מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אישור ייצוגית נגד הבנק הלאומי

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המבקשת, אקטיויט ויטמינים ומוצרי בריאות בע"מ, הגישה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד בנק לאומי לישראל בע"מ בגין גביית עמלות ביתר עבור משלוח הודעות "סוויפט". בבקשה לאישור נטען כי הבנק מספק ללקוחותיו, ובהם למבקשת, שירותים הכוללים תיקשורת מאובטחת להעברת כספים לחו"ל. בין היתר ניתנים שירותים של משלוח הודעות לבצוע העברות כספים בינלאומיות באמצעות קואופרטיב SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
...
הכרעה דין הבקשה להידחות.
סוף דבר לאור כל האמור, אני דוחה את הבקשה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עסקינן בבקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") ונגד 19 מחברי דירקטוריון הבנק שכיהנו בו בין השנים 2002-2010 (להלן: "הבקשה לאישור").
...
אישור הסכם הפשרה יהווה ויתור על תביעות ומעשה בית דין סופי ומוחלט כלפי כל אחד מהמשיבים וכן כלפי כל התאגידים בקבוצת הבנק וכלפי כל נושא משרה, עובד, יועץ, מבטח, רואי חשבון מבטחים וכיו"ב בגין כל עילה ועובדה הקשורה לפרשת הלקוחות האמריקאים לרבות הסדרים של הבנק אל מול הרשויות או בהליכים משפטיים שונים בעניין זה. לאחר שעיינתי בבקשה החלטתי בשלב זה להורות כדלקמן: בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), הצדדים יפרסמו בתוך 7 ימי עסקים מהיום בשני עיתונים יומיים נפוצים את ההודעה אשר צורפה כנספח ב' לבקשה (להלן: "ההודעה"), בנוסח כפי שצורף לבקשה.
אני קובע בשלב זה דיון מאוחד בדבר הסדר הפשרה בתיק דנן וכן בדבר הסדר הפשרה שהועבר לאישורי בתובענה הנגזרת בתיק 815-09-13 ליום 14.6.2016 בשעה 9:00.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המבקשת, אקטיויט ויטמינים ומוצרי בריאות בע"מ, הגישה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד בנק לאומי לישראל בע"מ בגין גביית עמלות ביתר עבור משלוח הודעות "סוויפט". בבקשה לאישור נטען כי הבנק מספק ללקוחותיו, ובהם למבקשת, שירותי תיקשורת מאובטחת להעברת כספים לחו"ל, בין היתר באמצעות קואופרטיב SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
...
על כן, אני מורה על פרסומו.
כן אני מורה על משלוח ההודעה כאמור, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, ליועץ המשפטי לממשלה (באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)) ולמנהל בתי המשפט.
אני קובע את התיק לתזכורת פנימית ביום 1.2.2023.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

במסגרת בקשה האישור, שהוגשה ביום 22.7.2015, טענה המבקשת כי יש לאשר תובענה ייצוגית כנגד המשיב, בנק לאומי לישראל בע"מ, על בסיס שתי עילות: עילה ראשונה, לפיה לעיתים הבנק דיווח באיחור ללישכת ההוצאה לפועל על תקבולים שהתקבלו אצלו בגין חובות בתיקי הוצל"פ שניהל נגד לקוחותיו, ובכך לא עמד במועד הדיווח הקבוע בדין (להלן: "עילת האיחור").
...
סוף דבר –  אני מאשר את הסתלקות המבקשת מהתובענה ומבקשת האישור, בתנאים שהוסכמו על ידי הצדדים.
לאור כל האמור, הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת.
תביעתה האישית של המבקשת נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו