מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בדיקת הוספת תאריך למסמך לאחר מועד עריכה

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בתאריך 21.7.20 נפל התובע מסולם ונחבל "בכל חלקי גופו ובעיקר בצואר, בגב, בכתפיים, במפשעה ובדופן בטנו" (סעיף 4 לכתב העירעור).
הוועדה לא התייחסה לחווה"ד של ד"ר מדלג' שהוגשה לה. ביום 21.6.22 ביקשה ב"כ המערער לצרף מסמכים לתיק ביה"ד. מדובר במסמכים רפואיים שנערכו לאחר מועד הוועדה, ובין היתר בדיקת MRI מחודש אפריל 2022.
המערער חזר על טענותיו בתגובותיו מיום 9.2.23 ומ-28.2.23 והוסיף כי חווה"ד של ד"ר אדיבי איננה מיסמך רפואי חדש, אלא הסבר מדוע טעתה הוועדה כאשר לא התייחסה לבעיה באגן.
...
לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה, ובחומר שבתיק ביה"ד, ונתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להידחות, כפי שיפורט להלן.
סוף דבר הערעור נדחה.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2019 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הועדה מוסיפה לפרוטוקול מיסמך נוסף מתאריך 11.5.05 בו מצוין כי קיימת הגבלה בעמ"ש – גב תחתון עם רגישות.
בבקשת רשות העירעור טוען המבקש כי הועדה לא התייחסה לעובדה שלאחר קביעת מועד תחולת הנכות, ביום 1.1.2010, הוא המשיך לעבוד כנהג שופל ולמעשה היה חשוף לתנאי המקרוטראומה.
משעה שהוראות פסק הדין המחזיר ציינו אך ורק דיון בהתבסס על חוות דעתו של ד"ר טיטיון, לא הייתה צריכה להתייחס למסמכים נוספים וודאי שלא הייתה חייבת לערוך בדיקה גופנית למבקש.
...
על כן, ומכיוון שמדובר בערעור על החלטת ועדה שהתכנסה בהתאם להוראת פסק דין מחזיר, דין הבקשה להידחות רק בנימוק זה. למרות זאת מצאתי להתייחס בקצרה לטענות האחרות שהעלה המבקש.
במקרה שלפנינו לא מתעוררת שאלה של פרשנות ומשכך גם דינה של טענה זו להידחות.
סוף דבר - הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד נטען, כי הכסוי הבטוחי הרלוואנטי הסתיים ביום 31/12/18 ולכן בדיקה שתערך לאחר אותו מועד ומסמכים שלאחר תאריך זה אינם רלוואנטיים לפוליסה של כלל.
נסיבות ההליך נלקחות גם הן בחשבון ובכללן: זיקתו של התיקון המבוקש למחלוקת, הוספת עילות תביעה חדשות שהראיות לגביהן שונות, היתנהגות המבקש (כגון האם פעל בתום לב או בשיהוי), היתקדמות ההליכים במועד הגשת הבקשה ועוד (רע"א 4429/16 טרקס אחזקות נ' י. שומרוני חברה לבנייה ופיתוח (2003) בע"מ סעיף 15 להחלטתו של כב' הש' נ' סולברג (6.9.2016) ד) ומן הכלל אל הפרט: אני סבורה, כי במקרה דנן יש צורך להתערב בהחלטת בית משפט קמא וזאת מהנימוקים הבאים: יש להודות כי בהחלטת בית משפט קמא אין היתמודדות לגופו של עניין עם חלק נכבד מטענות כלל.
...
ההלכה הנוהגת בתיקון כתב תביעה הינה, כי על בית המשפט להיעתר למבוקש בנדיבות, על מנת שההכרעה השיפוטית תעשה בשאלות שהן באמת שנויות במחלוקת בין בעלי הדין.
נסיבות ההליך נלקחות גם הן בחשבון ובכללן: זיקתו של התיקון המבוקש למחלוקת, הוספת עילות תביעה חדשות שהראיות לגביהן שונות, התנהגות המבקש (כגון האם פעל בתום לב או בשיהוי), התקדמות ההליכים במועד הגשת הבקשה ועוד (רע"א 4429/16 טרקס אחזקות נ' י. שומרוני חברה לבנייה ופיתוח (2003) בע"מ סעיף 15 להחלטתו של כב' הש' נ' סולברג (6.9.2016) ד) ומן הכלל אל הפרט: אני סבורה, כי במקרה דנן יש צורך להתערב בהחלטת בית משפט קמא וזאת מהנימוקים הבאים: יש להודות כי בהחלטת בית משפט קמא אין התמודדות לגופו של עניין עם חלק נכבד מטענות כלל.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, ניתנת רשות ערעור והערעור מתקבל.

בהליך ערעור לפי חוק הנכים (ע"נ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בגוף המסמך נכתב כך: "בתאריך 18.7.13 התבצע בוחן בר-אור בחטמ"ר בית אל שגדוד 432 מבצע פעילות מבצעית. הנגד [המערער] מ.א. [...] ביצע את הבוחן בר-אור בתאריך זה. במהלך מבחן הריצה דרך [המערער] על חלוקי נחל ועקב כך הסתובבה ברך ימין. לאחר מכן שב [המערער] לנוח בחדרו. בין התאריך 18.7.13 ו- 21.7.13 [המערער] היה כונן גיזרתי כבוחן רכב של הגדוד ושהה בבסיס. במהלך השבת החמיר מצבו של [המערער] עם כאבים עזים בברך ימין ונפיחות של הברך ולא יכל להזיז את רגל ימין. מכיוון שלא היה בשבת זו רופא ביחידה חיכה [המערער] עד ליום ראשון 21.1.13 שהרופא הגדודי יגיע ליחידה מביתו ויבדוק את [המערער]. במהלך שבת זו נכח ממח"ג 432 גיא בן דוד וראה שמצבו של [המערער] מחמיר". על המסמך חתומים דרור לוי וגיא בן דוד בצרוף מספריהם האישיים אולם לא מופיע תאריך.
בחוות דעתו מגיבה מטעם המשיב, שב ד"ר ביקלס על מסקנותיו, ועוד הוסיף והדגיש כי "קרע חבלתי של מנסקוס הנו ארוע משמעותי מהבחינה הקלינית, מכיוון שהארוע הנו ברור ולאחריו ישנה הופעה חדה של כאבים, נפיחות וקושי תיפקודי. המטופל הסביר, לו [היה] נגרם [לו] קרע חבלתי של מנסקוס, [היה] מציין במפורש, לכשנשאל לסיבת כאביו, את הארוע המכונן", המערער לעומת זאת, בביקוריו הראשונים במרפאה לאחר מועד החבלה לא ציין כי הכאב הופיע בעקבות חבלה ואף שלל זאת.
על גבי המסמך לא נרשם מועד עריכתו, ואין לשלול כי נערך זמן רב לאחר מועד החבלה.
...
בענייננו, לאחר שבחנו בעיון את חוות דעתו של המומחה, התרשמנו מעדותו ושקלנו את כלל חומר הראיות והשיקולים, באנו לכלל מסקנה כי יש לאמץ את מסקנתו של המומחה בדבר הקשר הסיבתי ושיעור ההכרה וכי אין לסטות ממנה.
מסקנה זו, כך מצאנו, משקפת נכונה את הידע הרפואי, את הניסיון של המומחה ואת מכלול ההיבטים הקונקרטיים של המקרה.
סוף דבר אנו קובעים אפוא כי הפגימה בברכו הימנית של המערער תוכר בקשר של החמרה בשיעור של 80%.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2024 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

מבוא – לפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית) שהיתכנסה בתאריכים 26.6.2022 ו-21.12.2022 (להלן: "הוועדה") וקבעה למערערת נכות רפואית זמנית בשיעור 43% מיום 1.9.2022 ועד ליום 29.2.2024.
המערערת הוסיפה וטענה כי מפאת גילה ומצבה הרפואי המורכב יש לאשר וליתן לה ארכה להגשת העירעור, חרף העיכוב בהגשתו לתקופה של כשלושה חודשים ומעבר למועד של 60 הימים הקבועים בהוראות הדין.
המשיב טוען, כך: העירעור הוגש באיחור ניכר, שכן מכתבו נשלח למערערת כבר ביום 11.1.2023 ואילו העירעור הוגש לבית הדין רק ביום 2.7.2023, קרי באיחור של כשלושה חודשים וחצי מעבר למועד הקבוע בדין; הנמקת המערערת לאיחור – ביצוע בדיקת EMG, אינה מהוה "טעם מיוחד" המצדיק מחילה על האיחור בהגשתו, וגם שומטת את הקרקע מתחת לסכויי העירעור לגופם; יש לדחות את טיעון המערערת לעניין מיסמך שהנו מאוחר למועד היתכנסות הוועדה (בדיקת EMG); ממילא, מדובר בבדיקת עזר ואילו נכות נקבעת על בסיס הבדיקה הקלינית; הוועדה קבעה כי אין להעניק למערערת נכות בגין סוכרת עם סיבוכים ומדובר בהחלטה מנומקת; לא נפלה כל טעות משפטית בפעולת הוועדה והחלטתה מפורטת, וניתן בקלות להיתחקות אחר הלך מחשבתה.
מעבר לכך, גם לא ברור מי לשיטת המערערת 'דרש' ממנה לבצע את הבדיקה, ומדוע היא סברה כי הוועדה תדרש לבדיקת EMG שנערכה לאחר מועד היתכנסותה, ושלא הוגשה לה ב'זמן-אמת'.
...
טענות המערערת בכל הנוגע לרטינופטיה דינן להידחות אף הן. הועדה ציינה כי המערערת סובלת מרטינופטיה סוכרתית והעריכה את נכותה בשיעור 0% לפי סעיף 68(ב) לרשימת הליקויים.
מדובר בטענה שהועלתה בדיעבד ודינה להידחות.
סוף דבר – לאור כל האמור לעיל, הערעור מתקבל באופן חלקי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו