מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

בהליך ערעור חדלות פירעון (עחדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 31.5.23 היתקיים דיון בעירעור ובמסגרתו טען היחיד כי הוא עומד בתנאי צו השקום ללא כל דופי וכי גם בהתאם להילכת טאהא, יש לבחון נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ובמקרים המתאימים לאפשר ביטול עיכוב היציאה מהארץ גם בעיצומו של הליך חידלות הפרעון.
...
דיון והכרעה: לאחר ששמעתי טענות הצדדים ולאחר עיון בכלל כתבי הטענות, אני רואה לנכון לקבל את הערעור, בהתאם לנימוקים ובכפוף לתנאים שיפורטו להלן.
לאור כלל האמור, ומשהתמלאו מלוא התנאים הנדרשים בהתאם להלכת טאהא, אני מורה על ביטול ההגבלה על עיכוב יציאתו של היחיד מהארץ בין התאריכים 18-30/6/2023 וזאת בכפוף להמצאת ערבות בנקאית בגובה יתרת הסכום הנדרש לביצוע תוכנית השיקום.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בבקשתו-זו טוען המבקש, כי "ביטול הליך פשיטת הרגל יחייב אותו 'להיתרוצץ' בין עשרות תיקי הוצאה לפועל"; וכי "ככל שלא יעוכבו הליכי ביטול תיק הפש"ר [...] יהפוך המבקש לחסר יכולת כלכלית ולנטל על החברה תוך פגיעה במינימום הקיום האנושי שלו". ביום ששי האחרון, 30.9.2022, הובאה לעיוני בקשה נוספת שהגיש המבקש, שהוכתרה כ"בקשה דחופה ביותר לעיכוב ביצוע פסק הדין מיום 14.07.22 ובקשה לסעד זמני לביטול עיכוב יציאה מהארץ".
...
המבקש צירף פרטי שני ערבים פוטנציאליים, שנאותו לשאת בחובותיו, אם לא ישוב לישראל בתום תקופה זו, ונתנו גם הסכמתם לעיכוב יציאתם-שלהם מן הארץ, כל עוד המבקש שוהה בחו"ל. דין הבקשה לעיכוב ביצוע – שאינה אלא בקשה למתן סעד זמני למניעת נקיטת הליכי הוצאה לפועל נגד המבקש עד להכרעה בערעורו (ראו למשל: ע"א 4903/22 הרוש נ' עו"ד שמעון אורי, פסקה 13 (17.8.2022) – להידחות, אף מבלי צורך בתגובה מאת המשיבים.
כמוה, גם הבקשה למתן סעד זמני, לביטול עיכוב יציאת המבקש מן הארץ – דינה להידחות.
כפי שנפסק לא אחת, בהקשר דומה, "המקום הטבעי להגשת בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל הוא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל עצמם, גם שם עומדים למבקש הסעדים הרלוונטיים לבקשה" (ע"א 2886/18 יצחק נ' הנאמנת לנכסי המבקש, פסקה 4 (10.5.2018)) התוצאה היא, אפוא, כי הבקשות נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת ניאותה להודות שהנתבע גם עמד בתנאי ההסכם במובן זה שהוא ביטל את ההגבלות שהיו מוטלות עליה כולל עיכוב היציאה מהארץ (עמ' 14 לפרוטוקול; נספחים ה' – ו' לתצהיר הנתבע).
...
טענה זו נטענה ללא בדל של ראיה, ודינה להידחות.
סוף דבר התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בהתחשב בין היתר בסכום התביעה ועם זאת בכך שדיון ההוכחות הסתיים בישיבה אחת, בסך 40,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

][ בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בפש"ר 24507-12-18 (השופט מ' קרשן) מיום 12.5.2022, בה נדחתה בקשת המבקש לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, באופן זמני, לצורך יציאה לטיול בחו"ל. ביום 31.1.2019 הורה בית המשפט המחוזי על מתן צו כנוס לנכסי המבקש ועל מינויו של המשיב 1 כמנהל מיוחד לנכסיו.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, כמו גם בהחלטתו של בית המשפט המחוזי, נחה דעתי כי דין בקשת רשות הערעור להידחות בהתאם לתקנה 138(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, וזאת מבלי להידרש לתשובת המשיבים.
ומן הכלל – לענייננו: בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת הנאמן שלפיה אין להיעתר לבקשת המבקש בהינתן שאינה עומדת באמות המידה שנקבעו בפסיקה, ולא ראיתי להתערב בכך.
התוצאה היא, אפוא, כי בקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

אף לפי עמדת המנהלים המיוחדים ידע מר מילר כי החייב מצוי בהליך פשיטת רגל רק במועד בו הוגשה הבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ, בסוף שנת 2017.
...
בסופו של דבר הוסכם על שיעור של 5.55% מהכנסות פעילותו העצמאית של החייב.
אני מחייב את המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם לקופת הכינוס סך של 1,547,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.9.2019 ועד למועד העברת מלוא הכספים בפועל לקופת הכינוס.
כמו כן, המשיבים ישלמו למנהלים המיוחדים הוצאות משפט בהליך בסך של 100,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו