מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטוח אחריות נושאי משרה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

כמו כן טענה, שאין כסוי בטוחי לאחריות נושאי משרה.
...
התוצאה אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 107,006 ₪.
לסכום זה יתווסף שכר טרחת עו"ד בשיעור 20% בתוספת מע"מ. כי ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך של 7,000 ₪.
אני מורה על דחיית ההודעה לצד שלישי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

אין מדובר בפוליסה של ביטוח אחריות נושאי משרה וכיוצא בזה.
...
המסקנה מן האמור היא כי מהפיצוי לו זכאית התובעת מהנתבע 2 יש להפחית 30%.
סיכומו של דבר לנוכח כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התובענה כנגד הנתבעות 3 ו- 4 ועל מחיקת התובענה כגד הנתבעת 1.
אני מחייב את הנתבע 2 לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 25,794 ₪ בגין נזקי התובעת וזאת לאחר ניכוי האשם התורם.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 28.5.2018 הגישה המפרקת בקשה (בקשה מס' 32) כנגד שבעה נושאי משרה בחברה, בתקופה שקדמה לפרוקה על ידי בית המשפט הנכבד וכן כנגד חברת הביטוח שביטחה אותם במועדים הרלוואנטיים לבקשה בביטוח אחריות נושאי משרה (הם הנתבעים בבקשה מס' 32).
...
כן, הלכה ידועה ומוצקה היא כי בית המשפט ממעט להתערב מקום בו הנושים החליטו על אימוץ ההסדר, ראו בעניין זה פס"ד אפריקה ישראל : "יוזכר, וכפי שאף עמדתי על כך לעיל, סטייה מהכלל לפיו יימנע בית המשפט מלהתערב בשיקול דעת הנושים בהסדרי חוב תיעשה רק בנסיבות חריגות, אותן נהוג לחלק לשלוש קטגוריות: כשלים פרוצדורליים הקשורים לכינוס האסיפות והצבעות הנושים כך שהרוב לפיו אושר ההסדר אינו משקף נכונה את האינטרסים של כלל הנושים; הסדר החורג בקיצוניותו מהסדר הגון וראוי, כך שניתן לומר כי אין כל הגיון מסחרי-כלכלי בקיומו. חריג זה יופעל במשורה ורק כאשר נפלו פגמים מהותיים בהשגת הרוב הדרוש לאישור ההסדר (ר' עניין קווי אשראי; בש"א (נצ') 95/10 חרושת מתכת בית השיטה (בהח) בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ - אגף אשראים מיוחדים (פורסם במאגרים המשפטיים, 1.2.10); קיומם של שיקולים מתחום הצדק, תקנת הציבור או חוסר תום לב המחייבים התערבות בשיקול דעת הנושים (פר"ק ע"א 679/17 מרכז לוגיסטי בי רבוע נדל"ן בע"מ נ' אורתם סהר הנדסה בע"מ ואח' (פורסם במאגרים, 11.2.18)". במקרה הנדון הגעתי לכלל מסקנה שהמקרה אינו נופל לאחת מהקטגוריות האמורות וטענה שכזו לא נטענה כלל ע"י גרדי.
סוף דבר, מורה על אישור הסדר הנושים (על התיקון שהוגש) וכן על ביצוע התשלומים כמפורט בסעיפים 19-20 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

מקבלת הודעת צד ג', הראל חברה לביטוח, סיפקה ביטוח אחריות נושאי משרה, אשר לטענת הנתבע 4, מקים כלפיה חבות לשאת בכל סכום שייפסק לחובתו.
...
גם דין הטענה להפרת הבטחה מנהלית להידחות.
גם טענת התובעת לפיה עומדת לה עילת עשיית עושר ולא במשפט כנגד העירייה דינה להידחות.
סיכומו של דבר התביעה נדחית במלואה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יוער כי בשלב זה לא נכללה עדיין כמשיבה הפניקס חברה לביטוח בע"מ (המשיבה 22 דהיום, להלן: חברת הביטוח), מי שהוציאה פוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים לדורי בניה לתקופה הרלבנטית בסכום ביטוח המוגבל לעשרה מיליון דולר (להלן: פוליסת דורי בניה), כמו גם לדורי קבוצה, בסכום ביטוח המוגבל לעשרים מיליון דולר (להלן: פוליסת דורי קבוצה); אף שניתן להבין כי כמקובל עמדה ברקע ההליכים.
...
המסקנה הנגזרת מכך אם כן, היא כי מקום בו טרם הגיש הנאמן את תביעתו, ככלל, לא תעמוד לו כל זכות לעכב או להגביל את השימוש בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים במערכת היחסים עם צד ג' 'נפגע' אחר שהקדים אותו וכבר הגיש תביעה.
מסקנה זו, צוין, נכונה הייתה באותו מקרה, שבו נוהל ההליך הייצוגי משך כשש שנים בעוד שטרם הוגשה תביעת נאמן, אולם הובהר כי הייתה נכונה אפילו היה הנאמן כבר מגיש תביעתו (שם).
המסקנה המתחייבת אפוא הייתה כי אין לנאמן בעניינו כל מעמד למנוע את השימוש בתגמולי פוליסת הביטוח של החברה במסגרת הפשרה שבנדון.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו