מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול ההלכה בעניין הלכת גויסקי

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2005 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לא מדובר בהגנת בדים כל עוד לא הוכח מעמדו של המשיב וההשלכות של הילכת גויסקי בעיניין דנן.
הנני ער לטענות המשיב בקשר להתנהגות המבקשת בכך שלא ביטלה את המחאות, דבר אשר סותר את טענותיה של כישלון תמורה עקב מחדלי דואק בקיום הסכם הקבלנות.
...
הנני דוחה את טענת המשיב שאין די פירוט בתצהירו של מנהל המבקשת.
לסיכום, בעניין דנן, הנני מקבל את הבקשה להתגונן בפני ביצוע השיטריות נישואי הבקשה בטענות: א) כשלון תמורה.
אשר על כן הבקשה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2007 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הילכת גויסקי, עליה נמתחה ביקורת רבה בפסיקה לאורך השנים, טרם בוטלה והיא עומדת על כנה.
טעם נוסף לאי תחולתה של הילכת גויסקי בעניינינו, הנו, כי לפי לוחות הזמנים לגביהם נימסרו ראיות ע"י הצדדים, הרי שהתובע קיבל לידיו את השיקים לאחר כישלון התמורה המלא בין הצדדים הקרובים, היינו, הנתבעת וחברת גשר.
...
לסיכום, הנתבעת הוכיחה הגנה שטרית ואילו התובע אינו אוחז כשורה וגם אינו בעל עדיפות שטרית מכח הלכת גויסקי.
סוף דבר 42.
התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לאור ההלכה העדכנית ברע"א 8301/13 טל טריידינג קופר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ( 24.11.15) שבמסגרתה בוטלה ההלכה הידועה בעיניין גויסקי [ע"א 333/61 גויסקי נ' מאיר, פ"ד טז (1) 595 (1962) ] לא יכולה התובעת יותר להתגבר על פגם קניני בשיק, או טענה להפרת החוזה שבמסגרתו נמשך השיק שהתגבשה לאחר הנטילה, רק משום שנתנה ערך טרם קיומו של הפגם או הטענה הנ"ל ,ועליה לעמוד בתנאי האחיזה כשורה על מנת להתגבר על טענת ההגנה של מושכת השיק בדבר כשלון תמורה .
...
העד אישר דבר הידיעה על לחץ לכאורה שהפעילה הנתבעת על שופן לבצע את התשלום ,כדבריו ( עמ 14 לפר' ): "מההתחלה לא התנגדנו לזה שקיבלנו 110,000 ₪ ........אני בעצמי אמרתי לשופן, הוא היה לחוץ מכם, אמרתי שאם הוא יביא את השאר, אני מוכן לזקוף את הכסף לתיק זה". על כן סבירה בעיני יותר המסקנה כי התובעת נוכחה במקור אמין יותר מזה של אותו שופן לסילוק החוב כלפיה ולכן בחרה לזקוף את התשלום שביצע ע"ח חוב אחר ולהמשיך לגבות את השיק מהנתבעת ,שממילא הראתה נכונות לבצע תשלום .
גם אם יקבע כי תום הלב של התובעת לא נשלל מעצם זקיפת התשלום ע"ח חוב אחר (כנטען) לא עבר כח הזקיפה אליה בנסיבות ולכן המסקנה היא אם כן ,שהתובעת יכולה להפרע רק כנגד יתרת סכום הקרן ובסך של 90,000 ₪.
לסיכום לאור האמור, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 90,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הפרעון הנקוב בשיק ועד לתשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בתצהירו טען כי מדובר בשיקים שהופקדו בחשבון החברה וחוללו כיוון שניתנה הוראת ביטול.
כיוון שהערך ניתן על ידי הבנק לפני כשלון התמורה הנטען (כאמור השיקים הופקדו בחשבון החברה בבנק כ- 6 חודשים לפני מועד פירעונם) זכותו של הבנק עדיפה לפי הילכת גוייסקי.
באשר לטענה של הנתבע לפיה לא ניתן לחייבו בגין ריביות חריגות שהוטלו על חשבון החברה בבנק משום שהוא לא הלקוח של הבנק, טען הבנק כי כל עוד לא מדובר בחוב חופף, לא משנה מה סיבת החוב של החברה כלפי הבנק, כיון שחוב זה נובע מתוך ההסכמים שבין החברה לבנק, החוב קיים והשיקים אמורים לשמש גם לכיסויו.
...
לאחר עיון בטענות הצדדים באתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה מהנימוקים דלקמן: כאמור לעיל אין לקבל את גירסתו החדשה של הנתבע לגבי סיבת מתן השיקים.
המסקנה היא איפוא שמדובר בעסקה בה הוחלפו שיקים בין הנתבע לחברה.
התוצאה היא איפוא שיש לקבל את התביעה וכך אני עושה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2013 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

התובע, שעיסוקו בניכיון שיקים, תיאר בתצהירו (ת/3) כיצד הגיעו לידיו השיקים נשוא התביעה: בנובמבר 2003 פנה אליו שפסר, ובקש לבצע עסקה של ניכיון שיקים אלו, בהם שם המוטב נותר "פתוח". הוא ציין כי שפסר רשם את שמו (של התובע) כמוטב על השיקים, והדגיש כי ניכה את השיקים ושילם תמורה מלאה עבורם, מבלי שידע ומבלי שיכול היה לדעת על תוכן העסקה בין שפסר לנתבע ועל מתן הוראת ביטולם.
בעניינינו חלה הילכת גויסקי.
...
לבטח אין לומר שהמערערת נטלה לידיה שטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו, לפי כך – נכונה המסקנה שהיא אינה אוחזת כשורה".
התוצאה לאור היותו של התובע אוחז בעל ערך הגובר על טענת ההגנה של הנתבע, דין תביעתו להתקבל.
אשר על כן הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים: (1) 1,934 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 2.1.2004 ועד לתשלום המלא בפועל; (2) 1,934 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 2.1.2004 ועד לתשלום המלא בפועל; (3) הוצאות משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הוצאתן ועד לתשלום המלא בפועל, וכן שכר טרחת עורך-דין בסך 3,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו