מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ביזיון בית המשפט בבתי משפט

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

וודאי שהדברים נכונים ומתחדדים ביחס לאתר מעבר הפסולת, שכן לגבי שימוש זה היתנהל בין היתר, הליך בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט, וניתנה החלטה אשר חייבה את הנתבע בתשלום קנס יומי החל מיום 1.1.2019.
...
גם הטלת הקנס על הנתבע יש בה כדי לבסס את המסקנה העובדתית לפיה השליטה בנעשה בנחלה 100 היתה נתונה בידיו של הנתבע.
המסקנה המתבקשת מחקירתו הינה, כי יש ליתן אמון בכל הנתונים העולים מדו"ח הפיקוח שערך ביום 26.11.15.
צירוף כל זאת מוביל למסקנה כי עלה בידי התבעת להוכיח את טענותיה בכל הנוגע לשימושים החורגים השונים המבוצעים בנחלה נשוא התביעה, הן מבחינת אופיים והן מבחינת היקף שטחם.

בהליך ערעור תיק פלילי בניה (עתפ"ב) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עם זאת ובהקבלה, ראו ע"פ 491-20 אילוז נ' י.א מרכז מזון כפר תבור בע"מ ( נבו 28.1.20) שם נדונה השאלה בעיניין אי ציות לצוו שפוטי בביזיון בית משפט, בית משפט העליון קבע כי כאשר אין תוחלת לסנקציה והוצאת צו שפוטי ועונש מאסר נוסף לא יביא ליכולת לבצוע צו השפוטי אזי אין טעם להמשיך להפעיל סנקציה קשה של מאסר והוצאת צו נוסף אשר שוב לא יקוים מהטעם של חוסר יכולת הנאשם לבצעו.
...
ביום 4.1.23 דחה כב' השופט גייפמן את העתירה להורות על רישום הבניין כבית משותף בפנקס בתים משותפים, וקבע כהאי לישנא : "לא ניתן להורות על רישום הבניין כבית משותף בפנקס בתים משותפים, כשהמדובר בבניה לא חוקית בחלקים נרחבים בבניין. הבניה הבלתי חוקית בבניין כוללת: א. הגדלה מהותית של השטח שהותר לבניה. כ-644 מ"ר נבנו בחריגה מהיתר הבניה... ב. הגדלת הצפיפות המותרת בהיתר הבניה. ניתן היתר בניה ל-7 דירות, ובבניין 9 דירות... ג. בניה ללא היתר בניה ב-2 קומות החניון של הבניין – ביטול חלק מהחניות של הבניין, לרבות ביטול רמפת העליה למפלס החניון העליון. ד. חריגות בניה ביחס לכל קומה בבניין, וביחס לכל דירה מקומות הבניין... כל היחידות בבניין נגועות באי חוקיות רבתי. בנוסף יש גם חריגות בניה על שטחים שיועדו בהיתר הבניה לרכוש המשותף. קיימות גם יחידות נפרדות בבניין שלא אושרו עפ"י היתר הבניה, ולמספר היחידות בבניין שתירשמנה בפנקס בתים משותפים יש גם השלכה על החלקים ברכוש המשותף" עוד נקבע כי "... כל היחידות בבניין נגועות באי חוקיות רבתי – הפרה מסיבית של חוקי התכנון והבניה – אין לאפשר את רישום הבית המשותף ולהנציח את אי החוקיות כאנדרטה אלא יש להפנות את הצדדים לפעול להכשרת חריגות הבניה בדרך של הגשת הליך בפני מוסדות התכנון והבניה" .
סוף דבר- אני קובע כי אין למערער היכולת לקיים הצו השיפוטי ומטעם זה אני מקבל הערעור ומזכה אותו מעבירה זו. המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר שהכריע בבקשה, בית המשפט ציין "על מנת שלא יהיה עוד ספק להבא", שלושה ״כללי אצבע״ למקרים המהוים "אינדיקאציה" להפרת הצוו, בכללם העמדת הווילות לשכירות קצרת טווח העומדת על פחות משלושה חודשים; העמדת הווילות לשימוש אורחים למטרות בילוי או נופש משפחתי; והעמדת הווילות לשימוש על ידי אורחים מתחלפים בלא שיגור במקום דייר או שוכר קבוע במשך יתרת השנה (להלן: ההחלטה בבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט).
...
על רקע האמור, בין היתר, הודגש גם כי לא נגרם למבקש כל עיוות דין או אי-צדק מהותי.
דין הבקשה להידחות.
הבקשה נדחית אפוא.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בשל סרובה של גב' יונה לפנות את המקרקעין, הגישה נתיבי ישראל בקשה בהתאם לפקודת בזיון בית המשפט לבית משפט השלום בפתח תקווה.
...
עוד אני מחייב את נתיבי ישראל לשאת בשכר טרחת ב"כ התובעים בסך 280,000 ₪.
התביעה נגד העירייה והוועדה המקומית נדחית.
בהתאם, ההודעה לצד שלישי שננקטה נגד נתיבי ישראל נדחית אף היא בלא צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ביום 06.01.20 נתן כב' הש' ואגו החלטה לפיה אין זה ברור כיצד מזכירות ההוצאה לפועל מחליטה שפסק הדין שלו לא ניתן לבצוע, אולם דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט משום שאין לפעול בהליך ביזיון שעה שניתן לפעול באמצעות ההוצאה לפועל לרבות בדרך של מינוי כונס נכסים.
...
זוהי הפרשנות שאני קובעת לפסק הבורר.
אולם לנוכח חלוף הזמן, אני קובעת כי לסכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.
עוד אוסיף, כי משפסק הדין עוסק בפרשנות בלבד, האגרה ששולמה מתאימה ואין מקום להתערב בעניין זה. סוף דבר העולה מן המקובץ הוא כי אני קובעת כי הפרשנות של פסק הבורר היא כפי שפורט בסעיף 38 לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו