מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אישיות משפטית נפרדת לחברה ולבעלי מניותיה

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

'לאור עיקרון אישיותה המשפטית הנפרדת של חברה מבעלי מניותיה, אין מקום לדבר על זיקה קניינית ישירה בין רכוש החברה לבין בעלי מניותיה של החברה.
...
לעניין הטענה לפיה יש בדברים שנאמרו בע"א 494/17, כדי להצביע על כך שדין הבקשה בהליך דנן להתקבל, טוענת המשיבה כי שוב הובאו ציטוטים של המבקשת מהדיון בבית המשפט העליון שהוצאו מהקשרם.
סוף דבר התובענה נדחית.
המבקשת תשלם למשיבה את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 42,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

הכרעה המסגרת הנורמאטיבית עיקרון יסוד הוא, כי חברה היא אישיות משפטית הנפרדת מבעלי מניותיה ובהתאם להלכה הפסוקה, יש לשמור על עיקרון זה וחריגה ממנו תיעשה בזהירות ובמשורה והיא שמורה למקרים החריגים בלבד ובית הדין לא יעשה בכך שימוש על נקלה (ראו: דב"ע (ארצי) לח/3-52 ברגר ואח' – קאמיל, פד"ע י' 435; ע"ע (ארצי) 1170/00 פרידמן – יוניוב ירחמיאל ובניו חברה קבלנית לבנין בע"מ, מיום 27.11.02).
...
בכתב הגנתם (בסעיף 8) טענו הנתבעים, כי דין תביעות התובעת הנוגעות לתקופה הקודמת ליום 18.2.13 להידחות מחמת התיישנות.
סוף דבר על יסוד כל האמור, התביעה מתקבלת.
הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים הבאים: פיצוי חלף חלק התובעת בהפרשות לפנסיה, אשר נוכה משכרה בתקופה מחודש פברואר 2013 ועד למועד סיום העסקתה ולא הועבר ליעדו בסך 4,475.47 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממחצית תקופת הזכאות, מיום 1.1.16, ועד למועד התשלום בפועל.
כמו-כן, הנתבעת תשלם לתובעת, בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים הבאים: השלמת פיצויי פיטורים בסך 6,970 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.1.19 ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כלל בסיסי בדיני חברות הוא עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה מבעלי המניות בה. סעיף 6 (א) לחוק החברות חוק החברות, תשנ"ט-1999, מעגן את דוקטרינת הרמת מסך ההיתאגדות, המאפשרת במקרים חריגים להטיל אחריות ישירה על בעלי המניות.
...
סוף דבר: תביעתו של התובע מתקבלת באופן חלקי כנגד הנתבעת ונדחית כנגד הנתבע.
הנתבעת תשלם לתובע את התשלומים הבאים: השלמה פיצוי פיטורין- 24,383 ₪.
סה"כ הנתבעת תשלם לתובע סך כולל של 57,396 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

דהיינו, בית המשפט יפעיל שיקול דעתו, תוך שהוא יכול לייחס חוב של חברה לבעל מניות (או להיפך), במקרים החריגים בהם עולה כי נעשה שימוש לרעה במסך ההיתאגדות, באופן אשר יש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של חברה, או אף במצב בו נעשה שימוש באישיות המשפטית הנפרדת באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה של החברה לפרוע את התחייבויותיה, ובילבד שבעל המניות היה מודע לשימוש כאמור, בשים לב לאחזקותיו וליכולתה של החברה לפרוע את חובותיה.
...
העובדה כי נחה דעתי כי היה על הנתבעים להסיק כי החברה לא תוכל לשלם עבור הזמנות אשר בוצעו בתאריכים המאוחרים, כמפורט לעיל, והיה בהחלטתם שלא לעצור את ההזמנות כדי נטילתו של סיכון בלתי סביר, אין בה כדי ללמד על תרמית, כמשמעות מונח זה בהוראות הדין.
סוף דבר: התביעה כנגד הנתבעת 3 נדחית.
התביעה כנגד הנתבעים 1 ו- 2 מתקבלת באופן חלקי, תוך שאני מורה על הרמת מסך ההתאגדות וייחוס חובותיה של החברה לנתבעים 1 ו- 2, החל מיום 10.10.2019, ממכלול הטעמים אשר נמנו לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הפוסל במומו פוסל: לא ניתן להישען על עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה מבעלי מניותיה ובאותה נשימה להיתעלם ממנו להגיש תביעה כנגדם בהסתמך היתחייבותה של המשיבה 1 בלבד.
...
סוף דבר הוא כי צו העיקול הזמני יוותר בתוקף כנגד המשיבה 1 אך יבוטל כנגד המשיבים 2 ו 3.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו