מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי הרשעה לנאשמת בעבירות אלימות

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מעיון בפסיקה עולה כי במקרים מתאימים קבעו בתי המשפט שהאינטרס הצבורי סובל אי הרשעת נאשמים הגם שביצעו עבירות אלימות, ואף כאלה החמורות מהעבירה בעיניינו ובכלל זאת עבירות אלימות אשר גרמו נזק ממשי למתלוננים, כל מקרה ונסיבותיו.
...
סוף דבר - מהנימוקים המפורטים לעיל, מצאתי כי עניינו של הנאשם עומד בתנאי הלכת כתב וכי במקרה הנדון מתקיים יחס בלתי סביר בין הנזק הצפוי לנאשם מן ההרשעה לבין חומרתה של העבירה בנסיבותיה המצדיק את ביטול ההרשעה.
אני מורה על העברת כספי הפיצוי למתלונן שפרטיו יועברו למזכירות על ידי המאשימה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לנאשם הרשעות קודמות בעבירות אלימות ורכוש בגינן ריצה שני עונשי מאסר, האחרון בהם בשנת 2010, למשך 10 חודשים.
...
לאור מידת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים, נסיבות ביצוע העבירות, כמפורט לעיל, ומדיניות הענישה הנוהגת, אני קובע כי מתחם העונש ההולם נע בין 18 ל-36 חודשי מאסר, לצד רכיבי ענישה נלווים.
יחד עם זאת, בשים לב לטיב העבירות, לחומרתן, להיותן "מכת מדינה", לאינטרס הציבורי ולמדיניות הענישה הקוראת להטיל ענישה מחמירה ומשמעותית, באתי לכלל מסקנה כי לא ניתן להימנע מהטלת עונש מאסר לריצוי בפועל.
לאור האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 15 חודשי מאסר, בניכוי ימי מעצרו מיום 6.7.18 עד 15.10.18.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הראיות לעונש ראיות לעונש מטעם התביעה ב"כ המאשימה הגיש לבית המשפט את גיליון הרשעותיו של הנאשם, המלמד שלחובתו עבר פלילי, הכולל חמש הרשעות קודמות בין השנים 1999-2018, במגוון עבירות, בהן, עבירות אלימות, איומים, רכוש, הפרעה לשוטר והעלבת עובד ציבור, בגינן, ריצה פעם אחת מאסר בפועל.
...
מסקנתי היא אפוא, שעבירת ההצתה בה הורשע הנאשם בתיק זה, בהיותה מעבר לעבירת רכוש גם עבירת אלימות, מפעילה את המאסר על תנאי בגין אלימות או איום, התלוי ועומד נגדו.
סוף דבר אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר בן 6 חודשים התלוי ועומד נגד הנאשם, מושא ת"פ 58997-07-18 של בית משפט השלום בתל אביב, (מיום 15.5.2019), באופן שחודשיים מתוכו ירצה הנאשם באופן מצטבר לעונש המאסר שהוטל עליו, וארבעה חודשים באופן חופף.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום בית שמש נפסק כדקלמן:

הנאשמת נטלה אחריות מלאה על הארוע, והתנצלה על תגובתה, ובלשונה: "זה לא היה אמור לקרות". דיון: המחלוקת הטעונה הכרעה במקרה זה אינה פשוטה כלל, והיא נוגעת בשאלה האם קיימת הצדקה להורות על ביטול ההרשעה בהתאם להמלצת שרות המבחן, והטלת עונש שקומי, כאשר כל צד עותר לאמץ את עמדתו מטעמים מהותיים: מחד, עמדת המאשימה לפיה, היות הנאשמת סייעת במוסד חינוכי, אינו מאפשר את סיום ההליך מבלי להרשיעה, נוכח מעורבותה בעבירת אלימות כלפי קטינה הלומדת במוסד החינוכי.
...
במקרים האמורים יחולו הוראות סעיף 71א(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "החוק") לפיהן: "מצא בית המשפט שנאשם ביצע עבירה, רשאי הוא לתת צו שירות גם ללא הרשעה, בנוסף למבחן או בלעדיו, ומשעשה כן יהיה דינו של צו השירות, לעניין סעיף 9 לפקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, כדין צו מבחן". עוד נקבע בפרשת כתב הנ"ל כי מטרת השימוש בסעיף זה לחוק היא שיקומית, והיא תובא במכלול השיקולים לפטור את הנאשם מהרשעה.
סבורני, כי מכלול הטעמים שהובאו לעיל, מטים את הכף בעד אימוץ עמדת שרות המבחן, ומתן משקל ל-16 שנות עבודה במסגרות חינוך שונות ללא דופי, ואף מעבר לכך (ראו: מכתבה של המחנכת הגב' אתי כהן בהקשר זה), זאת על פני אירוע בודד שהתרחש, בנסיבותיו החריגות, ומבלי להקל מחומרתו.
אשר על-כן, הנני מורה כדלקמן: הרשעת הנאשמת בדין מבוטלת, וההליך מסתיים באי-הרשעה, תוך קביעה שהנאשמת ביצעה את העבירה המיוחסת לה בכתב האישום המתוקן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בהתאם להילכת כתב נקבע כי - "המנעות מהרשעה אפשרית איפוא בהצטבר שני גורמים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל". באת כוח המאשימה ציינה בטיעוניה שלעמדתה אין להילכת כתב תחולה במקרה דנן, ויש להותיר את ההרשעה על כנה שכן כתוצאה ממעשיה של הנאשמת נגרמו למתלונן חבלות של ממש (ת/1).
כמו כן, הנאשמת תחתום על התחייבות כספית בסך של 3,500 ₪ למשך 24 חודשים, לפיה תתחייב להמנע מלעבור בפרק זמן זה, על כל עבירת אלימות פיזית או מילולית שעונשה שנתיים מאסר ומעלה.
...
אינני מקל ראש בחומרת העבירה שביצעה הנאשמת כלפי המתלונן אולם, אני סבור כי מדובר בעבירה שניתן, בנסיבות מיוחדות וחריגות של מקרה זה, להימנע מהרשעה וזאת במיוחד כאשר מדובר במידת פגיעה בערכים המוגנים ברף התחתון בנסיבות ובזהות הפוגעת והנפגע.
שוכנעתי, דווקא מדברי המתלונן עצמו, כי מדובר במעידה חד פעמית על רקע קשיי תקשורת בתקופת ההגבלות ששררו בזמן מגיפה הקורונה, כי בני הזוג מנהלים מערכת זוגית יציבה וארוכה, מתגוררים יחד ומעוניינים בהקמת תא משפחתי משותף בעתיד.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל מצאתי לקבוע כי מקרה ייחודי זה, נכנס לגדרה של הלכת כתב (במובנה הרחב), והרשעתה של הנאשמת עלולה לפגוע בשיקומה, בדימויה העצמי ובפרנסתה העתידית ומשכך ראיתי לבטל את ההרשעה מיום 23.10.22.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו