מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ביטול ביטולו של צו הריסה מינהלי

בהליך ביטול/עיכוב צו הריסה מינהלי (בצה"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

סעיף 228 לחוק התיכנון והבנייה מאפשר ביטול צו הריסה מינהלי בעילות מוגדרות וסגורות והן: העבודות נעשו כדין, לא היתקיימו הדרישות החוקיות לשם מתן הצוו או שנפל פגם חמור במתן הצוו.
...
דיון והכרעה: המסקנה המתבקשת מהאמור לעיל היא כי כל הפרטים נשוא צו ההריסה, הינם עבודות בנייה אסורות, שלא ניתן עליהם היתר בנייה והן בוצעו לאחר יום 26/6/19, כך שלא חלפו 6 חודשים מעת ביצוען.
לפיכך, המסקנה המתבקשת היא כי כל התנאים הפרלמנריים הנדרשים על פי חוק אכן קויימו, כי מדובר בעבירות בנייה אסורות ועל כן מתן צו ההריסה המינהלי – הינו כדין.
לפיכך, דין הבקשה לביטול צו ההריסה המינהלי להידחות וכך אני מורה.

בהליך בקשות עירייה אחרות (בע"א) שהוגש בשנת 2018 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

החלטה בבקשה לביטול צו הריסה מנהלי אשר הוצא על ידי המשיב.
לא למותר להזכיר כי תכליתו של צו הריסה מנהלי היא מניעת קביעת עובדות מוגמרות בשטח.
...
הואיל ובמקרה דנן, מדובר בחקיקה עדכנית ביותר (תיקון 116 לחוק) המהווה עיצוב מחודש של נוהל דומה שהיה קבוע טרם לכן, סבורני כי אין מקום לסבור כי פסק דינו של בית המשפט העליון במובן של הטלת חובת חקירה יכול לחול על מקרה של הוצאת צו מינהלי על פי חוק התכנון והבניה.
הואיל ונוהל הוצאת צו מינהלי על פי החוק קבוע באופן סדור ומדוקדק (וכבר בכתב התשובה הוכח כי הנוהל קויים במלואו), הרי שאין יסוד לטענות ב"כ המשיב כאילו תחילת הוצאת הצו טרם קיום החקירה מובילה למסקנה בדבר פגם בהליך המינהלי היורד לשורשו של ההליך ובטלות הצו.
סוף דבר לא מתקיימת עילה לפי סעיף 229 לחוק לביטול הצו.
הבקשה לביטול צו ההריסה המינהלי נדחית.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2022 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

בקשה לעיכוב ביצוע של צו הריסה מנהלי.
בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי נדחתה בהחלטה מיום 15.7.21.
...
לטענתו, דרישת המשיבה להוסיף את מספר הזהות למרשם המקרקעין חורגת ממדיניותה ומנוהל זה. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לה מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.
בנסיבות העניין שוכנעתי כי נסיבות חריגות אלו אכן מתקיימות.
בנסיבות אלו, אני מורה על עיכוב ביצוע הצו עד ליום 15.8.22.

בהליך ביטול/עיכוב צו הריסה מינהלי (בצה"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

ביום 31/1/22, קרי – כחודשיים לאחר שניתנה ההחלטה אשר הורתה על ביטול צו ההריסה וכארבעה חודשים וחצי לאחר שעוכב ביצועו של צו ההריסה, הגישה המבקשת, באמצעות עו"ד אורנשטיין, את הבקשה שלפניי, שהיא "בקשה לבטל את ביטול צו ההריסה המינהלי". על פי הנטען בבקשה, מזכירות בית המשפט מיוזמתה ציינה בתיק בעת פתיחתו, שעו"ד אורנשטיין מייצגת את המבקשת, למרות שהתיק כלל לא היה אז בטיפולה.
...
בנסיבות אלו, ובשים לב לסד הזמנים הקצר שקובע הדין למי שרואה עצמו נפגע מצו הריסה מנהלי להגיש בקשתו לבית המשפט ולרשות לבצע את צו ההריסה, ולאור מהות ההליך ותכליתו כאמצעי אכיפה מהיר ויעיל כנגד בנייה בלתי חוקית, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות, לנוכח השיהוי שבהגשתה.
בנסיבות אלו, ובשים לב למכלול הנסיבות שפורטו לעיל, החל מאי הגשת תגובה לבקשה לביטול צו הריסה, עבור דרך אי התייצבות לדיון, וכלה בשיהוי שבהגשת הבקשה לביטול ההחלטה שניתנה בהעדר המבקשת, אני סבורה כי דין הבקשה להידחות.
סוף דבר, הבקשה נדחית.

בהליך ביטול/עיכוב/הארכת צו הריסה מינהלי (בצה"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ענייננו בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי שהוציאה המשיבה ביום 15.11.22 למבנה פאנל מבודד ורצפת בטון בשטח של כ –100 מ"ר, מבנה פאנל מבודד בשטח של כ – 9 מ"ר ומשטח בטון בשטח של כ – 30 מ"ר (להלן: המבנים), הנמצאים בנ.צ. 215008/551641, צפונית לכביש 25, בשטח גלילי (להלן: צו 1017/22).
המפקח, מר שרון נתן, נישאל בחקירה נגדית מדוע היה צורך בשני צוים, ביחס למשטח הבטון ולמבנה שנימצא עליו, והשיב: " צו 938/22 ניפתח כצו מרחוק, זה הצוו הראשון. הצוו הזה ניפתח עפ"י תצלומי אויר מהמשרד, הצוו ניתן על סמך צלומי אויר שבהם עוד לא נראה השיג (המבנה - א.ק). במקביל, חודש אחר כך, לפני שהצלחנו לבוא להדביק את הצוו, קיבלנו את הצלום שבו רואים את השיג. בגלל שהצו 938/22 ניפתח מרחוק, לנו לא עלה שהמבנה הזה הוא על משטח הבטון הזה, אז ביום שבאנו להדביק את צו 938/22 ראינו את המבנה על המשטח בטון ובגלל שבצו 938/22 מופיעה גדר, היה לנו חשוב להדביק את הצוו כי בצו של המבנה של 1017/22 לא מופיעה הגדר, ולכן היה חשוב לנו להדביק את צו 938/22, שיתייחס לבטון ולגדר ואת הצוו הנוסף שיש לנו על המבנה, נדביק אותו במקביל" (ע"מ 7 ש 25).
...
יתירה מכך, הגדר אמנם עדיין לא נהרסה חרף חלוף המועד בו הוסכם שהיא תיהרס, אולם המדינה הצהירה שבכוונתה לאכוף את הריסת הגדר, בין אם בדרך של הגשת בקשה להארכת המועד לביצוע צו ההריסה ובין אם בדרך של אכיפה מנהלית, כך שלא ניתן לטעון לאכיפה לא שוויונית וגם מהטעם הזה דין הטענה לאכיפה בררנית, להידחות.
סוף דבר לאור כל האמור ומשלא עלה בידי המבקש להצביע על אחת מהעילות המצדיקות את ביטול צו ההריסה, הבקשה לביטול צו ההריסה המינהלי – נדחית.
כדי לתת למבקש הזדמנות לבצע הצו בעצמו, אני מורה על עיכוב ביצוע הצו עד ליום 15.6.23 והמשיבה תוכל לבצעו עד ליום 15.8.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו