מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביטוח אבדן כושר עבודה לכל החיים

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

קביעה זו תלווה את התובע לכל חייו עד גיל פרישה.
"כתבי התביעה על גלגוליהם השונים כנגד המבטחת, עסקו בשאלת התקיימות הכסוי הבטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה, מבלי שהתובע יודע או בעל קצה חוט של ידיעה על כך שקיימת מחלוקת או סוגייה הנוגעת לגובה ההפרשות המעסיק בפועל, לאורך השנים" (סע' 28 לתגובה).
...
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי אין לסלק את התביעה כנגד הנתבעת 3 על הסף, הגם שמדובר בטענת כבדת משקל מצדה.
אשר על כן, אנו קובעים כדלקמן: התביעה כנגד הנתבעת 1 מעוכבת בזאת עד למתן פסק דינו של בית משפט השלום.
בקשת הסילוק של הנתבעת 3 נדחית בזאת, אך תעוכב עד למתן פסק דינו של בית משפט השלום.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

לעומת זאת, בהגדרה הרגילה בפוליסות אובדן כושר עבודה לא די בכך כי המבוטח איבד את כושרו להמשיך ולעסוק בעסוק הקודם למקרה הביטוח ועל מנת שיוכר כמי שאיבד את כושר עבודתו נידרש עליו בנוסף לאי ההתאמה לעיסוקו הקודם להוכיח כי נבצר ממנו בהתאם להגדרה המקובלת "לעסוק בעסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו או להכשרתו" (להגדרות השונות ולהבחנה בין סוגי ביטוח אובדן כושר עבודה ראו בין היתר: יהודה כהנא ספר ביטוח החיים, הפנסיה והגמל בישראל 456 (1988); לפרשנות המצמצמת מנקודת ראות המבוטח של ההגדרה הרגילה, החלה גם על זכאות לקבלת פנסיית נכות בקרנות הפנסיה, ראו: בר"ע (ארצי) 45568-11-13 מועלם – מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. פסקות 41 – 43 (9.1.2017)).
עם זאת, משענייננו בעילה מתחדשת, אין מניעה כי המערערת - הזכאית כאמור לעיל לטעון כי אין תוקף לקביעת המומחה המוסכם על אובדן לצמיתות של כושר העבודה כהגדרתו בתנאי הביטוח - תטען כי המשיבה חזרה לכושר עבודתה בכל מועד שלאחר משלוח מכתב ההפסקה, בנסיבות בהן המחלוקת בגינה הוצא מכתב ההפסקה התייחסה לזכויות המשיבה במועד הנתון של המחלוקת.
...
מכל האמור לעיל עולה אפוא כי אין למחוק סעיפים מכתב ההגנה שעניינם מצבה הרפואי והתעסוקתי של המשיבה בגין התקופה שלאחר משלוח מכתב ההפסקה ועד לתום תקופת הביטוח, כך שסעיפים אלה יוותרו בכתב ההגנה, בכפוף להערתנו בסיפת סעיף 17 לעיל באשר לתקופת הביניים שבין משלוח מכתב ההפסקה לבין הגשת כתב ההגנה.
בנסיבות אלה, לא מצאנו להתערב בחיוב המערערת בהוצאות משפט בבית הדין האזורי.
סוף דבר – הערעור מתקבל בחלקו, באופן שאנו מאשרים את ההחלטה על מחיקת סעיפים א. (במבוא לכתב ההגנה), 19, 20 ג., 20 ו. ו – 21 (על כל סעיפי המשנה שבו) מכתב ההגנה ומבטלים את ההחלטה על מחיקת הסעיפים הנוספים, בכפוף לכך שהמערערת לא תורשה להעלות טענות על מצבה הרפואי והתעסוקתי של המשיבה בגין התקופה שעד למשלוח מכתב ההפסקה ולהערתנו בסיפת סעיף 17 לפסק דיננו באשר לתקופה הנוספת שממועד משלוח מכתב ההפסקה ועד למועד הגשת כתב ההגנה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

אומנם, התובע הסביר היתנהלותו זו לשאלת ב"כ הנתבעות כדלקמן:- "לא רוצה לסבך אחרים כמו שאני לא תובע את מכתשים אני לא תובע את הקבלנים/חברים שהיו איתי בפרויקט, לא רוצה לפגוע. סה"כ מנסה לקבל מה שמגיע לי מול חברת הביטוח שלי מה שאני משלם כל החיים. לא צריך לתבוע את כל העולם ואישתו כדי לקבל סכום כל כך זעום" (עמ' 19 לפרוטוקול, שורות 17-20) ועדיין, התובע דיווח על התאונה במספר טפסים, הן לביטוח הלאומי והן לחברת כלל אותה תבע במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה, אולם, בחר שלא להציג את הטפסים הללו (למעט טופס בל/250), מדוע? מה נרשם בהם (או שאולי לא נרשם בהם כפי שנעשה בטופס בל/211)? יודגש כי גרסת התובע ולפיה הוא נפל במהלך העבודה הנה סבירה (ואכן מתועדת בחומר הרפואי יום לאחר התאונה), ואותה אני מקבל.
...
מכל האמור לעיל הנני קובע כי התובע לא עמד בנטל הנדרש כדי להוכיח את נסיבות התאונה (וזאת מבלי להתייחס לטענה ולפיה בעצם הטיעון בדבר צינור שחסם לו את הדרך יש משום הרחבת חזית, שכן דבר זה לא נטען בכתב התביעה) ועל כן יש להורות על דחיית התביעה בכללותה.
מכל האמור לעיל דין התביעה להידחות.
בנסיבות העניין, ובשים לב לצורך של כלל להוציא הוצאות כבדות, הן על חוות דעת רפואיות, הן על חוקרים, והן שכר טרחת עו"ד, ובשים לב לכך שהתובע (בשם הנתבעת) לא שיתף פעולה כנדרש הנני מחייב את התובע בהוצאות ושכ"ט עו"ד לטובת כלל חברה לביטוח בע"מ, בסך 25,000 ₪ .

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית הדין האיזורי לעבודה תל אביב סע"ש 34739-03-17 15 נובמבר 2020 לפני: כב' השופט, סגן הנשיאה דורי ספיבק – אב בית הדין נציגת ציבור עובדים גב' שושנה סוזן סמק נציגת ציבור מעסיקים גב' שרה אבן התובעת: נוגה שורץ ע"י ב"כ עו"ד רחלי גולדפלד הנתבעים: 1. מועצה מקומית מזכרת בתיה ע"י ב"כ עו"ד ענת צדוק וינגורט ועו"ד תהילה הלפרט 2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ ע"י ב"כ עו"ד אמנון פיראן 3. יעדים - נט סוכנות לביטוח (2000) בע"מ 4. שלמה בן שבת ע"י ב"כ עו"ד אדיר אברהם 5. מדינת ישראל הממונה על השכר- משרד האוצר ע"י ב"כ עו"ד ציפי קימיאגרוב חיים ועו"ד איריס גלילי יולזרי פסק דין
לאור זאת, המועצה מסרה לעובדים ביום 22.7.07, כי עליהם לתאם מועדים לצורך עריכת ביטוח אובדן כושר עבודה לכל מי שחסר ביטוח שכזה.
...
לסיכום התביעה כנגד הנתבעים 2 עד 4 נדחית.
כן תשלם התובעת למועצה סך השווה להשתתפות העובדת בפנסיה התקציבית, החל מהמועד שבו נגבתה השתתפות שכזו למבוטחי פנסיה תקציבית במשק, בצירוף הפרשי הצמדה עד היום, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום.
התובעת תשלם לנתבעת 2 הוצאות משפט בסך 7,500 ₪, וכן תשלם סך 7,500 ₪ לנתבעים 3 ו- 4.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לטענת המבקשים, בתמצית, שגה בית משפט קמא בהחלטתו: עילת אובדן כושר עבודה לא נתבעה בהליך המתנהל בבימ"ש השלום בפ"ת, ולא צורפה הפוליסה שממנה נתבע סעד זה במסגרת אותו הליך; התביעה המתנהלת בבית משפט בפ"ת נסובה על פוליסת ביטוח חיים, וגם אם היתה נתבעת עילת אובדן כושר עבודה במסגרת ההליך שם- הרי שההיתר לפיצול סעדים אינו "מרפא" את היתיישנות הסעד; תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שארע מקרה הביטוח; ההיתר לפיצול סעדים ניתן ביום 15.03.18 ולפיכך התביעה הנוגעת לתקופה שמשנת 2011 ועד ליום 15.03.15 היתיישנה ומתן ההיתר לפיצול סעדים אינו "מרפא" את ההתיישנות של התקופה הנתבעת; תקופת ההתיישנות של התביעה כנגד המבקש 2 היא גם שלוש שנים; אין מחלוקת בין הצדדים באשר למועד בו ארע אובדן כושר העבודה.
...
דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בקבלת עמדת הצד שכנגד.
כאמור, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו