מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול חוזה באופן חד צדדי

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיבה לא נתנה לו אפשרות סבירה לבחון את טענותיה הואיל וכבר ביום 3.9.21 שלחה הודעה על ביטול ההסכם באופן חד צדדי.
...
לאחר עיון בבקשת רשות הערעור, הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות, אף ללא צורך בתשובה וזאת מהנימוקים כדלקמן: א) בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות ניתנת רק במקרים חריגים, עת נעשה לאחד הצדדים עוול קשה או כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית בדרגת חשיבות גבוהה ביותר, זאת בשל טבעם של הליכי תביעות קטנות, שתכליתם בירור יעיל, מהיר ופשוט של סכסוכים.
ה) בסיכומו של דבר, פסה"ד של בימ"ש קמא מפורט ונימוקי בימ"ש קמא מקובלים עלי ולא מצאתי טעם המצדיק התערבות בפסה"ד. אין זה המקרה החריג בו תתערב ערכאת ערעור בפסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות.
לסיכום: א) לאור האמור, נדחית בקשת רשות הערעור.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הוא אף טען, כי סיישל בחרה באופן חד צדדי לבטל את ההסכם, ללא הצדקה, וכי כל סכום שהיה דני משלם לסיישל בהתאם להסדר, אותו הפרה סיישל, היה מקטין את החוב בתיק ההוצל"פ. לטענת סיישל, במהלך שנת 2018 נוהל מו"מ עם דני בניסיון להגיע להסדר חוב והוחלפו טיוטאות, אך מעולם לא גובשה הסכמה בין הצדדים.
...
דין בקשות אלה להידחות.
אין זה ראוי להיעתר לעתירתו של דני לקביעה כי סיישל הפרה את ההסכם הפרה יסודית, בזמן שדני עצמו עומד על תשלום סכום פירעון הנמוך מסכום הפירעון המוסכם, כפי שנקבע.
סוף דבר לאור האמור, אני מקבלת את המרצת הפתיחה באופן חלקי וקובעת, כי בין המבקש, מר דני איתן, לבין המשיבה, י.ב.י. סיישל סחר בע"מ נכרת הסכם לפיו על המבקש לפרוע את חובו למשיבה בתשלום סך של 800,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעים סירבו לחתום על הנספח ובתגובה הודיעה הנתבעת על ביטול ההסכם באופן חד צדדי ובטול שוברי התשלום שכבר שולמו על ידי התובעים במלואם.
...
לסיכום הדיון במשמעות ההסכם, ללא התוספת, יש לומר כך: הנתבעת מודה שבהתאם להוראות ההסכם, זכאים התובעים לשני שבועות נפרדים של נופש.
סוף דבר לאור האמור לעיל אני קובע כדלקמן: התובעים רכשו זכויות ליחידות נופש בשני שבועות שונים ורשאים לעשות שימוש נפרד בכל זכות ובכל שבוע.
בשולי הדברים ייאמר שהתביעה הוגשה מיד בחודש פברואר 2020, ומכאן ממילא לא כוללת נזקים לאחר מועד זה לרבות נזקים נטענים בגין מגפת הקורונה שהגיע לישראל לאחר מועד זה. בנוסף אני מחייב את הנתבעת בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

הטעם לכך נעוץ בעובדה שקבוצת בן דוד הודיעה לקבוצת לוסקין על ביטול ההסכם באופן חד-צדדי, מחמת הפרותיה הרבות של קבוצת לוסקין, והתנהלותה חסרת תום הלב.
...
בית המשפט המחוזי בחן את אפשרויות ההיפרדות השונות, ונותר איתן במסקנה כי היפרדות 'מוכתבת מלמעלה' – לא תסכון.
אף לדידי, בהתחשב במציאות הקשה שנוצרה בין הצדדים ובחוסר האמון העמוק ביניהם, התוצאה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי – חסרה; ואין מנוס מהחזרת הדיון לפתחו, על-מנת שייתן הוראות מתאימות להיפרדות, כפי שהציעה חברתי.
כמו כן, קבוצת לוסקין עתרה לכך ש"לחלופי חלופין – ככל שעל אף כל האמור לעיל יחליט בית המשפט הנכבד להורות על היפרדות בין הצדדים על דרך של רכישת זכויות (ולאור האמור לעיל אין טעם טוב שכך יקרה), יש להורות על רכישת חלקו של המבקש בחברה על ידי המשיבים בהתאם להערכת שווי שתיערך על ידי גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי" (שם, בפסקה 272; ההדגשה במקור).

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2024 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

כן טען כי חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט מגלה כי לא מדובר כלל בתיקונים חומרים ולכן לא היה מקום לבטל את ההסכם ולגרום נזקים כפי שנגרמו לו על ידי ביטול ההסכם באופן חד צדדי.
...
אעיר כי בעניין זה אני מאמינה יותר לנתבעים בנוגע לסיכום עבודה – דבר שמשך אותם להיקשר בהסכם, משהגיעו בגינו ולא בגין עובדיו, כל עוד הוא מפקח עליהם – מפקח על הרצף באופן רציף ולא בשליטה מרחוק.
סוף דבר.
אני סבורה כי נוכח התנהלות הצדדים שיכלו לייתר את התביעות מלכתחילה, וכאשר במבחן התוצאה שתי התביעות התקבלו באופן חלקי (משהמומחה קבע שישית מסכום הליקויים שקבע המומחה מטעמם מעבר לכך שלא קיבל את כל טענותיו בנוגע לעבודה לקויה ואף דחה את עמדתו כי מדובר בליקויים חמורים אלא טיב העבודה הוא דווקא סטנדרטי, ויתר הרכיבים נדחו, ומנגד קבע שישנם ליקויים שיש לקזז מהתשלום לתובע) – כל צד יישא בהוצאותיו ובטרחתו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו