מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול עסקת העברה ללא תמורה

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

המרצת פתיחה למתן פסק דין הצהרתי המורה על ביטול עיסקאות מתנה, במסגרתן העביר המבקש למשיבה ללא תמורה את מלוא זכויותיו בשני נכסי מקרקעין.
...
כפי שיפורט, אין צורך להכריע במחלוקות העובדתיות שבין הצדדים, שכן מצאתי כי דין התביעה להידחות מאחר ואין כל עילה שבדין להורות על ביטול המתנות.
אני סבורה כי לא נפרשה בפני המסכת העובדתית המלאה ונותרו תהיות.
גם לכן דין התביעה להידחות.
תוצאה מכל האמור התביעה נדחית.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

חלק כללי בתביעתם עותרים התובעים להצהיר על ביטול עסקת העברת זכויות בת רשות ללא תמורה לנתבעים, שנעשתה על ידם לטובת הנתבעים, ואשר בוצעה XXX במושב XXX בנחלה 2010 , תוך שיוצהר כי התובעים הם אלה שזכאים לחזור ולהיות בני 17 – במהלך השנים רשות בנחלה מול רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י).
...
הרושם המתקבל הוא כי הנתבעים "בלעו" ו"הכילו" לאורך זמן את התנהגות התובעים, עד שבסופו של דבר, החליטו שאין מקום להסמיך מגוריהם ליד ההורים, בהתאם לתכנית המקורית, שכן "בית זה לא רק אבנים", כלשון הנתבעת בעדותה לפני (עמ' 188 בש' 26 ), בצדק רב. אציין כי הנתבעים העידו על ניסיונות פיוס מול התובעים גם לאחר שנפלה ההחלטה לא לעבור לבית שבנו והחרפת הסכסוך.
סיכומו של דבר, גם לו היה מקום לקרוא תנאי מכללא מתלה או מפסיק לעסקת המתנה, שעניינו במגורים במשק וסיוע להורים בזקנתם, הרי שבשל התנהגותם הרעה של ההורים, אשר היא זו שגרמה לאי התקיימות התנאי מכללא המתלה או שגרמו להתקיימות התנאי מכללא המפסיק, ההורים לא יכולים להיבנות מאי קיומו של התנאי מכללא המתלה או מקיומו של התנאי מכללא המפסיק.
בחינת חומר הראיות בתיק וניתוח השאלות המשפטיות מביאים לטעמי למסקנה מובהקת אחת והיא כי דין התביעה להידחות, וכך אני קובעת.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בפני בקשת הנאמן מיום 13.9.22 למתן הוראה ולפיה העברת חלק מזכויות היחיד בקרקע הידועה כגוש 19053, חלקה 41 לשני בניו, המשיבים 2 ו- 3, ללא תמורה, הנה מבוטלת.
מכל מקום, העסקה שנרשמה ביחס למשיב 2 בשנת 2011 אינה קשורה לעיסקאות העברה ללא תמורה שנרשמו על שם המשיבים 2-3 בשנת 2019, ומדובר בחלקים שונים של הקרקע.
...
אשר על כן, הנני מקבלת את הבקשה ומורה על ביטול הפעולה של העברת זכויות היחיד בקרקע ללא תמורה לבניו, המשיבים 2-3.
יוער בהקשר זה כי חוות הדעת השמאית לא נסתרה והמשיבים לא טענו בתגובה או בדיון, כל טענה ביחס לסכומים המפורטים בה. אשר על כן, אני מורה למשיב 2 לשלם לקופת הנשייה של היחיד המנוהלת אצל הממונה, סך של 335,000 ₪ תוך 60 יום מהיום.
כמו כן, אני מורה למשיב 3 לשלם לקופת הנשייה של היחיד המנוהלת אצל הממונה, סך של 375,000 ₪, תוך 60 יום מהיום.

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מערכת היחסים המשפחתית יובהר, כי אין לפניי תביעה לביטול עסקת העברה ללא תמורה או לביטול צו קיום הצוואה, אולם נסיבות החתימה על עסקת ההעברה ללא תמורה ועל הצוואה רלוואנטיות בעיניי להכרעה בתיק דנן, שכן יש בהן כדי לשקף את יחסי הכוחות בין הצדדים ואת הרקע שקדם לכך שמלוא הזכויות בדירה נרשמו ע"ש התובע בלבד.
...
עם זאת, אני סבורה כי לא ניתן להורות על פינוי הנתבעת מהדירה ללא פיצוי כספי, בגין הכספים שהעבירה לתובע ובגין הנזק שנגרם לה עקב פינויה מהדירה בה התגוררה כמעט כל חייה, לאור הסתמכותה על כך שתוכל לגור בדירה עד אריכות ימיה.
על יסוד כל האמור לעיל אני מוצאת לקבל באופן חלקי את התביעה, כך שהנתבעת תפנה את הדירה, בכפוף לתשלום בסך כולל של 200,000 ₪ (כשישית מערך הדירה הנטען בדיון מיום 09.06.22), המהווה החזר של הכספים ששילמה הנתבעת תוך שמירה על ערך הכסף ופיצוי בגין אינטרס ההסתמכות.
בתוך שלושה חודשים ממועד מתן פסק הדין התובע ישלם לידי הנתבעת 50,000 ₪ על חשבון התשלום המגיע לה, על מנת לאפשר לנתבעת להתחיל לחפש מדור חלופי, על כל העלויות הכרוכות בכך.

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

יוזכר כי עסקינן בהורים שהעניקו בשנת 87' את הזכויות במשק כבן ממשיך לאחד מילדיהם מר **** וידעו לפעול יחד איתו בשיתוף פעולה לביטול עסקה זו, כאשר בחרו לנקוט בעיסקה חדשה של העברה ללא תמורה לנתבעת 1.
...
אינני מאמינה לגרסת התובעת 3, סבורני שהיא בחרה לזרוק לחלל האויר טיעונים שהיה נדמה לה שהיו יכולים לתמוך טענותיה מבלי שהיתה יכולה לבסס אותם.
בכל הכבוד סבורני שעצם העובדה שההורים המנוחים ידעו בחייהם לפעול להסדרת רישום זכויות, העברת זכויות ואף ביטול במקרה הצורך, אף בה יש ללמד כי לו היה נופל פגם בהסכם המשפחתי הוא הסכם המתנה שנחתם בין ההורים המנוחים לנתבעת 1, היו פועלים ההורים המנוחים או מי מהם עוד בחייהם ולראייה שלא פעלו כך והעסקה הושלמה כבר בשנת 2004.
מכל האמור והמקובץ לעיל, אני מוצאת לדחות את התביעה על כל רכיביה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו