מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול הרשעה עקב חשש לעיוות דין

בהליך רע"פ (רע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן, נדחתה בקשתו של אשרף לביטול הרשעתו בשל פגיעה באופק התעסוקתי שלו כעובד סיעודי; נקבע, כי חומרת העבירה ונסיבותיה אינן הולמות המנעות מהרשעה ואף לא הוכח נזק קונקריטי לשיקומו או להמשך חייו המקצועיים.
הלכה היא כי רשות ערעור ב"גילגול שלישי" תנתן במקרים בהם מתעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים, או במקרים חריגים בהם מתעורר חשש לאי-צדק מהותי או לעיוות דין (רע"פ 8601/20 מור נ' מדינת ישראל, פסקה 4 (10.1.2021) (להלן: עניין מור)).
...
נוכח כל האמור, דחה בית המשפט המחוזי את שני הערעורים.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
אשר על כן, הבקשה לרשות ערעור נדחית.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד צוין כי אין מקום לביטול הרשעת המבקש, נוכח חומרת העבירות ונסיבות ביצוען, וכי העובדה שצד זה או אחר מפנה לפסיקה מחמירה יותר, או מחמירה פחות, אין בה כדי להביא למסקנה בדבר הפרה של הסדר הטיעון.
הלכה ידועה היא כי בקשת רשות ערעור "בגילגול שלישי" שמורה אך למקרים בהם מתעוררת שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים, או בנסיבות המקימות חשש לעיוות דין, או אי צדק חמור (רע"פ 2921/22 לב נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (30.5.2022)).
...
דין הבקשה להידחות.
נוכח האמור, אני סבור כי העונש אשר בית משפט השלום גזר על המבקש הולם את חומרת מעשיו, מתחשב כראוי במכלול נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות – ואף מקל במידת מה עמו.
סוף דבר – הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר מתן הכרעת הדין, אך בטרם נגזר דינו, הגיש המבקש לבית משפט השלום בקשה להורות על ביטול הרשעתו לצורך השלמת שמיעת פרשת ההגנה, וזאת לפי סעיף 130(ו) לחסד"פ. המבקש טען כי החמיץ את האפשרות להעיד בשל מצבו הרפואי וכי אילו ניתן היה להעיד אותו, בסבירות גבוהה היה הדבר מוביל לתוצאה שונה.
יודגש, כי המבקש הוא שבחר שלא להעיד בפני בית משפט השלום, כאשר בא כוחו הצהיר כי "הנאשם לא יעיד. אין צורך שיעיד". גם אם מצבו הרפואי של המבקש לא איפשר לו להעיד, הרי שהיה באפשרותו לבקש את דחיית ההוכחות, אך הוא נימנע מלעשות כן. בהיתחשב בכך, לא מצאתי כי נוצר חשש לעיוות דין, שכן המבקש קיבל את יומו בבית המשפט.
...
לשיטתו, העובדה שלא העיד בערכאה הדיונית, מצדיקה ליתן לו רשות הערעור בשל אי-צדק מהותי, שכן אילו היה מעיד "לא ניתן היה שלא לזכותו". עוד משיג המבקש על דחיית בקשתו לשמיעת עדותו מכוח סעיף 130(ו) לחסד"פ. דיון והכרעה דין הבקשה להידחות.
סוף דבר, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

הלכה היא, כי בקשה למתן רשות ערעור ב"גילגול השלישי" שמורה למקרים חריגים בהם מתעוררת שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים, או בנסיבות המקימות חשש לעיוות דין, או אי-צדק חמור שניגרם למבקש (רע"פ 1015/23 איגרא נ' מדינת ישראל, פסקה 9 (05.03.2023)).
המבקש טוען כי נגרם לו עוות דין לאור השגיאה המצויה בכתב האישום – ומבקש לבטל הרשעתו בגין זאת.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה, על נספחיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
הבקשה נדחית בזאת.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

נוסף על כך, נטען כי העובדה שהמבקש עבד במשרה מלאה בתור חדרן במלון מטילה בספק את אפשרותו לנהל את החברה כמיוחס לו; כי ההודאות שמסר לפיהן הוא בעל החברה, הן הודאות שוא שנמסרו בשל חששו כי ייחשב ל"משת"פ"; וכי אי-זמונו של חאדר לחקירה במישטרה הוא בגדר מחדל.
מודגש, כי עניינה של הבקשה אינו בקביעות עובדתיות אלא ב"הסקת מסקנות מעובדות שברובן לא היו שנויות במחלוקת", וכי חשיבותה חורגת מהמקרה הספציפי של המבקש, בשל הצורך "לחדד את הוראות הדין ולחזור למושכלות ראשונים, לפיהם אין להרשיע נאשם בעבירה בה הואשם אלא אם זו הוכחה על ידי התביעה מעבר לספק הסביר". לנוכח האמור, נטען כי יש לבטל את הרשעת המבקש בשל עוות דין, ולהרשיעו בבצוע עבירה לפי סעיף 117א לחוק.
מהבקשה דנן לא עולה סוגיה עקרונית, ואף לא חשש לעיוות דין.
...
דין הבקשה להידחות.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו