מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול הרשעה בהחזקת סם

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ביטול הרשעה בתיק שלפניי עלול לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה אחרים, לרבות שויון בין נאשמים, שכן נדירים ביותר המקרים בהם בעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית תבוטל ההרשעה, בשל האינטרסים הציבוריים הגלומים באכיפת עבירות אלו והרתעת הציבור, עליהם אעמוד להלן, בפרק הדן בערכים החברתיים שנפגעו ומידת הפגיעה בהם.
...
באשר לסוג העבירה, נסיבות ביצוע העבירה ושיקולי ענישה - מקובלת עלי טענת ב"כ המאשימה, כי מדובר בעבירה שאין להקל ראש בחומרתה.
עם זאת, מקובלת עלי טענת ב"כ המאשימה, כי אין להקל ראש גם בהחזקת סמים אלו.
משכך, אני קובעת כי מתחם הקנס, בהתאם למנעד שבמדיניות הענישה הנוהגת, נע בין 2,000 ₪ ל-20,000 ₪.
סוף דבר לא מצאתי מקום לחרוג ממתחם העונש ההולם בשל שיקולי שיקום, לפי הוראות סעיף 40ד לחוק העונשין.מיום 10.7.2012 במסגרת גזר הדין לקחתי בחשבון גם את הצורך בהרתעה אישית ובהרתעת הרבים, בהתאם לסעיפים 40ו ו-40ז לחוק העונשין.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר בפועל, אשר ירוצו בעבודות שירות בהתאם לחוות דעת הממונה על עבודות שירות; בהתאם לחוות דעת הממונה על עבודות שירות, הנאשם יבצע את עבודות השירות ב-מועצה דתית מרחבים, צומת גילת ד"נ הנגב 851000, 5 ימים בשבוע, 8.5 שעות ביום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ראו ע.פ. 9568-02-16 בוסקילה נ' מדינת ישראל (17.04.16), שם נימנע בית משפט השלום מלקבל המלצת שירות המבחן לביטול הרשעת נאשם שנתפס מחזיק בסם מסוכן מסוג קאנביס, בכמות מזערית, לצריכתו העצמית, לאור העובדה, כי נתפס בעבירה נוספת מאותו הסוג.
...
צירוף העובדות יחדיו מוביל לדעתנו למסקנה כי כבר בשלב זה של בחינת הדברים אין המדובר בסוג של מעשים ועבירות, המבוצעים על ידי אדם בוגר החב אמון למעבידו, שניתן להחריגם מהכלל ולהוציאם לתחומי החריג הנדיר של הימנעות מהרשעה.
נוסיף ונציין כי בנסיבות העניין גם לא מצאנו כי מתקיים התנאי הנוסף להחלת החריג, הלוא הוא הוכחה קונקרטית בדבר נזק קשה מנשוא העשוי להיוודע להרשעת הנאשם.
מכל המקובץ – אין בית המשפט מוצא להורות על ביטול הכרעת הדין המרשיעה בנוגע למי מהנאשמים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ראו ע.פ. 9568-02-16 בוסקילה נ' מדינת ישראל (17.04.16), שם נימנע בית משפט השלום מלקבל המלצת שירות המבחן לביטול הרשעת נאשם שנתפס מחזיק בסם מסוכן מסוג קאנביס, בכמות מזערית, לצריכתו העצמית, לאור העובדה, כי נתפס בעבירה נוספת מאותו הסוג.
...
נוסיף ונציין כי בנסיבות העניין גם לא מצאנו כי מתקיים התנאי הנוסף להחלת החריג, הלוא הוא הוכחה קונקרטית בדבר נזק קשה מנשוא העשוי להיוודע להרשעת הנאשם.
לאור כל האמור, מוצא בית המשפט לקבוע, במסגרת גזר הדין, פיצוי כזה שישקף את החומרה שבמעשה ויתן מענה לפגיעה הקשה שנגרמה לו. על מנת שיוכל הנאשם לעמוד בתשלום הפיצוי, יחולק לשעורים.
סוף דבר, לאחר שבית המשפט שמע טענות הצדדים; שמע עדות נפגע העבירה; עיין בראיות שהוצגו; עיין בתסקירים מטעם שירות המבחן; שמע דברו האחרון של הנאשם – תוך שהרשעתו של הנאשם תיוותר על כנה, דן את הנאשם לענשים כלקמן: 6 חדשים מאסר מותנה למשך שלוש שנים מהיום, שהנאשם לא יעבור עבירה בניגוד לחוק העונשין, תשל"ז 1977, פרק י'; הנאשם ירצה עבודות של"צ בהיקף של 140 שעות, בהתאם לתכנית השל"צ שגובשה ע"י שירות המבחן.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפיכך, עתר הסניגור לביטול הרשעתו של המערער בעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית, ולקיצור עונשו כך שהמערער ישוחרר ממאסר עם מתן ההכרעה בערעורו.
...
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו