מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול מעצר בית לאחר הרשעה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

בתקופת הדיון בבית המשפט המחוזי, תחילה היה המבקש נתון במעצר מאחורי סורג ובריח (בימים 10.1.2013-30.10.2012), ולאחר מכן היה עצור למשך תשעה חודשים במעצר בפקוח אלקטרוני בבית חמיו בעיר חיפה.
אשר לבקשה החלופית להורות על ביטולו של מעצר הבית הלילי – המשיבה טוענת כי אין כל מקום לחרוג מן ההסכמה שאליה הגיעו הצדדים במסגרת הבקשה לעיכוב ביצוע שהגיש המבקש, ובמיוחד על רקע חומרת הרשעתו.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, וכן בכתב האישום ובהכרעת הדין, הגעתי לכלל מסקנה כי לא ניתן להיעתר למבוקש.
התוצאה היא שאני דוחה את הבקשה להקדמת הדיון בערעור, וכן את הבקשה החלופית לביטול מעצר הבית הלילי.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

על הנאשם הוטלו עונשי מאסר בדרך של עבודות שירות ומאסר בפועל, ולמרות זאת שב לבצע עבירות (עת/1); נגד הנאשם אף תלוי ועומד מאסר על תנאי בר הפעלה לתקופה של 5 חודשים ופסילת רישיון על תנאי לתקופה של 4 חודשים מת"פ (רח') 29454-06-15 (עת/2); לזכותו של הנאשם עומדת הודאתו במיוחס לו ונטילת אחריות על מעשיו; הנאשם שהה זמן בלתי מבוטל במעצר בית ולאחר מכן בתנאים מגבילים; בעיניינו של הנאשם הוגשו מספר תסקירים.
מובהר בזאת, כי כל חריגה מהוראות שירות המבחן עלולה להוביל לביטול גזר דינו וגזירת דינו מחדש; תופעל הפסילה על תנאי מת"פ (רח') 29454-06-15 לתקופה של 4 חודשים מהיום; כמו כן, אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים, אם בתוך תקופה בת שלוש שנים מתום הפעלת הפסילה יעבור עבירה מהסוג בה הורשע בתיק זה. הנאשם יפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט.
...
סוף דבר לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 3 חודשים, שיבוצע בדרך של עבודות שירות; יופעל המאסר על תנאי מת"פ (רח') 29454-06-15 לתקופה של 5 חודשים, חלקו בחופף וחלקו במצטבר לעונש המוטל בתיק זה, כך שסך הכל יוטל על הנאשם מאסר לתקופה של 6 חודשים בדרך של עבודות שירות.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר שהבהיר המבקש כי כוונתו הייתה לצאת מהארץ לאור חג הקורבן אשר יחול במהלך חודש זה, התקבלה החלטה נוספת ביום 2.8.2019 הדוחה את הבקשה, על פיה אין בביקור המשפחתי לרגל החג כדי להצדיק בנסיבות העניין יציאה מגבולות המדינה.
על החלטה זו הגיש העורר את הערר שלפנַי, במסגרתו ביקש לבטל את תנאי מעצר הבית הלילי שנקבעו לו וכן לאפשר לו לצאת לביקור משפחתי בירדן לרגל חג הקורבן אשר יחול החל מיום 11.8.2019.
יתר על כן, חברו שהואשם יחד עמו הורשע בדינו והוסרו מעליו כל ההגבלות, ולכן על דרך קל וחומר, שיש להקל עמו כאשר עדיין עומדת לו חזקת החפות.
...
הערר נדחה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

בהמשך התברר כי אזוק אלקטרוני כאמור אינו ישים, וביום 18.5.21 ולאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, הותיר בית המשפט את תנאי חלופת המעצר ללא אזוק על כנם, תוך שהורה על הוספת הפקדה ע"ס 3,000 ₪.
כך נקבע בבש"פ 3449/14 מור נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 21/05/14) שם נקבע כי: "משך הזמן בו מצוי המבקש במעצר בית מצדיק עיון חוזר בהחלטת המעצר [השוו: בש"פ  2254/08 ברקו נ' מדינת ישראל, פסקה 14 (19.3.2008)]. בחינת נתון זה על רקע העבירות בהן הורשע המבקש, נסיבותיו האישיות והמועד בו צפוי להסתיים מעצר הבית מגלה כי ראוי להעתר לבקשה". עוד ברור כי ככל ומתמשך ההליך הולך ופוחת משקל אינטרס ההגנה על הציבור מפני המסוכנות הנשקפת מהמשיב.
שישית, גם אם יבוטל מעצר הבית הלילי בו שוהה המשיב, תנאי הרחקתו מהמתלונן ימשיכו לעמוד בעינם, ויש בכך כדי להבטיח את איון המסוכנות הנשקפת מן המשיב כלפי המתלונן.
...
אותו עבר נטען לא מנע את שליחת המשיב בהסכמת המדינה מיד עם הגשת הבקשה למעצר עד תום ההליכים למעצר באיזוק, ובהמשך גם לא מנע את שינוי התנאים והפיכת המעצר בית המלא למעצר בית חלקי, ובעניין זה מקובלת עליי טענת הסנגור כי לא ברורה תכלית מעצר הבית הלילי בנסיבות הקיימות.
בשים לב לכל האמור, אני מורה על ביטול מעצר הבית הלילי בו שוהה המשיב.
מורה על עיכוב ביצוע החלטתי עד מחר, ה-15.2.22 שעה 12:00, ככל והמבקשת תרצה להגיש ערר.

בהליך תיק פ"ל אדום (פל"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם עתר להטיל על הנאשם ענישה שיקומית ומאחר שהמאסר המותנה בן 7 חודשים, אשר תלוי ועומד כנגד הנאשם הפך לחב הפעלה, עתר ב"כ הנאשם מבית המשפט להמנע מהרשעה בתיק מס' 4434-08-18 וזאת על מנת שתהיה בתיק הודאה ללא הרשעה וכך יתאפשר הארכת המאסר המותנה אשר תלוי ועומד כנגד הנאשם.
יצויין כי בתיק זה הנאשם נעצר ונכלא למשך כיממה ולאחר מכן שוחרר למעצר בית מיום 26.9.18 עד ליום 17.10.18 ומיום 17.10.18 שהה כ- 4 חודשים במעצר בית עם חלון התאוורות, במשך כ- 3 שעות מידי יום וביום 27.2.19 בוטל מעצר הבית.
...
בנסיבות העניין, אני דוחה את הבקשה של הנאשם לבטל את ההרשעה בתיק שמספרו 4434-08-18.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו