מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ארכת מועד בערעור מתי תינתן

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בהיתחשב במורכבות ההליך, שנמשך כימעט 4 שנים, והסכום שבמחלוקת, אני סבורה כי לא ניתן היה להערך להגשת העירעור בתוך יומיים, ועל כן שוכנעתי כי מדובר בטעם מיוחד המצדיק הארכת המועד.
...
בהתחשב במורכבות ההליך, שנמשך כמעט 4 שנים, והסכום שבמחלוקת, אני סבורה כי לא ניתן היה להיערך להגשת הערעור בתוך יומיים, ועל כן שוכנעתי כי מדובר בטעם מיוחד המצדיק הארכת המועד.
לאור כל האמור, החלטתי מיום 20.3.22 בדבר הארכת המועד להגשת הערעור נותרת על כנה.
שקלתי לחייב את המשיבות בהוצאות ההליך, בשל ריבוי הבקשות, חרף העובדה שמלכתחילה היתה המצאה כדין בתיק, אך החלטתי להימנע מכך, ולא לעשות צו להוצאות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

כן נטען כי המלצת בית הדין בדיון, לפיה המשיב יסכים להארכת המועד להגשת העירעור, ניתנה ללא שעמד בפניו נתון זה וכי הטענה לקושי וסרבול בהמצאת מכתבים בכפרים הערבים, נטענת "כסחורה שחוקה כל אימת שהמדובר בכתובת כפרית", ובמקרה זה הועלתה ללא כל אסמכתא.
...
בנסיבות אלה, נטען כי יש לדחות את הערעור על הסף.
דיון והכרעה – לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה יש להאריך את המועד להגשת הערעור וכי דין הערעור להתקבל, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.
כל הנסיבות לעיל, מביאות למסקנה לפיה יש לקבל את גרסת המערער כי קיבל את המכתב מיום 23/7/2020 בסמוך לפניית הלשכה לסיוע משפטי ביום 1/9/2020 למשיב לצורך קבלת תיעוד וטיפול בהגשת הערעור.

בהליך ערעור תיק פלילי בניה (עתפ"ב) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

היתר הבניה אינו "בהשג יד" ואף לא קרוב לכך, ועצם העובדה ששתי הארכות המועד שניתנו למערערים על ידי ערכאת העירעור - כל אחת, כזכור, בת שנה, בנוסף לשנתיים שניתנו להם מלכתחילה בגזר הדין, לא הביאו להתקדמות משמעותית, ואף לא בכלל, בהליכי ההסדרה החוקתית, יש בה כדי להוכיח כי הכשרת הבניה במקרה של המערערים אינה פשוטה והיא אורכת זמן רב וממושך, כטבעם של הליכי חקיקה.
המערערים לא הבהירו בבקשתם בפני בית המשפט קמא ולא בהליך העירעור מתי אמור להיתקבל אישור זה. כך גם אישור הנהלת רמ"י (נספח ז' להודעת העירעור) מעלה כי ההסכמה היא להקמת מוקד מרעה לצוות המקצועי ומדגיש כי אין הכוונה למגורים, כך שגם שהחלטת רמ"י האמורה אין בה כדי לאשר בניית בית מגורים משפחתי בקרקע חקלאית, ודאי לא בשטח של 300 מ"ר. בשים לב לאלה, לטענת המשיבה, ההיתר אינו "בהשג יד" כדרישת הפסיקה, ואפילו אינו נראה באופק, ועניין זה לא השתנה ב- 12 החודשים שחלפו מאז עוכב ביצוע צו ההריסה בפעם האחרונה (עד ליום 22/10/2021).
...
אם לא די בנימוקים אלה כדי לדחות את הערעור, הרי שמקובלת עליי טענת המשיבה שלפיה יש לדחות את הערעור גם מן הטעם שדחיית הערעור אינה עלולה להסב למערערים עיוות דין (דחייה שהיא בגדר הסמכות המוקנית לבית המשפט בסעיף 215 לחוק סדר הדין הפלילי).
על כן, יש לדחות את טענות המערערים בדבר הצורך בהחזרת התיק לבית המשפט קמא כדי לבחון מחדש את החלטתו על רקע הגשת מסמכים הנוספים הנ"ל, שכן אין בריאות חדשות אלה כדי ללמד על שינוי נסיבות במישור של דיני התכנון והבניה, שכן אין בהם כדי להעיד על התקדמות כלשהי בהליכי ההסדרה החקיקתיים שעדיין מצויים בחיתוליהם, ואין בהם כדי לשנות מהמסקנה כי היתר בניה אינו מצוי בטווח הקרוב לעין.
סוף דבר לאור כל המקובץ, בדין הורה בית המשפט קמא על דחיית הבקשה ובנסיבות העניין לא מצאתי מקום להתערב בהחלטה והריני מורה על דחיית הערעור.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ניתן לציין כי ההתנהלות הדיונית של המערער מעוררת קשיים ניכרים מאוד: תביעת החוב הוגשה במסגרת תיק קודם שניפתח בשנת 2014 בעיניינה של החברה (פר"ק 43497-03-14); תביעת החוב הוגשה באיחור כאמור; הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב הוגשה לתיק בית המשפט במקום למנהל המיוחד; העירעור לבית המשפט הוגש באיחור של כחודש ימים; נטען לאי קריאת ההחלטה של המנהל המיוחד ומתן שיקול דעת למזכירה לצורך סימון מועד הגשת העירעור.
...
ההסבר שניתן ביחס להבנת "השורה התחתונה" היה כי "יכולה הייתה להיות טעות בשורה התחתונה". ברור כי אין אפשרות לקבל הסבר זה. מי שמחליט על המועד לערעור מבלי לטרוח לקרוא את ההחלטה הקצרה לגופה ובהתעלם מן "השורה התחתונה" הברורה והמפורשת, לא יכול להגיע אלא למסקנה אחת והיא כי מדובר בהכרעה בבקשה להאריך את מועד הגשת תביעת החוב ולא הכרעה בתביעת החוב עצמה.
סוף דבר לאור כל האמור, בקשת המנהל המיוחד לסילוק על הסף של הערעור מתקבלת והערעור נמחק בזאת.
בנסיבות אלה, החלטתי שלא ליתן צו להוצאות.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בהתאם להלכה הנוהגת, בבוא בית הדין להכריע בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור, עליו ליתן את הדעת למידת האיחור בהגשת העירעור, כך שככל שגדל האיחור, כך יקשה על המבקש להצדיקו והוא יידרש להצביע על 'טעם מיוחד' בעל אופי מובהק (ראו: ד"ר י. זוסמן,  סדרי הדין האזרחי,  מהדורה שביעית, ס' 688).
...
מדובר בטענה שלא מצאנו לה אחיזה בלשון פסק הדין.
סוף דבר – הבקשה להארכת מועד להגשת הערעור נדחית.
בשים לב לכך שלא מדובר בהליך מתחום הביטחון הסוציאלי ולאיחור הממושך בהגשת הערעור, המבקשת תשלם למשיב את הוצאות הבקשה בסך 3,000 ש"ח בתוך 30 ימים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו