מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול פסק דין עקב פגמים בהליך

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

מהיבט הפן ה"שפוטי" – היינו, האישור שניתן להסכם על־ידי שופט – כאשר צד מבקש לבטל את פסק־הדין מחמת שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט הליכי ערעור רגילים" [רע"פ 7148/98 ארנון עזרא נ' יעל זלזניאק, פד"י נג(3) 337 (1999), פסקה 5.
אלא מאי? צד אשר חפץ בבטול פסק דין שניתן בהסכמה בעילה החוזית, חייב להגיש תובענה חדשה ועצמאית לביטול הסכמות הצדדים ופסק הדין שאישר אותן, ואין באפשרותו לעשות כן באמצעות בקשה המוגשת במסגרת התיק העקרי שבו ניתן פסק הדין, וכך נקבע בעיניין זה ב-ב"ש 215/83 אהרון ספטי נ' פטרישיה מאי ספטי, פד"י לז(2) 181 (1983): "האם אפשר לבקש את ביטולו של פסק הדין על סמך פגם או הפרה בבקשה, המוגשת בתיק המקורי, שבו ניתן פסק הדין. התשובה שלילית. עוד בפסק הדין ע"א 420/54 [2] נקבע, כי לאחר שבית המשפט נתן תוקף פסק־דין להסכם פשרה, תמה מלאכתו, ואף ביצוע הפשרה (אם אין לבצעה בהוצאה לפועל) צריך להיות על־ידי הגשת תביעה חדשה... ביטול הפסק פרושו מחיקתו והעברתו מן העולם, והדבר מצריך הגשת תביעה לאותו בית־משפט, אשר נתן את הפסק. אין הבדל אפוא, מה העילה, לפיה יבקש המבקש את ביטול פסק הדין: בין אם יבקש ביטול עקב פגם בכריתת ההסכם או יבקש לבטל את ההסכם עקב הפרה – עליו להגיש תובענה עצמאית לבית המשפט" (שם, בעמ' 185 א'-ה') ראו גם: ע"א 9344/04 ד"ר דניאל אנגל נ' עידן מערכות כבלים ישראל בע"מ (10.09.2006), פסקה 15 לפסק דינה של השופטת מ' נאור המנוחה; רע"א 9614/05 רז גל בע"מ נ' בנק לאומי לשיראל בע"מ (16.03.2006), פסקה ה'(3); ע"א 5914/03 אפרים שוחט נ' "כלל" חברה לביטוח (01.05.2005), פסקה 6; וכן ע"א 7398/00 נחמן גולדברג, עו"ד – כונס נכסים נ' ועד הנאמנים לנכסי הווקף המוסלמי בתל-אביב-יפו, פד"י נז(6) 730 (2003), שבו חזר בית המשפט העליון והבהיר כי "הגשת תביעה היא הדרך היחידה לביטול פסק־דין המאשר הסדר פשרה" (שם, פסקה 25).
...
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית בקשת הנתבעים.
אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם הוצאות לטובת אוצר המדינה בגין בקשה זו בסכום כולל של- 5,000 ₪ (בין היתר, נוכח התנהלותם הדיונית חסרת תום הלב).
המזכירות תמציא לצדדים העתק החלטתי זו. ניתנה היום, כ"ז אב תשפ"ב, 24 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על בית משפט השלום, בית בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון: במסגרת הבקשה טען נתבע 1, כי בקשה זו עוסקת בעילות ביטול "לפי שיקול דעת בית המשפט". המדובר במקרים בהם נתונה שאלת ביטול פסק הדין אשר ניתן במעמד צד אחד, לשיקול דעתו של בית המשפט, להבדיל מחובת ביטול "מחובת הצדק" שאז ישנה חובת ביטול- למשל נוכח פגם בהליך.
...
התובע סבור אפוא, כי יש לדחות את הבקשה, ומחמת הזהירות, וככל שבית המשפט יסבור שיש צורך בהעמקת ההתייחסות, הוא יידרש גם להתיישנות, שיהוי, מעשה בית דין, השתק וקיום של פסקי דין חלוטים.
דיון והכרעה: לאחר עיון בטענות הנתבע 1 כמו גם בתגובתו הקצרה של התובע סברתי, כי דין הבקשה להידחות, נוכח מספר טעמים, אשר די בכל אחד מהם, כשלעצמו, כדי להביא לדחיית הבקשה: ד.1.
תוצאת הדברים- נוכח כל הטעמים הנזכרים לעיל, דין הבקשה להידחות.
מעבר לעובדה, כי אין זה המקום להעלות טענות חדשות כנגד ביטול פסק דין שכן היה לנתבע 1 את יומו בעניין זה, הרי שבמסגרת החלטתו של בית המשפט העליון בעניינו של נתבע 1 (רע"א 7688/22) התייחס כב' השופט שטיין לדברים בס' 4 להחלטתו וקבע, כי "אין כל פסול במתן הכרעה בעניינו של המבקש, במנותק מההליך שמתנהל כנגד זלינגר". תוצאת הדברים: הבקשה נדחית בזאת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

מהיבט הפן ה"שפוטי" - היינו, האישור שניתן להסכם על ידי שופט - כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין מחמת שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט בהליכי ערעור רגילים.
...
למעלה מן הצורך, אוסיף כי משהופר ההסכם שעמד בבסיס פסק הדין בהליך הקודם, הרי שצמחו למשיב עילות תביעה חדשות בגין דמי שימוש ראויים במקרקעין, כמו גם זכות לסילוק יד שנולדה עם הפרת ההסכם, ועל כן גם מטעם זה דין הבקשה להידחות בשלב הזה.
בנסיבות העניין אף לא שוכנעתי כי מתקיים בענייננו השתק שיפוטי, בטח שלא מצדו של המשיב, שהרי המשיב כלל לא טען לטענות הפוכות ממה שנטען על ידו בתביעה הקודמת.
סוף דבר - הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

..מהיבט הפן ה"שפוטי" - היינו, האישור שניתן להסכם על ידי שופט - כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין מחמת שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט בהליכי ערעור רגילים.
...
דברים אלו מחזקים את המסקנה כי אין ממש בטענת המבקש, וכי אין בענייננו פגמים מהותיים שנפלו בכריתת הסכם הפשרה.
לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לביטול הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין, והמבקש רשאי לפעול בהתאם לאמצעים שמעמיד לרשותו החוק.
סוף דבר הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

..הפן ה"שפוטי" - היינו, האישור שניתן להסכם על ידי שופט - כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין מחמת שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט בהליכי ערעור רגילים" (שם, בע' 344-345)(ראו גם: רע"א 3960-05 עו"ד נפתלי נשר נ' שיבלי ראיף בן פאיז (26.12.05).
...
אני מקבלת עמדת התובעים כי פעלו מייד על קבלת הודעה על פסקי הדין הראשון והשני לצורך ביטולם.
אני מקבלת את עמדת הנ"ל כי ידעו אודות פסקי הדין עם הגשת הליך חדש לפירוק שיתוף בשנת 2014, על ידי ופיק חוראני במסגרת ת"א 22754-07-14, אז למדו כי קיים פסק דין במסגרת תה"ס 46321-11-13.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל - התביעה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו