מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי נתינת זכות קדימה בצומת מבוקר

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

על כן הורשע המערער בעבירת הריגה לפי סעיף 298 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 להלן: החוק); עבירת מעשה פזיזות ורשלנות לפי סעיף 338(א)(1) לחוק; עבירת נהיגה בקלות ראש ורשלנות שגרמה נזק לאדם ורכוש לפי סעיפים 62(2) ו-38(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: הפקודה); עבירת אי ציות לאות הרמזור לפי תקנה 22(א)(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: התקנות) ולפי סעיף 68 לפקודה; עבירת אי מתן זכות קדימה בצומת לפי תקנה 64(ה) לתקנות וסעיף 68 לפקודה.
עדויות בוחן התנועה, ועובד חברת בקרת התנועה, מבססות היטב את הממצא העובדתי לפיו הרמזורים פעלו כנדרש בזמן התאונה.
...
נקבע בפסיקה כי כניסה לצומת על ידי רכב בניגוד לרמזור אדום מלמדת על מודעות, שעשויה לבסס את המסקנה כי תאונת דרכים שנגרמה מכך עונה על עבירת ההריגה.
כאמור, המחלוקת בעניין ההרשעה בעבירה זו נסובה סביב צבע הרמזור שהוצב בפני המערער טרם נכנס לצומת, ולא במסקנה המשפטית הנגזרת מכך.
דין הערעור על גזר הדין להידחות.

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשמת יצרה קשר עם הולכת הרגל הגיעה לבקרה בבית החולים והביעה חרטה על מעשיה.
בעפ"ג (ב"ש) 9414-03-15 כליפה נ' מדינת ישראל, מיום 8.6.15, נדחה עירעורו של נאשם שהורשע לפי הודייתו בעבירות של נהיגה ברשלנות וגרימת תאונה בה ניחבל אדם, אי מתן זכות קדימה בצומת והפקרה אחרי פגיעה.
...
לקראת סיום אצטט מדברי כב' השופט בקר בת"פ (ת"א) 6589-03-15 מדינת ישראל נ' עובד ואח', מיום 16.11.17 : "טרם חתימה על גזר הדין, מספר מילים לציבור ה"שומע". מתחם הענישה שנקבע לעיל מלמד על כך, שבדרך כלל – מי שמפקיר פצוע לאנחות, להתבוסס בדמו ובכאבו על הכביש – יגיע בסופו של דבר אל בית הסוהר.
גם אם חלילה, במקרים קיצוניים ובאין מנוס, ישלח הפוגע שעצר והושיט יד, אל בית הסוהר, הרי שתקופת המאסר תהיה קצרה בהרבה, ללא ספק, אילולא פעל כ"בן אדם".
סוף דבר: סעו בזהירות, ולעולם, בראש ובראשונה – מן הטעם המוסרי, אך גם מן הבחינה התועלתנית – אל תפקירו את הפצוע.

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

( המומחית מטעם הנאשם לא בקרה בזירה עובר לארוע ולא חלקה על הממצאים אך לדבריה היא לא ראתה את סימני הדחיפה בצילומים אך לא שללה המצאותם).
אני קובעת כי הנאשם לא נתן תשומת לב מספקת למתרחש בכביש , המשיך בנסיעה רצופה לתוך הצומת תוך פניה שמאלה מבלי לתת זכות קדימה למעורבת, היתנגש ברכבה וגרם לחבלות למעורבת ולו וכן לנזקים לרכביהם.
...
מחדלי חקירה איני מקבלת את טענות ב"כ הנאשם באשר למחדלי חקירה בדבר אי השגת סרטון אבטחה של מקום התאונה ואי מדידת המרחקים המדויקים ממקום האימפקט ועד התנגשות הקיה בגדר הביטחון ומשם עד לבלימתה וזאת משום שאני סבורה שהראיות שהוצגו מוכיחות באופן חד משמעי את אחריותו של הנאשם לקרות התאונה.
איני מקבלת את טענת ב"כ הנאשם שנטענה לראשונה בסיכומיו באשר למיקום הנזקים בכלי הרכב.
על יסוד כל האמור לעיל אני מרשיעה הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

בהליך תיק תעבורה (תת"ע) שהוגש בשנת 2021 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

כאמור לעיל, עדי התביעה הבחינו בבצוע העבירה לכאורה רק בעת נסיעת רכב הנאשם בתוך מעגל התנועה בצומת.
מדובר בעבירה לכאורה בה נדרשים עדי התביעה להבחין במתרחש בתוך הרכב – להבדיל מעבירות בהן נראה הרכב מבצע עבירה – כדוגמת עבירות של אי מתן זכות קדימה, סטיה מנתיב, עקיפה אסורה וכד'.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את הרשות הארצית לכבאות והצלה או את שירות הבטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.
...
אקדים ואציין כי מבחינה עובדתית לא שוכנעתי, מעבר לכל ספק סביר, כי הנאשם אחז בטלפון ביד ימין ולאור הנימוקים להלן, אקבע כי אפשרית היא גרסת הנאשם לפיה נגע ביד ימין במסך הטלפון שהיה מונח במתקן על שמשת רכבו, בעת תנועת רכבו בכיכר, כדי לסגור אפליקציית הניווט שפעלה: מצאתי כי תיעוד נסיבות ביצוע העבירה במסמכים שהוגשו על ידי עדי התביעה ועדויותיהם בפני חסרים פרטים מהותיים: · עדי התביעה לא פרטו מהו פרק הזמן בו הבחינו בביצוע העבירה, מרחק הנסיעה שעבר רכב הנאשם בעת ביצוע העבירה לכאורה ומה היתה מהירות נסיעת רכב הנאשם.
ר' גם אמרת אגב של כב' הש' העמית י. צלקובניק בעפ"ת (מחוזי מרכז) 2345-07-21 דברשוילי ג'ינו נ' מדינת ישראל (22.01.21): "ב"כ המערער ביקש לתמוך טיעונו בפסק הדין שניתן בבית משפט לתעבורה בחיפה בתת"ע 12593-02-19 ובתיק בית הדין הצבאי לתעבורה 67/19, אולם עסקינן על פי העובדות שהתבררו בשני המקרים, שלא כבעניינו של המערער, כי מדובר במכשירי טלפון שהיו מותקנים במתקן קבוע ברכב, שבהם נעשה שימוש אינהרנטי לקבלת שיחה או לסילוק פרסומת מתצוגת ניווט, בלחיצה בודדת." מאמירה זו נלמד כי כב' בית המשפט המחוזי מאמץ את המסקנה לעיל – נגיעה בודדת במסך הטלפון המונח במתקן קבוע ברכב – אינה אסורה.
לאור כל האמור לעיל, ומאחר שלא שוכנעתי מעבר לכל ספק כי הנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו (אחיזה בטלפון נייד אגב תנועת הרכב) ולאור מסקנתי כי מותרת נגיעה בודדת במסך הטלפון לשם כיבוי אפליקציית הניווט או הפעלתה, החלטתי לזכות את הנאשם, ולו מחמת הספק.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

לפניי שני תיקים שאוחדו לדיון אחד בגין תאונת דרכים מיום 22.7.20 שכללה 3 צדדים: על פי כתב התביעה בת"ק 5369-10-20 (להלן: "תיק 1") נסע התובע 2 (להלן: "פאר") בכביש ראשי במהירות מירבית של 40 קמ"ש, כאשר רכב הנהוג ע"י נתבע 1 (להלן: "כהן") הגיע לצומת מצד ימין, לא נתן זכות קדימה והיתנגש בו בעוצמה.
כהן ניכנס לצומת בצורה מבוקרת כדי לפנות (שמאלה), כאשר פאר נסע במהירות ובחוסר זהירות, לא האט ולא בלם את רכבו וכך נגרמה התאונה.
...
מן המקובץ לעיל עולה, שההתנגשות בין הרכבים לא היתה בכזו עוצמה שהניבה נזק כה גדול בהתאם למתואר בחוו"ד השמאי מטעם אוחיון.
שני הסכומים גבוהים מהמקובל ובהתאם לסמכותי לפסיקת שכ"ט ראוי, אני סבור כי יש להעמידו בנסיבות העניין על סכום בסך 1,000 ₪ (המע"מ כלול).
סוכן הביטוח מטעמו של אוחיון הוסיף בדיון, כי היות שאוחיון מנכה שני שלישים מסכום המע"מ, אזי ככל שייפסקו לו סכומי פיצויים יש להוסיף עליהם רק שליש מסכום המע"מ. לאור האמור לעיל (תשלום 25% משיעור הנזק המופיע בדו"ח שמאי) ולפי אחוזי חלוקת האחריות (85% לכהן ו-15% לפאר) אני מורה בתיק 2 כדלקמן: הנתבעים 1-3 ישלמו לתובע סך של 678 ₪ בגין נזקי רכבו, סך של 135 ₪ בגין שכ"ט שמאי, והחזר אגרה בסך 34 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו