מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

איסור העסקה בחופשת לידה

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

] בהמשך ציין כי נוכח האמון ההדדי ששרר בינו לבין התובעת, הוא הגיע עימה להבנות משותפות, על אף העובדה כי ידע שאסור היה לו לפטר עובדת בחופשת לידה[footnoteRef:10].
האיסור להעסיק עובדת במהלך חופשת הלידה הנו אבסולוטי וגורר אחריו סנקציה אזרחית ואף סנקציה פלילית בדמות מאסר של 6 חודשים או כפל קנס (סעיף 14 (א) (5) לחוק עבודת נשים).
...
] כללו של דבר, אנו קובעים כי התובעת פוטרה על בסיס שיקולים כלכליים ועל כן נדחית טענתה בדבר הפרת חוק שוויון הזדמנויות.
סוף דבר הנתבעת תשלם לתובעת תוך 30 יום מקבלת פסק הדין את הסכומים הבאים: הפסד שכר עבודה 22,500 ₪; הפרשי דמי הבראה 1,633 ₪; הפרשות סוציאליות 3,000 ₪; הפרשי פיצויי פיטורים - 3,125 ₪ ; פיצוי בגין נזק לא ממוני - 30,000 ₪ ; פיצוי בגין העדר שימוע- 30,000 ₪ ; סכומים אלו יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלומם המלא בפועל.
בנוסף לאמור לעיל, תשלם הנתבעת לתובעת בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד סך כולל של 18,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת, במהלך חודש 06/14, לבקשת המנכ"ל, נאלצה התובעת להיפגש עימה בלווי נציגי מכירות, ע"מ שהתובעת תדריך אותם בעינייני עבודה, וכל זאת בנגוד לסעיף 8 לחוק עבודת נשים הקובע איסור העסקה בחופשת לידה.
...
משכך, טענת הקיזוז נדחית.
אין די לטעמנו בעצם הטענות וביה"ד נדרש לראיות לנטען.
משכך, נדחית התביעה והתביעה שכנגד ברכיב זה. סוף דבר הנתבעת תשלם לתובעת הסכומים שנקבעו לעיל בתוך 30 יום, אחרת יישאו ה"ה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

באשר להוצאות, אמנם הסכומים שנפסקו לתובעת נמוכים משמעותית מסכומי התביעה, ואולם נוכח עילת התביעה המהותית, שעניינה העסקה אסורה בתקופת חופשת לידה, סבורים אנו כי על הנתבעת להישתתף בהוצאות התובעת בגין הליך זה ועל כן אנו מחייבים הנתבעת לשלם לתובעת 5,000 ₪ נוספים, בגין הישתתפות בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד. לצדדים הזכות להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.
...
בנסיבות אלו, אין בידינו לקבל את טענת התובעת כי שכר חודש יוני 2011 שולם לה בחסר.
סוף דבר על יסוד האמור לעיל, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים, כשהם נושאים הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 19.6.11 ועד למועד התשלום המלא בפועל: א. פיצוי בגין פגם בפיטורים בסך 10,000 ₪.
באשר להוצאות, אמנם הסכומים שנפסקו לתובעת נמוכים משמעותית מסכומי התביעה, ואולם נוכח עילת התביעה המהותית, שעניינה העסקה אסורה בתקופת חופשת לידה, סבורים אנו כי על הנתבעת להשתתף בהוצאות התובעת בגין הליך זה ועל כן אנו מחייבים הנתבעת לשלם לתובעת 5,000 ₪ נוספים, בגין השתתפות בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד. לצדדים הזכות להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבע 2 הסביר לתובעת את הקשיים הצפויים בשילובה בתפקיד החונכות נוכח הצורך במידת זמינות גבוהה לאורך כל סמסטר א' ולנוכח חפיפת תקופת ההורות והלידה עם תקופת החונכות ובשים לב לאיסור המשפטי בדבר העסקת התובעת במהלך חופשת הלידה.
...
לפיכך, דינה של טענה זו להידחות.
כללו של דבר, בית הדין נעדר סמכות עניינית לדון בתביעת התובעת כנגד הנתבעים 2 ו-3 ולפיכך, דינה להידחות על הסף.
סוף דבר הבקשה מתקבלת ואנו מורים על דחיית התביעה נגד הנתבעים 2 ו- 3 על הסף.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

פסק הדין עוסק בעיקר בסוגית העסקת עובדת בחופשת לידה וההשלכות המשפטיות של העסקה זו. התובעת הועסקה אצל הנתבעת, אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית, בתפקידים שונים: התפקיד האחרון היה מנהלת חשבונות וחשבת שכר.
כך, קובע סעיף 6(א) לחוק עבודת נשים כך: "עובדת שקרובה ללדת יתן לה מעסיקה תקופת לידה והורות ולא יעסיקנה בתוך תקופת הלידה וההורות" בנוסף קובע סעיף 8 לחוק עבודת נשים: "לא יעביד מעביד עובדת או עובד ביודעו שהם בחופשת לידה". לא אחת דנה הפסיקה אודות הראציונאל באיסור האמור ונקבע כי תקופת חופשת הלידה נועדה להתאוששותה של האם הטריה ולטיפול ברך הנולד.
...
איני נדרש לדון בשאלה מפני מה לא שובצה אותה מחליפה לעבוד במקום התובעת, שכן בסופו של דבר הצדדים הגיעו לסיכום ולפיו התובעת תמשיך לעבוד ותקבל תמורה.
על כן, דין תביעת התובעת ברכיב זה – להידחות.
סוף דבר דין התביעה להתקבל בחלקה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו