מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטוח לאומי נגעים בעור מעבודה

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 29.10.2016 הגיש התובע תביעה למוסד לביטוח לאומי, להכיר בנגעי עור סרטניים בחלקי גופו השונים, כפגיעה בעבודה שנגרמה לו כתוצאה מהחשיפה לשמש במסגרת עבודתו בחברת אגד.
...
בנסיבות אלה, אנו קובעים כי כדין חישב הנתבע את קצבתו של התובע בהתאם להכנסתו בשנת 2000, ובהתאם להוראות סעיף 98(א).
כאמור, כי לא קיבלנו בקשת התובע לנהל הליך זה כתביעה כנגד מדיניות הנתבע כבר בהחלטה מיום 6.8.19, שם קבענו כי "ככל שהמחלוקת הינה "האם כדין חישב הנתבע את הבסיס לשכר התובע על סמך הכנסותיו בשנה שקדמה ליום הקובע – שנקבע על ידי ועדה רפואית, הרי שמדובר במחלוקת משפטית ולאחר קביעת העובדות יקבע התיק להוכחות". גם לאחר מכן לא מצאנו לקבל בקשות שונות של התובע לקבלת פרטים מהנתבע לגבי תובעים אחרים ולא התרנו קיומו של הליך הוכחות לצורך הבאת ראיות בעניינים אלו של נוהג ומדיניות.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

עניינו של הליך זה בטענת התובע לפיה יש להכיר בנגעים בעורו כפגיעה בעבודה על דרך המקרוטראומה או כמחלת מיקצוע.
כאשר קיימת תשתית עובדתית לחשיפה עצמה אך קיים חסר ראייתי בנוגע להקף החשיפה, מוטל על בית הדין לבחון את קיומו של הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה לליקוי באמצעות הוועצות במומחה רפואי (עב"ל (ארצי) 10490-10-16 מועדים לשמחה – המוסד לביטוח לאומי (19.10.17); עב"ל (ארצי) 14202-09-19 שם טוב אזולאי – המוסד לביטוח לאומי (28.10.20).
...
נקדים ונציין שבנסיבות העניין מצאנו שיש הצדקה בשלב זה להיוועץ במומחה רפואי בהתייחס לחשיפה של התובע לשמש בעת שהותו על רציפי הנמל ובמהלך איסוף ציוד ורכש מספקים.
אשר לחשיפה בעת הנהיגה מהמעון למקום העבודה וחזרה, אנו מקבלים את עמדת הנתבע לפיה אין להכיר בפגיעה ככל שזו נגרמה בשל חשיפה לשמש בדרך ממעונו של התובע למקום העבודה ובחזרה – כתאונת עבודה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

בית הדין האיזורי לעבודה נצרת ב"ל 52906-09-20 לפני כב' השופטת הבכירה אורית יעקבס נציג ציבור (עובדים): מר מחמוד ג'בארין נציגת ציבור (מעסיקים): גב' יוכבד מאור התובע אלדד אביגדור ע"י ב"כ עו"ד מיכאל לנג ואח' הנתבע המוסד לביטוח לאומי ע"י ב"כ עו"ד אבראהים מסארוה החלטה
בתאריך 29/11/21 לאחר שמלוא החומר הרפואי של התובע אשר הוזמן לבקשת הנתבע, היתקבל, מינה בית הדין את המומחה על מנת שיחווה דעתו בשאלת קיומו של קשר סיבתי בין הנגעים בעורו של התובע לבין תנאי עבודתו כפי שאלו פורטו בסעיף 2 להחלטת מינויו.
...
בתאריך 23/1/23 הגיש הנתבע את תגובתו לבקשה (להלן- התגובה), במסגרתה הסביר מדוע אין להעתר לה. בתאריך 26/1/23 התייחס התובע לתגובת הנתבע (להלן - ההתייחסות).
האם לפי תנאי העבודה כפי שפורטו בפניך - התובע עונה על הגדרת עובד חוץ? תשובת המומחה: לטעמנו - המומחה הבהיר היטב מדוע, לאחר סבב שאלות ההבהרה השלישי ובחינת המאמר אליו הופנה בסבב זה של שאלות הבהרה, הוא משנה למעשה עמדתו וזאת עת מצא כי התובע אינו עונה על הגדרת עובד חוץ כאשר בנקל נראה כי תנאי עבודתו שונים מתנאי עבודתם של "עובדי חוץ" אחרים שהוכרו כך לדוגמא ענין אתרוג, שאוזכר בבקשה ובהתייחסות אינו דומה לעניינו של התובע שלפנינו כאשר די לקרוא את העובדות שנקבעו בעניינו של מר אתרוג כדי להבין שחשיפתו לשמש במהלך השנים היתה בהיקפים גדולים בהרבה מחשיפתו של התובע שלפנינו.
מצבו הרפואי של התובע כעולה מתיקו הרפואי" על סמך האמור לעיל לא מצאנו כי יש ממש בטענת התובע אודות כך שהמומחה אוחז באסכולה מחמירה, כאשר עצם העובדה, שהמומחה שינה את עמדתו אינה מוכיחה טענה זו. למעשה, לא מצאנו כי התקיימו נסיבות המצדיקות מינוי מומחה רפואי אחר או נוסף בתיק שכן לא מצאנו כי המומחה חרג או סטה מהעובדות שהונחו לפניו ו/או התעלם מחומר רפואי של התובע ו/או נטל לעצמו סמכויות לא לו ו/או נהג במשוא פנים ו/או ביסס אותה על הנחה משפטית לא נכונה ו/או לא השיב לכל שאלה שנשאל.
באמור לעיל יש כדי להסביר גם מדוע לא מצאנו כי יש סיבה שלא לאמץ את חוות דעתו האחרונה של המומחה ו/או שלא ניתן לאמץ את מסקנתו האחרונה, גם אם היא אינה נוחה לתובע ו/או פוגעת בו. סוף דבר - לנוכח האמור לעיל הרינו מורים על דחיית בקשת התובע למנות מומחה אחר או נוסף.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בית הדין האיזורי לעבודה חיפה ב"ל 60084-06-21 25 יוני 2023 בפני: כב' השופטת דניה דרורי נציגת ציבור (עובדים) גב': רינה חדד נציגת ציבור (מעסיקים) גב': מיכל כהן התובע: יעקב טרגנו ע"י ב"כ: עו"ד רימון מרג'יה הנתבע: המוסד לביטוח לאומי ע"י ב"כ: עו"ד מורן גלסברג החלטה
ביום 31.8.20 הגיש התובע לנתבע תביעה להכיר בנגעים בעורו כפגיעה בעבודה על דרך המקרוטראומה.
...
בנסיבות המקרה כאן, שוכנענו שהתובע נדרש במסגרת עבודתו היומיומית לבקר בין לקוחותיו השונים לפגישות עבודה, שיווק, מכירה ועוד.
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, אנו קובעות שהיקף החשיפה היומית לשמש במסגרת נסיעה בין לקוחות עומד על כשעתיים ביום במשך כחמישה ימים בשבוע.
לא שוכנענו שמדובר בחשיפה בהיקף של ארבע שעות מדי יום, שכן התובע מבצע את עיקר יום עבודתו בפגישות עצמו בין במשרדי הלקוחות ובין במשרדי המעסיקים.
בנוסף, לא שוכנענו שהתובע נוסע לפגישות עסקיות עם גורמים בגופים ציבוריים על פני שישה ימים בשבוע, בהתחשב בכך שמרבית הגופים הגדולים במשק עובדים במתכונת של 5 ימים בשבוע.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעת התובע להכיר במחלת סרטן העור והנגעים בעורו כפגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה - 1995 (להלן- חוק הביטוח הלאומי), כמחלת מיקצוע או על יסוד עילת המקרוטראומה.
ובלשונו של בית הדין הארצי "להלכה, עילת המקרוטראומה "נטועה" במונח "תאונת עבודה", אך למעשה "נפשה" במונח "מחלת מיקצוע". ההכרה בעילת המקרוטראומה בפסיקה באה למלא חלל ריק שהותיר המחוקק, שלא כלל ברשימת "מחלות המיקצוע" מחלות שונות שהתפתחו לאורך זמן עקב תנאי העבודה, ובכך הותיר את רשימת המחלות "סגורה"." ר' עב"ל (ארצי) 29129-06-18 אברהם בנימין - המוסד לביטוח לאומי (06.05.2019), סעיף 20.
...
] כך שבכל הנוגע לתקופה הראשונה, לאור הצגת המידע בתצהירו באופן חסר, במיוחד ביחס לשעות החשיפה לשמש כאשר לא הגיע עד מטעם הקיבוץ להעיד על היקף העבודה ומשכה, מצאנו כי לא ניתן לקבל את גרסת התובע ביחס לכך בתצהירו.
הנה כי כן, כפי שפירטנו לעיל, גם בתקופה הראשונה בעבודתו כחקלאי וגם בתקופה השנייה בעבודתו כעצמאי, מצאנו כי גרסת התובע לא יכולה להתקבל בשל מארג הראיות שהוצג לפנינו וחשיפת המידע החלקי על ידי התובע.
משלא הונחה תשתית עובדתית לקיומה של פגיעה בעבודה על פי עקרון המיקרוטראומה או כמחלת מקצוע, התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו