מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בדיקת CT בלטי דיסק עם לחץ על השק התקאלי

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כמו כן, הועדה היתעלמה באופן מופגן מתוצאות בדיקת C.T. גב אשר הדגימה בלטי דיסק עם לחץ על השק התקאלי.
בדב"ע (ארצי) מג/1356 – 01 לביא נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יז 130) נפסק לעניין חובת ההנמקה כי: "ההנמקה צריכה שתהיה כזאת שממנה ילמד לא רק רופא אחר את הלך המחשבה שהביא להחלטה, אלא גם שבית הדין יוכל לעשות זאת ולעמוד על כך אם הוועדה נתנה פירוש נכון לחוק" אשר לענייננו, הועדה בדקה את המערערת ומצאה, כאמור, כי "לא נימצאו הגבלות בעמוד שדרה צוארי ומתני ובכתף שמאל, ולפיכך הועדה חוזרת ומדגישה כי לא נותרה נכות". הועדה אף התייחסה למימצאי בדיקת ה- CT וקבעה כי אלה "מצביעים על בלטי דיסק קטנים בצוואר ובגב תחתון. ממצאים אלה כלשעצמם אינם מקנים אחוזי נכות ובפרט שאינם גורמים להפרעה בכושר הפעולה של עמוד שדרה צוארי או מתני". קביעות אלה הן קביעות רפואיות מובהקות, בהן אין בית הדין מוסמך להתערב.
...
הוועדה אף מילאה אחר חובת ההנמקה, משניתן, בנקל, לעקוב אחר הלך מחשבתה בעניין זה. לפיכך, דין הערעור בעניין זה – להידחות.
סוף דבר – הערעור מתקבל בחלקו.
יתר טענות המערערת– נדחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

המערערת הוסיפה וטענה, כי הועדה היתעלמה מימצאי בדיקת CT המעידים על בלטי דיסק עם לחץ על השק התקאלי.
...
לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: אקדים ואומר, כי לאחר שעיינתי בנימוקי הערעור, בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח בפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בדיון, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות.
טענת המערערת, בעניין חובת הוועדה לציין טווחי תנועה, דינה להידחות.
בשים לב לכל האמור לעיל, משקבעה הוועדה את מסקנותיה באופן ברור המאפשר מעקב אחר הלך מחשבתה, תוך עיגון מסקנותיה בקביעותיה הרפואיות – הרי שלא מצאתי שנפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה.
לאור כל האמור – על כן הערעור נדחה בזאת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בחודש 2.2016 נערכה לתובעת בדיקת CT עמוד שדרה מותני אשר הדגימה: "בגבהים L4-5 , L3-4 בלט קל עם לחץ קל על השק הדוראלי, בגובה L5-S1 בקע אחורי לוחץ על השק התקאלי". בחודש 9.2017 נערכה לה בדיקה CT עמוד שדרה צוארי אשר הדגימה "C3-4 בלט אחורי קל ללא לחץ על השק, C6-7 שינויים נווניים עם זיזים גרמים אחורים. הנמכת גובה של מרווח דיסקאלי. בלט דפוזי של דיסק עם לחץ קל על השק התקאלי". בחודש 12.2017, רופא תעסוקתי שבדק את התובעת ועיין בתעוד הרפואי העדכני שלה קבע כי חלה אצלה החמרה ביחס למועד בדיקתה ע"י הועדה הרפואית בחודש 6.12.
...
אומנם הוועדה לעררים, נפגעי עבודה, ערכה לתובעת בדיקה יסודית ונימקה את החלטתה, ומנגד הוועדה בענף נכות כללית, לא פירטה את הבדיקה הפיזית שערכה לתובעת והסתפקה במסקנה לפיה התובעת סובלת מהגבלה קלה בתנועות הצוואר והגב, אלא שספק אם הבדל זה במידת הפירוט וההנמקה יכול לשמש הסבר, לא כל שכן הסבר משכנע, לפער בין מסקנת שתי הוועדות.
מכאן ולאחר שנתתי דעתי למכלול השיקולים ושעה שתכלית ההליך המשפטי היא בראש וראשונה בירור האמת, באתי לכדי מסקנה, כי נכון והוגן ליתן רשות להביא ראיות לסתור ולמנות מומחה מטעם ביהמ"ש לבדיקת התובעת וקביעת דרגת נכותה, ככל שנותרה, עקב התאונה.
אני נעתרת אפוא לבקשה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בתאריך 18.12.22 הגיש הנתבע בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה ולאחר קבלת תגובת התובעת הועברו למומחה בתאריך 5.1.23 שאלות הבהרה עליהן השיב ביום 7.3.23 כדלקמן: שאלה: לאור תלונותיה של התובעת על בריחת שתן לפעמים וקושי באיפוק ובהמשך גם אי נקיטת שתן בדחיפות ובמאמץ ולאור תוצאות הבירור שערכה, כולל מימצאי הבדיקה האורודינמית ב-2/22 וכן בדיקת הווידאו-אורודינמיקה בתאריך 18.9.22 – מהי אבחנתה האורולוגית של התובעת? תשובה: "האבחנות אצל התובעת בהיבט האורולוגי: פעילות יתר של שריר שלפוחית השתן (Detrusor overactivity = DO) וכן חוסר התאמה בין התכווצות שריר השלפוחית לפתיחת הסוגר החצוני (Detrusor Sphincter Dyssynergia =DSD)". שאלה: אם מיוחסת אבחנתה האורולוגית של התובעת לתאונת העבודה מיום 2.11.20, מהו הגורם / הפגימה הספציפית שגרמו לבעיה האורולוגית? תשובה: "האבחנות אכן מיוחסות לתאונה מתאריך 2/11/20, ראה להלן. על פי התעוד, התובעת נפלה במדריגות הבניין במקום עבודתה והתלוננה בין היתר, על כאבים בצואר. בבדיקת CT של עמ"ש צוארי ומותני אובחנו מספר בלטי דיסק עם לחץ על השק התקלי. בבדיקת MRI צוארי (1/2021) אובחנו שינויים דיסקוגניים בולטים במיוחד בגובה חוליות 4-5C עם בלט ובקע דיסק מרכזי אחורי גדול עם לחץ על השק הדוראלי ועל חוט השידרה. ב- 5/2021 אובחנה רדיקולופתיה של עצב 6C. שינויים אלו בחלק העליון של החוט השידרה בהחלט יכולים לגרום לסימפטומים של תכיפות ודחיפות (עד כדי אי נקיטת שתן) ולשינויים הפתלוגיים שניצפו בבדיקות האורודינמיות. יש להדגיש כי עובר לתאונה הנדונה לא היו אצל התובעת כל הפרעות במתן השתן ואלו האחרונות החלו כחודשיים לאחר התאונה". שאלה: האם ישנה עדות כי התובעת סובלת מפגיעה בחוט השידרה? אם כן, כיצד היא באה לידי ביטוי בבדיקתה הגופנית ובבדיקות עזר דוגמאת EMG? תשובה: "הבדיקה הנוירולוגית שבוצעה ע"י אורתופד ב- 11/2020 נראית לי תקינה, אך אין מדובר בתחום מומחיותי. אני סבור כי אם קיימת שאלה בנידון, כדאי שהתובעת תעבור בדיקה יסודית אצל מומחה לנוירולוגיה. כך גם לגבי תוצאות EMG, שלא נתקלתי בה בתעוד". שאלה: ככל שהבעיה האורולוגית מיוחסת לפגיעה גבוהה יותר בחוט השידרה, האם ייתכן / מקובל על פי הספרות המקצועית העדכנית, כי בעיה אורולוגית זו מופיעה ללא ממצאים אחרים המעידים על פגיעה גבוהה בחוט השידרה? תשובה: "לא מצאתי הילכות חד-משמעיות לשאלה זו בספרות הרפואית, ולא חסכתי מאמץ בניסיון למצוא תשובה חד-משמעית וחותכת שכזאת. לעניין זה אציין כי דוקא משום שיתכן ואין מדובר במקרה "קלסי" של פגיעה מסוג נוירון עליון (Upper Motor Neuron Lesion = UMNL), סיכמתי בחוות דעתי כי "להערכתי קיימת סבירות של למעלה מ- 50% כי קיים קשר סיבתי ..." בין התאונה לתלונות בהיבט האורולוגי.
...
לעניין מינוי מומחה אחר יצוין, כי סעיף 18 להנחיות הנשיאה בדבר מינוי מומחים יועצים רפואיים קובע כי: "בית הדין רשאי, בהחלטה מנומקת ובמקרים חריגים, להורות על מינוי מומחה אחר. מינוי מומחה אחר משמעו פסילת חוות דעת המומחה הראשון שמונה וכי בית הדין לא יזדקק לחוות דעתו של המומחה הראשון". בענייננו, לאחר עיון בחוות דעת המומחה ובתשובותיו לשאלות ההבהרה, לא מצאנו כי מדובר במקרה חריג כפי שקובעות ההנחיות, באופן שמצדיק מינוי מומחה אחר.
לפיכך, נוכח המשקל המיוחד הניתן בבית הדין לחוות דעת המומחה היועץ הרפואי המתמנה מטעם בית הדין ומשמדובר בשאלה שהיא בשיקול דעת רפואי, לא מצאנו כל טעם משפטי המצדיק להתערב במסקנות המומחה.
סוף דבר: על יסוד המפורט לעיל, מצאנו לאמץ את מסקנת המומחה ולקבוע כי הליקוי האורולוגי ממנו סובלת התובעת כתוצאה מהאירוע מיום 2.11.20 יוכר כ'פגיעה בעבודה'.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2012 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

בבדיקת CT צוארי הודגמו שינויים נווניים ובלט אנולרי אחורי בגובה 6- C5, בבדיקת CT ע"ש מותני הודגמו בלטי דיסק ללא סימני לחץ על השק התקאלי או השורשי, ממצאים אילו הנם תחלואיים ולא נובעים מהחבלה הנדונה.
...
5 ב"כ המשיב, טען, מנגד, כי יש לדחות את הערעור הואיל ולדעתו לא נפל כל פגם משפטי בדרך פעולת הוועדה.
זאת ועוד בהיעדר ממצאים חריגים בבדיקה הגופנית לבדיקת ה- CT אין נפקות על כן, הערר נדחה".
בעניין זה מקובלת עלי טענות ב"כ המשיב, לפיהם הנכות הזמנית נקבעת בשל המצב הכללי ללא היזקקות לכל ליקוי וליקוי בנפרד.
לסיכום לנוכח כל האמור לעיל וחרף טענותיו של המערער, הריני קובעת כי לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה ועל כן לא נותר לי אלא לדחות את הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו