מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול פסק דין חובת הצדק

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

למעלה מן הצורך אבהיר גם כי אינני סבורה כי בנסיבות המקרה דנן הוכחו התנאים המחייבים ביטול פסק הדין מחובת הצדק, בשל העידר המצאה כדין, או כי הוכחו התנאים המחייבים ביטול פסק הדין וההחלטות שניתנו לאחר מכן על פי שיקול דעת.
...
למעלה מן הצורך, ומבלי שאסטה מן הכלל לפיו אין ערכאת הערעור מחליפה שיקול דעת הערכאה המבררת בשיקול דעתה, אציין כי גם לאחר שעיינתי בכל הנימוקים שהובאו על ידי המבקשת לתמוך בהתנהלותה בהליך קמא, שהובילה למחיקת כתב הגנתה ולמתן פסק דין בהעדר הגנה נגדה, אציין כי מצאתי שהחלטות בית משפט קמא בעניינה היו נכונות וראויות.
סיכום אשר על כן, הבקשה נדחית.
לאור ההתנהלות שתוארה לעיל ותוצאת ההליך, תשלם המבקשת למשיבה הוצאות בסך של 4,000 ₪.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר עיון בבקשת רשות העירעור הגעתי למסקנה ולפיה דינה להדחות אף ללא צורך בתשובת המשיבה וזאת מהנימוקים כדלקמן: רוב טענות בוקינג ישראל מיתמקדות בטענה ולפיה היה צריך לבטל את פסק הדין מחובת הצדק ולא מכוח שיקול דעת בית משפט.
...
לאחר עיון בבקשת רשות הערעור הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבה וזאת מהנימוקים כדלקמן: רוב טענות בוקינג ישראל מתמקדות בטענה ולפיה היה צריך לבטל את פסק הדין מחובת הצדק ולא מכוח שיקול דעת בית משפט.
לו היתה משלמת בוקינג ישראל סכום זה והיה מתנהל משפט והתביעה היתה נדחית, ממילא בית משפט קמא יכול היה לקחת בחשבון את ההוצאות שכבר שולמו כאשר היה מחייב את הצד המפסיד בהוצאות.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

סכויי הגנתו של המבקש נוכח חובת ביטול פסק הדין מן הצדק, יוקדשו רק מילים אחדות לעניין סכויי הגנתו של המבקש.
...
לאור כל האמור ברי כי כתב התביעה לא הומצא כדין.
המסקנה דין פסק הדין שניתן נגד המבקש הוא ביטול - מחובת הצדק ונוכח סיכויי ההגנה ממשיים.
אני מורה על סגירת תיק הוצאה לפועל 503412-07-23 (בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים) וביטול כל ההליכים שננקטו בו. המזכירות תעביר ללשכת ההוצאה לפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום הרצלייה נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה אין מדובר במסירה כדין של כתב התביעה, על כן עסקינן בבטול פסק דין מחובת הצדק ולא לפי שיקול דעתו של בית המשפט.
...
הנה כי כן, די באמור עד כה, כדי להראות כי הנתבעת 1 לא הוכיחה שכתב התביעה לא הומצא כדין וכי דין בקשתה להתקבל מן הצדק.
לאור האמור, שוכנעתי כי בנסיבות דנן, לאחר בחינת כלל שיקולי בית המשפט, פסק הדין שניתן כנגד הנתבעת 1 בטל, כפוף להגשת כתב הגנה ולתשלום הוצאות התובעת.
סוף דבר: כתב ההגנה מטעם הנתבעת 1 יוגש עד ליום 18.1.24.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

ביום 2/1/24 נחקרו המצהירים על תצהירם וב"כ הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. המסגרת המשפטית לענייננו, קבועה בסעיף 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018: "נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו". על פי התקנה, ההחלטה אם לבטל פסק דין, לאחר שבוצעה מסירה כדין, מסורה לשיקול דעת בית המשפט ואינה מטילה חובה לעשות כן. אם פסק הדין שניתן במעמד צד אחד, פגום בשל העידר המצאה כדין של כתב התביעה, יבוטל פסק הדין מחובת הצדק.
...
אני סבורה שאי הגשת הסכם המכר עצמו, הסכם שלא נעשה לפני עשרות שנים אלא בשנת 2007, מכוחו רכשה סיהאם את זכויותיה בחלקה, נזקפת לחובתם של המבקשים, ופועל לחובת גרסת המבקשים שרכשו חלקים מסוימים בחלקה.
ב. המבקשים ישלמו למשיבים הוצאות הבקשה בסך של 10,000 ₪, לכל אחד מהמשיבים, בתוך 60 ימים מהיום.
ג. אני מורה על עיכוב ביצוע פסק הדין שניתן בהליך זה ביום 19/2/23 עד למתן החלטה אחרת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו