מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטול איסור שימוש רכב מושכר

בהליך בקשה לביטול - פסילה מנהלית (בפ"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

המבקש 2 חזר על הבקשה וטען בענין הפסילה המנהלית כי מדובר בריכוז נמוך וכי הוא גר בשכירות.
האיזון בא בהגבלת תקופת האיסור, הגבלת הסמכות לאסור את השמוש ברכב ומתן שיקול דעת למישטרה ולבתי המשפט לבטל את האיסור בהתקיים אחת מהעילות שבסעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה, אם הרכב נילקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו, מי שנהג ברכב פעל בנגוד להוראות בעל הרכב ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.
...
אשר על כן, ולאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים ואת תיק החקירה שהוגש לעיוני ואת חומרת העבירה ועברו של של המבקש 2, החלטתי לדחות את הבקשה לביטול פסילה מנהלית.
לאור האמור לעיל, ומאחר והמבקשת אינה עומדת בתנאי סעיף 57ב(ב) ו- (ג) לפקודת התעבורה, מצאתי כי החלטת קצין המשטרה סבירה ואני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך בקשה לביטול איסור שימוש ברכב (בא"ש) שהוגש בשנת 2022 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

המבקש טען כי אין רכבים נוספים המשמשים את המבקשת במהלך עבודתה וכי עליה לשכור משאית חלופית, טען כי מדובר בחברה המעסיקה 7 מישפחות ובקש היתחשבות לאור תקופת הקורונה.
דיון והכרעה תקנה 85 (א)(5) לתקנות התעבורה, התשכ"א 1961 קובעת: "לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו... כאשר המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלו על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רישיון הרכב..." המבקשת הגישה בקשה לביטול איסור שימוש שניתן על הרכב והציגה טענות של הפסד הישתכרות.
...
כהמשך ישיר להנחיית כב' השופט צלקובניק, אני קובעת שדי בראיות שהוצגו בפניי– בכדי לקבוע קיומן של ראיות לכאורה להוכחת אשמת המבקשת בעבירה המיוחסת לה. באשר לטענה כי לא היתה למבקשת היכולת לדעת מה המשקל המועמס, זה בדיוק המקום לציין כי האחריות מוטלת לפתחה לבדוק שעשתה כל שביכולתה בכדי שלא יתבצעו עבירות ברכבים שבבעלותה ובכלל זה, לבדוק שהמשקל המועמס יהיה כפי שמתיר החוק.
בבחינת סבירות החלטת הקצין הפוסל ועמידתה בכללים המנהליים אני קובעת כי החלטת הקצין הפוסל עומדת במבחן הסבירות ובדין יסודה.
לסיכום, אפנה לדבריו של סגן הנשיא, כב' השופט אלון אופיר בבא"ש 3950/06/17, אלצראיעה נ' מדינת ישראל: "אני סבור כי כל חריגת משקל מעבר לברירת המשפט (רף של 15%) צריכה להיענות באפס סבלנות ובאישור של הודעת איסור השימוש ברכב ככל שזו ניתנה על פי חוק ויש בידי המדינה ראיות גולמיות המראות כי העבירה בוצעה". דעתי כדעתו.
לאור כל האמור, אני קובעת כי החלטת קצין המשטרה ניתנה כדין ובסמכות ודין הבקשה להידחות.

בהליך בקשה לביטול איסור שימוש ברכב (בא"ש) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

המבקש לא הראה כי מדובר ברכב הרשום במשרד הרשוי כרכב המותאם לנכה ולא הוכיח כי אין ביכולתו לשכור רכב חליפי, או לנסוע בתחבורה ציבורית.
אף לו הייתה מתקבלת טענת המבקש כי הוא נזקק לרכב, לא היה בכך כדי להצדיק את ביטול או קיצור תקופת איסור השמוש שהוטלה בגין שימושו של המבקש עצמו ברכב, עת נהג בו לכאורה בשיכרות.
...
סוף דבר נוכח כל האמור, מששוכנעתי כי לא נפל כל פגם בהחלטת הקצין אשר הורה על איסור השימוש ברכב ובהיעדר נסיבות מיוחדות המצדיקות את קיצור תקופת איסור השימוש, אני דוחה את הבקשה.

בהליך בקשה לביטול איסור שימוש ברכב (בא"ש) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

אני סבור כי באיזון שבין חומרת העבירה לכאורה שבוצעה עם רכב המבקשת, כאשר ברכב זה נוהג אדם לו מסרה המבקשת את רכבה, על רקע האנטרס הצבורי לייצר הרתעה גם כלפי בעלי רכבים המשכירים רכביהם לאחרים למען יחתימו אותם על חוזים והתחייבויות שירתיעו הנהגים מבצוע עבירות תעבורה חמורות עם הרכבים, נכונה בעיני תקופת איסור שימוש בת 15 יום.
אני קובע כי בתום 15 יום מיום 31.10.22 תבוטל הודעת איסור השמוש ברכב מסוג מונית מ.ר 7658126 ורכב זה יושב למבקשת כנגד הצגת החלטה זו ותשלום הוצאות אחסנתו.
...
אני סבור כי באיזון שבין חומרת העבירה לכאורה שבוצעה עם רכב המבקשת, כאשר ברכב זה נוהג אדם לו מסרה המבקשת את רכבה, על רקע האינטרס הציבורי לייצר הרתעה גם כלפי בעלי רכבים המשכירים רכביהם לאחרים למען יחתימו אותם על חוזים והתחייבויות שירתיעו הנהגים מביצוע עבירות תעבורה חמורות עם הרכבים, נכונה בעיני תקופת איסור שימוש בת 15 יום.
אני קובע כי בתום 15 יום מיום 31.10.22 תבוטל הודעת איסור השימוש ברכב מסוג מונית מ.ר 7658126 ורכב זה יושב למבקשת כנגד הצגת החלטה זו ותשלום הוצאות אחסנתו.
בשולי החלטתי אדגיש כי אין בהחלטה זו כדי לשנות או לבטל את ההליכים המנהליים שננקטו כנגד נהג המונית עצמו.

בהליך בקשה לביטול איסור שימוש ברכב (בא"ש) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בקשה לביטול איסור שימוש ברכב מ"ר 455-91-302 (להלן: "הרכב").
עוד בחנתי, טרם החלטָתי את מצבו של הרכב, השמוש שנעשה בו במהלך היום יום, הפגיעה באורח חייהם של המבקש ומשפחתו (לרבות ההשלכות הכלכליות); והחלופות התחבורתיות העומדות בפני המבקש ומשפחתו לרבות שכירת רכב חלופי, ו/או שימוש בתחבורה ציבורית וזאת אף מבלי שלקחתי בחשבון את העובדה שעל שמו של המבקש רשומים רכבים רבים נוספים (הגם שספק אם טענתו כי כל הרכבים הללו משמשים את עובדים, שעה שהמבקש לא תמך טענתו בראיות ושעה שמדובר ברכבי יוקרה).
...
רקע כללי לאחר שעיינתי בבקשה, בנספחיה ובחומר שהוצג בפניי במהלך הדיון, הגעתי למסקנות הבאות: בתאריך 20.3.23 ניתנה לרכב הודעת איסור שימוש, בין היתר בגין סדק משמעותי בשמשת הרכב ושחיקה משמעותית בצמיג האחורי השמאלי; בנוסף לליקויים לא משמעותיים שלבדם לא הצדיקו ההורדה מהכביש.
אשר על כן, אני מורה על דחיית הבקשה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו