המבקש, לצד רישומו הפלילי, והמסוכנות שניבטת בנסיבות אלה מהמשך נהיגתו, אני סבורה שהחלטת הקצין בשימוע, לפסילת רישיון המבקש למשך 60 יום, מידתית וסבירה ולא נפל בה פגם.
לפיכך, הבקשה נדחית.

בהליך ערעור חדלות פירעון (עחדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בעיניינו של המערער נוהל בעבר הליך פש"ר (תיק פש"ר 46680-05-17) בגין אותן נסיבות הסתבכות בחובות, אך הליך הפש"ר הקודם בוטל בפסק דין מיום 25/6/18 בשל מחדליו של המערער בהליך עצמו, מבלי שבית המשפט הכריע בבקשה לגופה.
לעניין החובות לבני מישפחת סואלחה, ציין הנאמן כי המערער לא הורשע בסופו של יום בעבירה פלילית בגין ארוע התקיפה ולכן, מדובר בחובות שאינם נכללים גם כן במסגרת סעיף 175(א)(2).
בית משפט קמא לאחר ששקל את טעות הצדדים ולאחר עיון במסמכים הורה על ביטול ההליך בעיניינו של המערער, תוך קביעה כי: "...לא ניתן אלא לקבוע באופן חד משמעי כי החוב כלפי קרנית הנו חוב אשר נובע מארוע התאונה בו היחיד היה מעורב, במסגרתו ביצע היחיד עבירות רבות, לרבות עבירת הפקרה אחרי פגיעה, כמוגדר בסעיף 64א לפקודת התעבורה, שהנה עבירת אלימות חמורה, כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה.." – (שם, פסקה 40).
...
גם ב"כ הממונה הצטרפה לעמדתו העדכנית של הנאמן והבהירה כי: "עמדתנו ניתנה ברוח פקודת הפש"ר במסגרתה התייחסנו לחוב של קרנית כחוב אזרחי. לאחר שעיינו בתגובת קרנית ונחשפנו לפסק הדין שניתן על ידי מותב זה, ביצענו חשיבה מחודשת במשרדינו בנוגע לעמדתנו ביחס לשאלת ההפטר על החוב של קרנית ובנסיבות הספציפיות של התיק הזה. כפי שחברי ציין היחיד הורשע בעבירת תקיפה. מדובר בעבירה שחוסה תחת החריגים של סעיף 175 לחוק, בנסיבות אלו אנו חוזרים בנו מעמדתנו וסבורים שמדובר בחוב שאינו בר הפטר. אבקש לציין כי לא מדובר בעמדה גורפת לכלל תביעות החוב המוגשות על ידי קרנית, אלא שיש צורך בבחינת כל מקרה לגופו, לרבות בחינת העבירות בהן הורשע היחיד והאם הן חוסות תחת סעיף 175" (ראה עמ' 3 לפרוטוקול מיום 28/04/2022, שורות 19-25).
יוצא אפוא, כי תאונה בה היה מעורב נהג וביצע את העבירות המפורטות בסעיפים 64 ו/או 64 א לפקודת התעבורה, שתחשבנה כעבירת אלימות חמורה, ונוצר חוב ליחיד, תביא לתחולתו של סעיף 175(א)(2) לחוק חדלות פירעון אין נפקא מינה אם הנושה הינו הנפגע עצמו שנפגע ישירות מביצוע העבירות נשוא סעיף 175(א)(2) או הינה קרנית, שנכנסת בנעליו של הנפגע, בשל העדר כיסוי ביטוחי, על אף שהחוב נפסק בהליך אזרחי במסגרת תביעה שהוגשה ע"י הנפגע , שתבע את המערער כנהג הרכב ואת קרנית בשל העדר כיסוי ביטוחי, כך שהחוב נשוא תיק זה מקורו במעשיו של המערער שפגע בהולך הרגל והפקיר אותו לאחר הפגיעה, מעשה שהינו מסוג המעשים שלא מוצדק לפטור את החייב מחובות שנוצרות בשל ביצוען נוכח העדפת האינטרס הציבורי ולאור העובדה שחובות אלה מבחינה מוסרית וחברתית לא מוצדק שההפטר יחול עליהם.
המחוקק הכיר כיום במקרים בהם המטרה השיקומית נסוגה בפני תקנת הציבור הכללית, עת קבע מפורשות כי לא יינתן הפטר מחוב שנוצר בעבירת אלימות חמורה –ראו והשוו לדברים שנאמרו בפש"ר 14911-07-12, שם נאמר כי: "חומרת העבירות, חוסר המוסריות שדבקה בהן, מגיעים לכדי אי חוקיות של ממש באופן שהתכליות העומדות ביסוד דיני פקודת פשיטת הרגל, ובכלל זה האינטרס של החייב בשיקומו, נדחות ונדחקות מפאת חומרתן של העבירות המגיעה לכדי פגיעה מהותית בתקנת הציבור" – ראו גם פש"ר 32757-12-16 טורג'מן נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'.
פתוחה בפני המשיב החלופה יתרה מזו, אציין כי אמנם, החייב כבר שילם את חובו לחברה במסגרת העונש הפלילי שהוטל עליו.יחד עם זאת, שוכנעתי כי אין מקום להפטירו מהחוב לקרנית שנבע מאירוע התאונה בו היה המערער מעורב במסגרתו ביצע מעשיו החמורים, לרבות הפקרת הנפגע לאחר התאונה, כפי שפורטו בסעיף 7 לעיל ולא ניתן לאלץ את קרנית לוותר על האפשרות לנסות לגבות את החוב הנ"ל בהליכים מחוץ להליך הפש"ר. אדגיש כי, אי תחולת ההפטר על חוב זה נובעת מהפגם המוסרי החמור שדבק בנסיבות יצירת החוב ומההלכה כי במקרים חריגים שכאלו, תקנת הציבור תגבר על המטרה השיקומית שבהליך הפש"ר. מכל המקובץ לעיל, דין הערעור להידחות, ללא צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו