מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול הרשעה על זיוף ומרמה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כללי המערער הורשע על יסוד הודאתו בעבירת ניסיון לקבלת דבר במירמה, זיוף ושימוש במסמך מזויף.
לשם ביטול הרשעה אין די בחשש כללי וערטילאי לפגיעה בעתידו של נאשם, אלא יש להוכיח פגיעה ממשית וקונקרטית העלולה להגרם לו בגין הרשעתו (ר': ע"פ 8528/12 צפורה נ' מדינת ישראל (2013); רע"פ 9118/12 פריגין נ' מדינת ישראל (2013)).
...
דיון דין הערעור להידחות.
במקרה דנן לא הוכח כי הרשעתו של המערער תוביל לפגיעה חמורה בו. לפיכך, בנסיבות דנן, החלטת בית משפט קמא מקובלת עלינו ולא מצאנו מקום להתערב בה. אשר-על כן, הערעור נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם הפניתה למספר החלטות שתומכות בטענתה כי ניתן לבטל הרשעה על אף שלא הוכח נזק קונקריטי, ואולם החלטות אלה אינן יפות לענייננו, לנוכח חומרת העבירות, ובהיתחשב בנסיבות האישיות גם יחד.
ת"פ (רמלה) 1508/08 מדינת ישראל נגד אמיר מחאגנה (29.05.11), הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות גניבה, זיוף מיסמך בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, ניסיון קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי עובד.
...
לאור הפרוגנוזה החיובית של שרות המבחן, היעדר עבר פלילי, קבלת האחריות על ידו ונתוניו החיוביים במהותם של הנאשם, ולאחר שקבעתי כי הרשעתו של הנאשם נותרת על כנה, החלטתי לאמץ את המלצת שרות המבחן ולגזור את עונשו ללא רכיב של מאסר בפועל, תוך סטייה ממתחם העונש.
מדובר בענישה מקילה ביותר, ולכן החלטתי להחמיר עם הנאשם שרכיב הפיצוי, על אף ההסכמה לגבי עניין זה בין הצדדים.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן: חמישה חודשי מאסר על תנאי, ואולם הנאשם לא יישא עונש זה אלא אם יעבור במהלך תקופה של שלוש שנים מהיום על כל אחת מהעבירות בהן הורשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כללי הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, בעבירת ניסיון קבלת דבר במירמה.
סוגית ביטול ההרשעה בהתאם להלכה הפסוקה, ניתן יהיה להמנע מהרשעה של מי שהוכחה אשמתו בבצוע עבירה כאשר מתקיימים שני תנאים מצטברים; הראשון, כאשר סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי ענישה אחרים.
מעשיו של הנאשם הסתיימו בניסיון בלבד והעבירה לא הושלמה, זאת בשל חשיפת דבר הזיוף והמרמה על ידי משרד החינוך.
...
אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 120 שעות שירות לתועלת הציבור בהתאם לתוכנית שתוגש עד יום 1.1.21.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

<#2#> גזר דין רקע הנאשם הורשע על פי הודאתו בארבעה כתבי אישום כדלקמן: בתיק 47460-02-14 הורשע הנאשם בכתב אישום מתוקן המייחס לו עבירות של קבלת דבר במירמה, זיוף בכוונה לקבל דבר, שימוש במסמך מזויף וגניבה לפי סעיפים 415 רישא, 418, 420 ו- 384 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין").
ביום 21.12.16 לאחר שבית המשפט דחה בקשת ההגנה לקבלת תסקיר משלים והורה לצדדים לטעון לעונש, ביקשה ההגנה לבטל את ההרשעה על מנת שניתן יהיה לצרף תיק זה ליתר תיקיו של הנאשם בקרית גת. בית המשפט נעתר לבקשה וביטל הכרעת הדין לצורך הצירוף.
...
לאור כל האמור לעיל אני קובעת כי מתחמי העונש ההולם לארועים שבפני הם כדלקמן: · בתיק 47460-02-14: גניבה במציאה של פנקס שיקים, זיוף 4 שיקים בסכום כולל של 22,000 ₪ ושימוש ב- 4 שיקים מזוייפים.
אני מורה על הפעלת המאסר המותנה למשך 6 חודשים שהוטל על הנאשם בתיק 38159-08-11 בבית משפט השלום באשקלון ביום 23.1.14.
<#6#> החלטה לבקשת ב"כ הנאשם אני מורה על עיכוב ריצוי עונש המאסר עד ליום 5.7.17 וזאת בתנאים הבאים: הנאשם יחתום על התחייבות עצמית על סך 10,000 ₪ להבטחת התייצבותו לריצוי המאסר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

מצאתי לפיכך כי ריבוי העבירות, חומרתן, המסלימה לשיא בעבירת הזיוף, המשכותן על פני זמן משמעותי, והפגיעה המשמעותית בערכים חברתיים שונים – כל אלה שוללים ביטול הרשעה במקרה זה. פגיעה קונקרטית בנאשם – קביעתי, לפיה ביטול ההרשעה אינו נכון במקרה זה, לא הייתה משתנה, גם אילו היה מוכח נזק ממשי לנאשם בגין הרשעתו.
ראו לדוגמא את האמור בע"פ 4980/07 אלון כהן נגד מדינת ישראל (4.11.10): "אף אילו היה המערער מבצע עבירה אחת של זיוף, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במירמה – כפי שהודה שעשה בקשר עם הנטען בכתב האישום הנוסף – די היה בכך כדי להצדיק את השמתו מאחורי סורג ובריח. במקרה דנן, ריבוי עבירות מסוג זה, מצדיק השתה של עונש מאסר משמעותי.." רע"פ 262/14 מוחמד נאשף נגד מדינת ישראל (22.01.14), המבקש, בעל עבר פלילי רלוואנטי, הודה והורשע בעבירות של קבלת דבר במירמה, זיוף על מנת לקבל דבר במירמה ושימוש במסמך מזויף.
...
עו"ד דנה שביט: הנאשם התקבל בסופו של דבר ללימודי הדרכת טיולים.
לגבי קיצור יום העבודה - אני סבורה שהנסיבות כאן אינן חריגות מנסיבותיו של כל נאשם אחר ואני מתנגדת לכך.
באשר לבקשתו של הנאשם לקיצור שעות עבודה – איני רואה הצדקה להיעתר לבקשה זו, משלא מצאתי נסיבות חריגות, ולנוכח העונש הקצר שהוטל, והבקשה בעניין זה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו