מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול ייפוי כוח מתמשך

בהליך תמ"ש שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

. התרשמתי כי האם היתה צלולה, כשירה, ועצמאית בדעתה, יכולה ומסוגלת לקבל החלטות בענייניה במועד חתימתה על ייפוי הכוח המתמשך" התביעה הנוכחית - התובעת עותרת לביטול פעולות הענקה שביצעה האם לטובת הנתבע – העברת זכויות במתנה בדירה בגבעתיים בשנת 2011; העברת זכויות במתנה בדירה בת"א בשנת 2017; העברת כספים מחשבון האם לחשבון הנתבע בשנת 2017.
...
התובעת תשלם לנתבעים הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ כל אחד (סה"כ 6,000 ₪).

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לכל אורך הדרך, למעשה ממועד חתימת ייפוי הכוח המתמשך, הגשת תביעת האפוטרופסות והגשת תביעה זו לביטולו ייפוי הכוח המתמשך, משך שלוש שנים, האם, אשר הנה כשירה קוגניטיבית ויודעת ויכולה לקבל החלטות בעיניין עצמה, חוזרת על רצונה הברור והמפורש כי הנתבע ידאג לעניינה בהתאם להסמכתו בייפוי הכוח עליו חתמה.
...
משך למעלה מחמישה עמודי פרוטוקול האם ידעה להשיב לשאלות בעניין רכושה, והדגישה, כלשונה: "אני מחליטה בעצמי על הדברים שלי. אף אחד לא יכתיב לי, אף אחד לא יכתיב לי שום דבר" (פרו' עמ' 52 שורות 9-10)) בכל הנוגע ליחסה עם הנתבע, התובעת ורצונה השיבה: "ש. זה מתנות ומי שמכיר את ח. טוב ומכירים אותו מצוין הוא לא נוגע באגורה. הוא לא יגע בפרוטה. הכל יחזור אלי. אני מוכנה להישבע במה שאת רוצה, לעולם הוא לא יגע. הוא מטפל בי, ח..
סיכום אני דוחה את טענות התובעת לזיוף חתימתה של האם על ייפוי הכוח המתמשך מיום 18.3.19 אני דוחה את טענות התובעת בדבר השפעה בלתי הוגנת של הנתבע על האם לחתום על ייפוי הכוח המתמשך.
על יסוד כל האמור התביעה נדחית.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

אם כן, סעיף 32כט(א)(2) הנ"ל מונה מספר מצבים, שבהתקיים כל אחד מהם, רשאי בית המשפט לבטל ייפוי כוח מתמשך.
...
ודוק: מאחר ובסופו של דבר ייפוי הכוח בוטל על ידי בית המשפט לענייני משפחה, המבקשים אינם עותרים להחזרת עניינם לערכאה הדיונית על מנת שתדון בעילות אלה, אלא, אך לביטול הקביעה בפסק הדין כי לא התקיימו העילות האמורות.
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה ובתשובה לה, שוכנעתי כי הבקשה שלפנינו באה בגדר המקרים החריגים המצדיקים מתן רשות ערעור בכדי למנוע עיוות דין.

בהליך א"פ (א"פ) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 12.1.2023, כשנה ושלושה חודשים לאחר פתיחת ההליך, לאחר מספר דיונים ודיווחים רבים, הוגשה מטעמה של ע' בקשה לביטול צו המינוי הזמני מאחר ואלמונית חתמה על יפוי כוח מתמשך ביום 12.6.2019, זו הבקשה הראשונה אשר תדון ותוכרע במסגרת החלטה זו. הדיון מיום 1.2.2023: ביום 1.2.2023 היתקיים דיון אליו לא התייצבו העובדות הסוציאליות המלוות את ההליך בשל אי הבנה ביחס לצורך בהתייצבותן.
...
כן שוכנעתי, כי פעולותיה של ע' אינן בהתאם לעקרונות הקבועים בחוק ואינן בהתאם לדרך הפעולה הנדרשת מגורם ממונה.
על כן, גם בהתבסס על טעם זה אני סבורה שיש הצדקה במינוי אפוטרופוס ואין מקום, בנסיבות, לבטל את צו המינוי הזמני שניתן.
בשלב זה, מאחר וניתן להסדיר את ענייניה של אלמונית באמצעות צו המינוי הזמני; מאחר וניתן לשמור על זכויותיה ולפעול לטובתה באמצעי שהתערבותו ברצונה, לכאורה, פחותה ביחס לאפשרות של ביטול המינוי; והיות ולא מוצה הבירור ביחס לנסיבות החתימה על יפוי הכוח וכשירותה של אלמונית באותה העת - איני מורה על ביטול ייפוי הכוח בשלב זה אולם אני קובעת, במסגרת סמכויותיי להגביל ולקבוע תנאים להפעלתו, כי היה ותוגש הודעה בדבר התקיימות התנאים להפעלת ייפוי הכוח, יובא הדבר להכרעת בית המשפט בכדי שתיבחן טובתה של אלמונית ובכדי שיועמק הבירור ביחס לטענות העדר הכשירות ונסיבות החתימה.
לסיכום לסיכום נקודה זו - מאחר ושוכנעתי שע' לא הפעילה את הסמכויות שהוקנו לה כראוי ובעצם אי הפעלת ייפוי כוח פעלה ע' שלא לטובתה של אלמונית; ומאחר ושוכנעתי שע' לא פעלה בהתאם לעקרונות החוק ביחס לאופן פעולתו של ממונה, בודדה את אלמונית מבני משפחה, הגבילה את חירותה ומנעה ממנה מיצוי זכויות, ליווי של גורמי טיפול ובירור צרכיה בצורה מקצועית - אני דוחה את הבקשה לביטול צו המינוי הזמני בשל קיומו של יפוי כוח.
על כן, לאחר לבטים קשים, לאחר השקעת מחשבה מרובה, תוך הבנת המצוקה של פלונית ול' - אשר משך זמן ממושך נמנע מהן הקשר עם אמן - אני סבורה שיש להשהות את ההכרעה בענין ההוצאה בכפיה בכדי לאפשר קבלת מידע נוסף נדרש ולהעמיק את הבירור בשאלת טובתה של אלמונית בכל הנוגע למקום המגורים והוצאתה בכוח ממקומה הנוכחי והמוכר.
אני מורה על מינוי אפוטרופוס לדין לאלמונית.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 12.1.2023, כשנה ושלושה חודשים לאחר פתיחת ההליך, לאחר מספר דיונים ודיווחים רבים, הוגשה מטעמה של ע' בקשה לביטול צו המינוי הזמני מאחר ואלמונית חתמה על יפוי כוח מתמשך ביום 12.6.2019, זו הבקשה הראשונה אשר תדון ותוכרע במסגרת החלטה זו. הדיון מיום 1.2.2023: ביום 1.2.2023 היתקיים דיון אליו לא התייצבו העובדות הסוציאליות המלוות את ההליך בשל אי הבנה ביחס לצורך בהתייצבותן.
...
לסיכום לסיכום נקודה זו - מאחר ושוכנעתי שע' לא הפעילה את הסמכויות שהוקנו לה כראוי ובעצם אי הפעלת ייפוי כוח פעלה ע' שלא לטובתה של אלמונית; ומאחר ושוכנעתי שע' לא פעלה בהתאם לעקרונות החוק ביחס לאופן פעולתו של ממונה, בודדה את אלמונית מבני משפחה, הגבילה את חירותה ומנעה ממנה מיצוי זכויות, ליווי של גורמי טיפול ובירור צרכיה בצורה מקצועית - אני דוחה את הבקשה לביטול צו המינוי הזמני בשל קיומו של יפוי כוח.
על כן, לאחר לבטים קשים, לאחר השקעת מחשבה מרובה, תוך הבנת המצוקה של פלונית ול' - אשר משך זמן ממושך נמנע מהן הקשר עם אמן - אני סבורה שיש להשהות את ההכרעה בענין ההוצאה בכפיה בכדי לאפשר קבלת מידע נוסף נדרש ולהעמיק את הבירור בשאלת טובתה של אלמונית בכל הנוגע למקום המגורים והוצאתה בכוח ממקומה הנוכחי והמוכר.
אני מורה על מינוי אפוטרופוס לדין לאלמונית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו