מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטוח רטרואקטיבי אחרי תאונה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הנתבעת אמנם חידשה את הפוליסה ביום 14.7.2011 באופן רטרואקטיבי מיום 1.7.2011, אולם לא ניתן לבטח באופן רטרואקטיבי את התאונה, לאחר שארעה.
...
אני מקבלת את התביעה כנגד הנתבע.
הנתבע ישלם לתובע 156,273 ₪.
כן ישלם הנתבע לתובע את הוצאותיו (אגרת בית משפט, שכר טרחת ד"ר גורן, חלקו של התובע בשכר טרחת ד"ר בן לולו) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד כל הוצאה ועד התשלום המלא בפועל וכן שכר טרחת עו"ד בשיעור 12,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הסיפור כולו, על פיו הייתה עסקת מכר אקראית בין התובע והאני מספר ימים לאחר שהאני קנה לעצמו את הרכב, נערך זכרון דברים בעברית, שולם תשלום חלקי של התמורה, הרכב נימסר, נערך ביטוח חובה על ידי האני על שמו באמצעות סוכן נעלם, הרכב הוחזר לתובע מספר ימים לפני התאונה והתגלה בדיעבד כי תעודת הביטוח מזויפת – רצוף סתירות רבות, הוא חסר הגיון ואין בו אותות אמת.
...
לאור כלל האמור, אני קובעת כי בהתאם להוראות סעיפים 7(5) לחוק התובע אינו זכאי לפיצויים מקרנית.
התביעה נדחית.
למרות דחיית הבקשה לתשלום תכוף בשל שאלת החבות עמדו התובעים על בירור מלא של שאלת החבות עד תום, לרבות שמיעת ראיות, הגשת סיכומים ומתן פס"ד. לאחר שקילת כלל הנסיבות, ובשים לב לכך שהתובעים יחויבו גם בתשלום יתרת האגרה כשיעורה בבית משפט זה, אני קובעת כי התובעים ישאו בהוצאות קרנית בסכום 25,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

עוד טען צד ג' 1 כי גם לשיטתו ולמיטב ידיעתו "לפי הכסוי שחתמנו הכשרה צריכה לשלם את הכסוי. הפוליסה היתה לשנה. משום מה לא קיבלנו מכתב" (פרוטוקול עמ' 12 שו' 20-21) וממילא לא ידע על הסרת הכסוי הבטוחי מרכב הנתבע אלא רק בדיעבד לאחר התאונה והברור שנעשה לעניין החבות.
...
לאחר שעיינתי בהודעת צד ג' כמו גם בכתב ההגנה לה ושמעתי את טענות הצדדים וחקירותיהם מצאתי כי דין הודעת צד ג' 1 להתקבל והודעת צד ג' 2 להידחות.
התרשמתי לחיוב באופן בלתי אמצעי מעדותו של הנתבע ואני מקבלת את טענתו כי שילם את סכום פרמיית הביטוח לבדיר מועפק - פקיד צד ג' 1- במלואו, ומכל מקום לא הוכח אחרת.
בהינתן העדר מחלוקת כי הביטוח אשר נערך אצל צד ג' 2 הוצא לאחר מועד קרות התאונה הרי שדין הודעת צד ג' 2 – להידחות.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

אני מוצאת, כי הצדק עם הנתבעת וכי פוליסת הביטוח הוצאה בדיעבד ולאחר מועד התאונה, על אף שתקופת הביטוח הנקובה בה תחילתה ביום 5.7.16.
...
אני דוחה את תביעת התובע להחזר סכומים ששילם למוסד לביטוח לאומי עבור הנהג ח'ליל ואשתו, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, שכן תשלומים אלו נובעים מנזקי הגוף שנגרמו לשניים בתאונה (בהיותה גם תאונת עבודה), ואין לתבעם במסגרת תביעה זו או להשיתם על הנתבעים.
סוף דבר לאור האמור לעיל אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 6,590 ₪, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התאונה ועד היום - 6,958 ₪.
התביעה נגד הנתבעת נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בימ"ש קמא הורה על הגשת תגובות לבקשה, אולם מי מהצדדים לא הגיש תגובה ולפיכך מדובר בראיה קבילה שהוגשה כדין לבהמ"ש. לפיכך צדק לטענתה בימ"ש קמא משקבע כי אין כסוי בטוחי מצידה, שכן הביטוח נערך רטרואקטיבית ולאחר התאונה.
...
לטעמי יש קושי במסקנה זו. ראשית, מעיון בתיק בימ"ש קמא עולה כי צודקים המערערים בטענתם כי הכשרה כלל לא הגישה סיכומים מטעמה בבימ"ש קמא.
אין חולק כי מועד תחילת הביטוח לפי הרשום בפוליסה קודם לאירוע התאונה, ובהיעדר ראיות בעלות משקל מספק לקבוע כי מועד הצעת הביטוח להכשרה היה מאוחר לתאונה, אין בסיס ראייתי מספק לקבוע ממצא בעניין זה ולבסס עליו מסקנה בדבר היעדר כיסוי ביטוחי.
סוף דבר; הערעור מתקבל, במובן זה שההודעה לצד ג' נגד הכשרה מתקבלת, תוך חיובה לשלם למערערים את הסכומים אותם חוייבו לשלם להראל עפ"י ההסדר המוסכם מיום 11.11.21.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו