מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי השלמת מלאכת כונס נכסים

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר שהושלמה מלאכת רישום צו הבית המשותף והתקנון, עתרו כונסי הנכסים בבקשה מיום 27.12.2018 (בקשה 21) היא הבקשה שבפניי (לעיל ולהלן: "הבקשה").
...
מנגד, אין בידי לקבל את עמדת המשיבים הגורסים, כי אין להוסיף על השכר שנקבע לכונסי הנכסים בשנת 2012 על ידי כב' השופטת פלפל.
בנסיבות האמורות, ובשים לב לשכר הטרחה שנפסק בהחלטת כב' השופטת פלפל מיום 3.7.2012, הגעתי למסקנה כי כונסי הנכסים זכאים לשכר נוסף בסך 600,000 ₪ (שש מאות אלף ₪) בצירוף מע"מ. יצויין, כי סכום זה, כשהוא מצטרף לסכום שנפסק בעבר, מהווה קרוב ל- 3% משווי הנכס.
סוף דבר לאחר שבחנתי ביסודיות את החומר שבפני, תוך התייחסות לעמדות הצדדים, הריני קובעת כדלקמן: שכר טרחת כונסי הנכסים יועמד ע"ס 600,000 ₪ (שש מאות אלף ₪) בצירוף מע"מ. שכרו של השמאי פנחסי יועמד ע"ס 7,500 ₪ בצירוף מע"מ. סכומים אלה באים בנוסף לסכומים שנפסקו בהחלטת כב' השופטת פלפל מיום 3.7.2012.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

ההליך לפניי טענות הצדדים בכתבי הטענות לטענת התובעים, התובע, שייצג כעורך דין את שני הצדדים בעיסקה בה הם רכשו את הזכויות בדירה, התרשל בכך שלא השלים את רישום הבעלות על שמם, כפי שהיה מחויב.
התובעים הוסיפו כי ספק אם ניתן לרשום את הבית כבית משותף, בשל העובדה שאברהם לביא נימצאת בהליכי פירוק, כאשר מלאכת הרישום הוטלו על הנתבע, שהתמנה ככונס נכסים.
יש לציין כי הנתבע מסר כי הוא ימשיך לפעול להשלמת התהליכים הנ"ל, לרבות מתוקף תפקידו ככונס נכסים.
...
המסקנה – דין התביעה להידחות אף ללא צורך להידרש לטענת ההתרשלות רכיב הנזק בעוולת הרשלנות, לרבות רשלנות מקצועית של עורך דין, הוא רכיב חיוני לזכאות לסעד כספי בגין העוולה.
עובדה זו אכן נכונה, אבל אין בה, כשלעצמה, להביא למסקנה בדבר התרשלות מצד הנתבע.
סוף דבר נוכח המפורט לעיל אני מורה על דחיית התביעה.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 14954-06-14 ותד נ' כונס נכסים רישמי מחוז חיפה והצפון ואח' תיק חצוני: לפני כבוד השופטת ישראלה קראי-גירון המבקש: מוחמד ותד ת"ז 24788879 המשיבים: 1. כונס הנכסים הרישמי - מחוז חיפה והצפון 3. אשדוד סחר עץ בע"מ 4. אורדילן חברה לייבוא ושווק בע"מ (נושה) 5. עו"ד ערן בר-רבי (מנהל מיוחד) 6. בנק מרכנתיל דיסקונט (נושה) החלטה
מן האמור לעיל עולה כי על בית משפט זה, לאור הוראות פסק הדין בעירעור, לפעול כדלקמן: להשלים מלאכת גיבוש תכנית הפרעון שבבסיסה הצעת החייב שקבלה הסכמת בעלי התפקיד ותוקף של פסק דין בעירעור, והכל בהתאם לחוק ולתקנות, לאחר שמיעת טענות הצדדים לרבות טענת הנושים, וקיום דיון בעיניין.
...
אני מורה לחייב להפקיד על חשבון חובו לקופת הכינוס סך של 10,000 ₪ בנוסף לתשלום החודשי המוטל על החייב על פי צו הכינוס והחלטות שניתנו לאחר מכן, בתוך 30 יום מהיום.
אני קובעת המשך דיון בהליך העיקרי ליום 6/7/2021 שעה 12:00.
אני קובעת מועד לעיון לשם בדיקת הגשת בקשה נדרשת בענייני החייב לאור ביצועו את הנדרש בהחלטה זו ליום 11/5/2021.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 37282-12-18 מלכה נ' כונס נכסים רישמי מחוז חיפה והצפון ואח' לפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעיניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקודה" בעיניין: ירדן מלכה, ת"ז 305025595 להלן: "החייב" בעיניין: הכונס הרישמי מחוז חיפה להלן: "הכונ"ר" ובעניין: עו"ד אביב גלמן להלן: "המנהל המיוחד" פסק דין
גם כאן לא ברור כיצד לדעת בעל התפקיד הושלמה מלאכת החיפוש אחר נכסי החייב, כאשר בקשות 25-22 טרם נדונו.
...
סיכום לאור כל האמור לעיל איני סבורה שיש מקום להותיר הליך זה על כנו, ויש מקום להיעתר לבקשת הנושה מר טובים לבטלו.
אשר על כן, אני מורה על ביטול ההליך ודחיית הבקשה העיקרית.
לאור תוצאת פסק הדין, אין צורך במתן החלטות בבקשות 25-22, ואולם לאור הסכמת בעלי התפקיד ומאחר ולא מצאתי ממש בהתנגדות החייב, היה מקום להיעתר לבקשה 25, ככל שצומצמה בדיון ביום 14.7.2021, ובכפוף להסכמת הנושה לשאת בהוצאות.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר שהושלמה מלאכת רישום צו הבית המשותף והתקנון, הגישו כונסי הנכסים דיווח וכן עתרו בבקשה במסגרתה בקשו לקבוע את שכרם הסופי של כונסי הנכסים, כמו גם את שכרו של השמאי פינחסי (בקשה 21).
...
נתתי דעתי לטענה בדבר מגמת צמצום שכר טרחת כונסי הנכסים, ברם, לא שוכנעתי כי הוכחה מגמה כזו.
עם זאת, לטעמי הינו מצוי במתחם הסבירות הראוי למקרה זה. לאחר ששבתי ובחנתי את מכלול טיעוני המשיבות, נחה דעתי כי זהו השכר הראוי למקרה זה וזאת לאחר בחינת הנסיבות הפרטניות ובכלל כך: משך הזמן מאז מינוי כונסי הנכסים בשנת 2004, הפעולות שנדרשו כונסי הנכסים לעשות במהלך השנים, הקשיים שרבצו לפתחם, לרבות חריגות הבנייה המהותיות בנכס, התמודדותם עם הקשיים והתגברות עליהם, כישוריהם של כונסי הנכסים, והתועלת הכלכלית שהניבו פעולותיהם של כונסי הנכסים, תוך התייחסות לשווי הנכס – 33,000,000 ₪ (עפ"י חוו"ד משנת 2016).
סוף דבר לאחר עיון בכל אחת ואחת מהטענות שהעלו המשיבות, באסמכתאות שהוצגו על ידן כמו גם בחוות הדעת מטעמן, לא מצאתי כי יש הצדקה לשנות מפסק הדין מיום 22.7.2019.
בהינתן מכלול השיקולים הרלוונטיים כפי שבאו לידי ביטוי בפסיקה, לרבות טיב והיקף העבודה שהושקעה, משך הזמן שנדרש לה, התועלת שהניבה והתוצאה שהושגה, תוך התייחסות לשווי הנכס, הגעתי למסקנה, כי בנוסף לשכר הטרחה שנפסק בהחלטת כב' השופטת פלפל מיום 3.7.2012, זכאים כונסי הנכסים לשכר נוסף בסך 600,000 ₪ (שש מאות אלף ₪) בצירוף מע"מ. הקביעות וההוראות שניתנו בפסק הדין מיום 22.7.2019 עומדות על כנן ומהוות חלק בלי נפרד מפסק דין זה. בהינתן שיעור שכר טרחת כונסי הנכסים, מצאתי לנכון לקבוע כי ייכללו בו גם הוצאות ההליך הנוכחי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו