מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול הצהרה על בטלות שטר משכון

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כתב התביעה המתוקן שינה את חזית הדיון מן הקצה אל הקצה, שכן בכתב התביעה המתוקן אין עתירה להצהיר על בטלות שטר המישכון, והסעדים המתבקשים הם הסעדים הבאים: (א) להצהיר "שהנכס שייך במשותף" לתובעת ולנתבע בחלקים שוים (וברור מכך שהכוונה היא, שכל אחד מהצדדים רשאי להרשם כחוכר של רבע המקרקעין).
...
במחלוקת שנפלה בין הצדדים בעניין זה, הנני מקבל את טענות באת כוח הנתבע.
אין בדעתי להיעתר לעתירה זאת.
סוף דבר אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: (א) הנני דוחה את תביעת התובעת.
(ב) הנני מחייב את הורי התובעת, מר חיים כהן ת"ז 009507815 והגב' אסתר כהן ת"ז 010723633, ביחד ולחוד, לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 25,000 ₪.

בהליך דנ"א (דנ"א) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

בגדריו של פסק הדין נדחה ערעור העותרות על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט ר' סוקול), אשר דחה את תביעתן להצהיר על בטלות שטר מישכון שנירשם על בית מגורים.
...
קביעה זו, לשיטתן, גוררת בהכרח את המסקנה שראובן פעל תוך חריגה מהרשאה.
דין העתירה לדיון נוסף להידחות.
אשר על כן, העתירה נדחית.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כן נתבקש להצהיר על בטלות שטר המישכון שנירשם לטובת משיב 2 על זכויות המבקשים במשק מס' 79 ביישוב צלפון (להלן: "המישכון" ו"המשק" בהתאמה), שנחתם בעקבות ההסכם.
...
הבקשה מתקבלת אפוא.
אני מורה על בטלות הסכם הלוואה שנחתם בין המבקשים לבין משיב 2 ביום 4.10.15 ועל ההסכם במסגרתו הומחה "החוב" למשיב 1 ביום 23.05.16, הסכמים שנחתמו תחת עושק וכפיה.
כמו כן אני מורה על בטלות שטר המשכון שנרשם לטובת משיב 2 על זכויות המבקשים במשק מס' 79 ביישוב צלפון שנחתם על פי ההסכם, מאותו טעם.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כתב התביעה המתוקן שינה את חזית הדיון מן הקצה אל הקצה, שכן בכתב התביעה המתוקן אין עתירה להצהיר על בטלות שטר המישכון, והסעדים המתבקשים הם הסעדים הבאים: (א) להצהיר "שהנכס שייך במשותף" לתובעת ולנתבע בחלקים שווים (וברור מכך שהכוונה היא, שכל אחד מהצדדים רשאי להירשם כחוכר של רבע המקרקעין).
...
במחלוקת שנפלה בין הצדדים בעיניין זה, הנני מקבל את טענות באת כוח הנתבע.
סוף דבר 21.
אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: (א) הנני דוחה את תביעת התובעת.
(ב) הנני מחייב את הורי התובעת, מר חיים כהן ת"ז 009507815 והגב' אסתר כהן ת"ז 010723633, ביחד ולחוד, לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך 25,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2011 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לבסוף עתרו להצהיר על בטלות שטר המשכון שנעשה להבטחת ההלוואה בנכס ולהורות על מחיקתו מלשכת רושם המקרקעין.
...
אמור אם כן מעתה כי אין להעדיף את חוו"ד מומחה המבקשים על פני חוו"ד מומחה המשיבה ולכן אין מנוס מלדחות טענת המבקשים לעניין שיעור החוב גם לגופה.
לאור כל האמור לעיל דין התובענה דחייה.
אין מנוס גם מלקבוע, כפי שעלה מהאמור לעיל, כי אין למבקשים כל הגנה שבדין לעניין דיירות מוגנת כמו גם לעניין דיור חלוף לאחר שהסכימו לוותר על הגנות אלה במפורש.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו