מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול הרשעה למרות הכחשת המעשים

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בקשת המערער לביטול הרשעתו נדחתה, בהיעדר נימוק קונקריטי המצביע על פגיעה בעתידו וכן, העידר תובנה ביחס לבעייתיות שבמעשיו.
יתר על כן, משהוזהר המערער בגין עבירה של החזקת סם, לא היה מקום להעמידו לדין בגין ייבוא סם. ב"כ המערער טוען כי שגה בית משפט קמא כאשר דחה את בקשתו לביטול ההרשעה, חרף הנזק הקונקרטי שניגרם לו לנוכח פיטוריו מעבודתו עובר להרשעתו, בשל מעורבותו לכאורה בפלילים.
זאת ועוד, הסתירה שהתגלתה בין שני התסקירים שהוגשו, כאשר באחד מהם צוין כי המערער הכחיש את ביצוע העבירה, ואילו בשני צוין כי הוא הודה בביצועה, מטילה ספק במהימנותם.
...
לפיכך, אנו קובעים כי החיפוש נערך כדין והסם שנתפס מהווה ראיה קבילה להוכחת העבירה המיוחסת למערער.
לפיכך, לא מצאנו לנכון להתערב בממצא זה. ביטול הרשעה – נימוקי בית משפט קמא אשר דחה את בקשת המערער לביטול הרשעתו מבוססים היטב.
סוף דבר – הערעור נדחה על שני חלקיו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

באף אחת מהן לא נקבע במפגיע כי יש מקום לבטל הרשעה חרף המלצה שלילית של שירות המבחן או הערכת מסוכנות פוזיטיבית או העדר מוחלט של לקיחת אחריות על מעשה העבירה.
קיים פער משמעותי מאד בין הערכת המסוכנות הגבוהה ובין הכחשת ביצוע העבירה והחזות הנורמאטיבית המושלמת אותה מציג הנאשם והמשך טענתו לעלילה (עם מי שהוא ממשיך, גם לשיטתו, להמשיך ולקיים מערכת יחסים זוגית מזדמנת בהסכמה).
...
בשים לב לאמור בהלכת כתב, לשיקולים הערכיים והעקרוניים המנויים בה ולמשמעות המשפטית של ביטול ההרשעה אני סבורה, כי קיימת מניעה עקרונית לבטל הרשעתו של מי שאיננו מודה כלל בעבירה אותה ביצע, מחזיק בעמדה כי האישום נגדו מבוסס על עלילה ובד בבד גם קיימת בעניינו הערכת מסוכנות גבוהה.
לאור זאת, עתירת הנאשם לביטול הרשעתו נדחית.
סוף דבר: לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל, הגם שבמקרים דומים מבחינת נסיבותיהם נכון היה להפנות את הנאשם לקבלת חוות דעת ממונה ולשקול הטלת עונש מאסר, מצאתי לנכון שלא לעשות כן במקרה הזה ולהסתפק בעונשים משמעותיים צופי פני עתיד וכן ברכיבים כספיים המעבירים מסר מרתיע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

התובעת מצידה טענה שאין זה נכון וכי שניהם הכחישו המעשה, ורק לאחר מכן חזרו בהם בהיותם במעצר.
בסופו של יום, למרות חומרת הארוע ולמרות שהרשעה היתה לאחר כפירה, הרשעה בוטלה ובית משפט הסתפק בצו של"צ בהקף של 500 שעות ופצוי למתלונן בסך של 10,000 ₪ .
...
שירות המבחן המליצו להימנע מהרשעה כדי ל לחבל במאמציו לייצג את ישראל בתחרותיות אולימפיות ובית משפט מצא להיעתר להמלצה, על מנת לאפשר לו להמשיך בפעילות הספורטיבית, לאחר שנטל אחריות מלאה, הביע חרטה ובושה.
אני גוזרת על הנאשמים עונשים כדלקמן: לגבי נאשם 1 : מאסר בפועל לתקופה של 8 חודשים בניכוי התקופה שהיה עצור.
הפקדה במזומן בסכום סמלי של 1,000 ₪ (לאחר ששמעתי ששוחרר ללא הפקדה כלשהי, בניגוד לנאשם הנוסף שעברו נקי).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

התובעת מצידה טענה שאין זה נכון וכי שניהם הכחישו המעשה, ורק לאחר מכן חזרו בהם בהיותם במעצר.
בסופו של יום, למרות חורמת הארוע ולמרות שהרשעה היתה לאחר כפירה, הרשעה בוטלה ובית משפט הסתפק בצו של"צ בהקף של 500 שעות ופצוי למתלונן בסך של 10,000 ₪ .
...
שירות המבחן המליצו להימנע מהרשעה כדי ל לחבל במאמציו לייצג את ישראל בתחרותיות אולימפיות ובית משפט מצא להיעתר להמלצה, על מנת לאפשר לו להמשיך בפעילות הספורטיבית, לאחר שנטל אחריות מלאה, הביע חרטה ובושה.
אני גוזרת על הנאשמים עונשים כדלקמן: לגבי נאשם 1 מאסר בפועל לתקופה של 8 חודשים בניכוי התקופה שהיה עצור.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

שירות המבחן התרשם מפער בין הצגתו את עצמו בתפיסה חיובית ומתפקדת אל מול העבירות המיוחסות לו. שירות המבחן הבהיר לנאשם, כי לנוכח הכחשתו את העבירות, חרף הרשעתו בדין, לא ניתן יהיה לגבש עמדה עונשית בענינו.
עם זאת, הנאשמת הביעה חרטה עמוקה על מעשיה, נטלה אחריות, עברה הליך טפולי ממושך, תסקיר שירות המבחן שהוגש בענינה בא בהמלצה טיפולית ואף הומלץ לבטל הרשעתה בדין (הגם שבית המשפט לא קיבל המלצה זו) ובית משפט התרשם מנסיבות אישיות אשר מצדיקות ענישה מקילה.
...
עצם העבירות; התשומות שהושקעו בחקירתן המורכבת של העבירות במקרה דנן (כולל הצורך בחוות דעת מומחים); וכן העובדה, כי בסופו של דבר, כוונו העבירות לצורך הסמכת הנאשם במעמד גבוה יותר כאח בעל תואר אקדמי (כך מסר לשירות המבחן), ומכאן גם – לקבלת שכר גבוה יותר, הכל על חשבון הקופה הציבורית – מצדיקות, ואף מחייבות, השתת עיצום כספי משמעותי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו