מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ארנונה לחברה ולמנהל

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט חייב את בן עמי אישית (בשיעור 90%) לשאת בחובות הארנונה של החברות שניהל (את הלנה, חויבה רק בשיעור 10% מהנימוקים המפורטים שם), תוך מתן דגש לעובדה שהוא עשה שינויים תכופים במהות התאגידית בתקופת נהולו ושימוש ציני ורציף במושג האישיות המשפטית כדי להמלט מזיהוי מקור החוב.
...
בנוסף ולחילופין נטען שדין התביעה להידחות מחמת התיישנות היות ובן עמי ידע כבר בשנת 2002, כאשר לאור ברח מהארץ, ובאופן וודאי מספר חודשים לאחר מכן כשהוילה נמכרה באמצעות כונס הנכסים לצד שלישי (ת.פ 2175/08 עמ' 79 ש' 30, עמ' 80 ש' 14, עמ' 81 ש' 8-9) ושעסקת המכר לא תצא לפועל.
כחלק מהעברת המניות היתה התמורה בגין הוילה - התיישנות אבל אפילו והייתי קובעת שבן עמי איננו מושתק מלהעלות טענות בעניין התמורה שניתנה כפועל יוצא ממכירת המניות, עדיין דין התביעה להידחות מחמת התיישנות ואפרט: דיני ההתיישנות נועדו להשיג איזון בין אינטרסים שונים.
סוף דבר אני דוחה את התביעה ומחייבת את בן עמי לשלם לגיל-עד הוצאות לרבות שכר טרחת עו"ד בסך 8,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מכיוון שחלקם של התובעים בשותפות היה 34% הרי מחובתם להמשיך ולהשתתף ב- 34% מדמי השכירות, הארנונה, תשלומים לחברת ניהול וכד', בעוד שהסכומים אשר שולמו על ידם היו נמוכים יותר.
...
סוף דבר הנתבעים ישלמו לתובעים בגין שווי הציוד סך של 229,464 ₪, ובגין הסכומים שנפסקו בחוות דעת המומחית (לאחר ביטול חיוב התובעים בתשלום הסך של 141,473 ₪) סך של 248,392 ₪ ובצירוף מע"מ סך של 290,618 ₪.
אני מורה על פירוק השותפות כמפורט לעיל.
הנתבעים ישלמו הוצאות התובעים בסך של 40,000 ₪, זאת בנוסף להחזר חלקם של התובעים בשכר טרחת המומחית, וכן ישלמו שכר טרחת עו"ד בסך של 120,000 ₪.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לא זו אף זו, בגין הדירה נוצרים חובות לארנונה ולתשלומים לחברת ניהול.
...
ביחס לסעדים הזמניים שניתנו כנגד המשיבות 3-2 דינם להתבטל אף שהגעתי למסקנה כי דין הבקשה כנגד המשיב להתקבל.
לאור כל האמור, קלושים סיכוייה לכאורה של המבקשת להוכיח קיומה של עילת תביעה כנגד המשיבות נוכח שאלת היות רכניץ בעל מניות בהן ו'מקבילית הכוחות' , נוטה לטובת המשיבות 2-3 בבחינת מאזן הנוחות.
לפיכך, נדחית הבקשה כנגד המשיבות 2-3.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

חיובי ארנונה וחוב לחברת הניהול 11.1 חירות דורשת מקבוצת ריזורט סך של 9,947 ש"ח המהוה לטענתה השבת תשלום ארנונה ולחילופין הצהרה כי החזקה התקבלה בנכס רק ביום 7.11.11, סך של 5,695 ש"ח - השבת תשלום ארנונה, שמקורו חוב של ריזורט, שחירות אולצה לשלם לצורך העברת הזכויות במשרד, וסך של 5,225 ש"ח עבור חיוב לחברת הניהול בגין התקופה שמיום חתימת ההסכם ועד למסירת החזקה בפועל.
...
14.6 על כן, דין התביעה נגד עו"ד ברקוביץ - דחייה.
15.3 בנוסף, לא מצאתי בסיכומיה של חירות כל התייחסות לעניין זה, מלבד הטיעון הכללי בסיומם כי "מבוקש להיעתר לסעדים המבוקשים" בכתב התביעה, וניראה כי אף חירות זנחה תביעתה בעניין זה. התוצאה 16.1 התביעה בתא"מ 17425-02-11 נדחית.
בנסיבות, נוכח דחיית מרבית רכיביה של תביעת חירות, ובמיוחד נוכח ההליכים המיותרים בהם נקטה חירות בקבלת הצו לפריצת המשרד כמפורט לעיל, איני מוצאת לחייב את ריזורט בהוצאותיה של חירות בתובענה זו. 16.3 אני דוחה את התביעה בת.א. 9747-07-11 נגד הנתבעים 2-5, כאשר בנסיבות העניין לא מצאתי לחייב את חירות אף בהוצאותיהם של הנתבעים 2, 3 או 5, אך אני מוצאת – נוכח המפורט לעיל – לחייבה בהוצאותיו של עו"ד ברקוביץ (הנתבע 4) בסכום של 20,000 ש"ח. סכום זה ישולם ע"י חירות פיננסית בע"מ לעו"ד ברקוביץ עד ליום 10.4.16, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ולפיכך לא מצאתי כי על התובע לשאת בתשלומים החלים על הדירה לפני מועד זה. החשבונות שצרף התובע אינם מופרדים ביחס לתקופה שעד מועד זה ובכל מקרה ביחס לחיובי הארנונה ודרישת חברת הניהול אין קבלות המעידות על תשלום מצדו.
...
כפי שכבר נאמר לעיל, שוכנעתי כי הפיצוי בראש נזק זה בנסיבות דנן אמור להיות מדוד.
עוד לא נשמט מלפני הפער בין סכום התביעה לסכום שנפסק לבסוף ואף הימשכות ההליך והעובדה שהחל בביה"מ שלום והועבר לביה"מ מחוזי בשל סעד שנתבע בתביעה ואשר מצוי בסמכות ביה"מ מחוזי, אך בסופו של דבר התברר כי דינו להימחק מהתביעה (אילו היה התובע מברר בטרם הגיש תביעתו האם הדירה הסמוכה כבר נמכרה, היה יודע שהסעד בלתי אפשרי ללא צירוף צד ג' נוסף שכבר רכש אותה דירה).
לסיכום ולאור כל האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 8,000 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ בלבד.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו