מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול העברת דירה ללא תמורה

בהליך ערעור חדלות פירעון (עחדל"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ככל שמדובר בבטול פעולת העברת הזכויות בדירה ללא תמורה, שנעשתה לפני מתן הצוו לפתיחת הליכים, כאשר במועד ביצוע העברת הזכויות היה המערער בחדלות פרעון או שביצוע העברת הזכויות הביא אותו לחדלות פרעון, כפעולה הגורעת נכס מקופת הנשייה (על פי סעיף 220 לחוק חידלות פרעון), או ככל שמדובר בבטול פעולת העברת הזכויות שבוצעה במטרה להבריח את הנכס מנושים, גם אם במועד ביצוע הפעולה לא היה המערער בחדלות פרעון (על פי סעיף 221 לחוק חידלות פרעון), הרי שקיימות מיגבלות מבחינת מועד התקופה שחלפה מאז ביצוע הפעולות ועד למתן הצוו לפתיחת הליכים.
...
סעיף זה קובע כדלקמן: "(א) מצא בית המשפט כי מתקיימים התנאים המנויים בסעיף 109, ייתן צו לפתיחת הליכים.
אומנם ערעורו של המערער על פסק הדין הנ"ל קבוע בבית משפט זה לחודש ינואר 2021 אולם אין בכך כדי להוביל למסקנה כי שגה בית משפט קמא בקביעתו כי רצונו של המערער לעסוק במקצועו כעורך דין, אינו מצדיק הימנעות ממתן הצו.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אין מקום לקבלת הערעור, והוא נדחה בזאת.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

להלן: הנאמן) – בקשה לביטול הענקה על פי סעיף 96(ב) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: פקודת פשיטת הרגל או הפקודה), בה עתר לביטול העברת זכויותיו של החייב בדירה למשיבה ללא תמורה.
...
כפועל יוצא, לא מצאנו כי נפל כל פגם בהחלטתו של בית המשפט קמא לאשר את המכירה בהתאם להצעת הנאמן.
ודוק – בית המשפט קמא בחן את מכלול השיקולים שהובילו לקביעת סכום זה, נתן דעתו להתנגדות החייב, והגיע למסקנה כי הצעת הנאמן ראויה והולמת את הנסיבות.
לפני סיום, ולמעלה מן הצורך, יצוין כי לא מצאנו ממש בטענת החייב לפיה לא היה מקום לקבל את תביעת חוב המזונות שהגישה המשיבה בשל האיחור שנפל בהגשתה.
סוף דבר: הערעור נדחה אפוא, וממילא נדחית עמו הבקשה לעיכוב ביצוע.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

במסגרת התובענה, עתרה התובעת להצהיר על ביטול העברת הזכויות בדירה ללא תמורה, שהעניקה לבנה הצעיר, הנתבע; ומנגד, לאשרר עסקת מתנה מאוחרת שנעשתה בנוגע לאותה דירה ולהצהיר, כי בעל הזכויות הבלעדי בדירה הוא בנה הבכור של התובעת.
...
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים לעניין הגשת הקלטת והתמליל, התרתי את הגשתם, .
( זהות המשתתפים וכיצד נשמרה ההקלטה בזמן שחלף (החלטה מיום 21.12.2020 בהתאם להחלטה הנ"ל, הודיעה התובעת כי הקלטות נבדקו ע"י מומחה סאונד, אשר קבע "לאחר שבחנתי את ההקלטות באמצעים המקצועיים לא מצאתי רמז לכך
סוף דבר אשר על כן, אני מורה כדלקמן: התביעה למתן פסק דין הצהרתי – מתקבלת.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 6.7.2014 ניתן פסק דין בתביעת הנתבעת (תמ"ש 54480-03-12 ) לביטול העברת הזכויות בדירתה ללא תמורה לידי התובעים (להלן: "פסק הדין").
...
למעלה מן הצורך אציין כי אף אם הייתי מוצאת לקבל את הראייה, לא שוכנעתי כי מדובר בראיה שמלמדת על גמירות דעתה של הנתבעת באופן שיש בו כדי להפוך את הכרעת פסק הדין.
סוף דבר: שוכנעתי כי הגשת התביעה דנן נועדה למקצה שיפורים, מתוך חרטה של התובעים על בחירתם שלא להגיש ערעור על פסק הדין, שכן אין בתביעתם של התובעים כל עילה לביטול פסק הדין.
לאור כל המקובץ, אני דוחה את התביעה לביטול פסק הדין.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

הנאמן ישקול הגשת בקשה לביטול העברת הזכויות בדירה ללא תמורה לסבתו של היחיד בשנת 2018, לאור הנטען בדיון היום.
...
לאחר שעיינתי בבקשת היחיד, הצעת הממונה, דו"ח ממצאי הבדיקה אני מורה על מתן צו לשיקום כלכלי ליחיד בהתאם לסעיף 161 לחוק ובהתאם לתנאים כדלקמן – חובת התשלומים - 1500 ש"ח לתקופה של 48 חודשים.
אני סבור כי מדובר ביחיד שאינו ממצה את כושר השתכרותו בתחום הבניין ויש לו את הניסיון והידע לעשות כן. מעבר לכך, המדובר בעבודה אצל קרוב משפחה בשכר מינימום, ללא הפרשות בגין פנסיה, דבר שמעלה החשש כי מדובר בתלושי שכר שאינם משקפים בפועל את השכר.
לאור סך ההכנסות, מבוססות כושר השתכרות, בניכוי דמי מחייה בסיסיים על פי נוהל הממונה תוך שאני לוקח בחשבון כי אין הוצאות בגין מדור, אני קובע צו בשיעור של 1500 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו