מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי הרשעה בסחר בסמים בכמות מסחרית

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

עברו הפלילי של הנאשם במסגרת הטיעונים לעונש הוגש לבית המשפט גליון המירשם הפלילי של הנאשם ממנו עולה כי הנאשם הורשע בעבר בעבירות כדלקמן: בשנת 2010 נשפט בבית משפט לנוער בגין עבירה של תיגרה במקום צבורי, ללא הרשעה.
בת"פ 3433/05 מדינת ישראל נגד מחמיד מוחמד בו הורשע הנאשם בעבירות סחר בסמים קשים נגזר על הנאשם מאסר על תנאי ללא פסילת רשיון.
באותו מקרה היה מדובר בהחזקת כמות מסחרית של 405 שקיות מהחומר הנ"ל, ופורטו מקרים אחרים (עפ"ג (מרכז) 47767-06-14 מור נ' מ"י, ת"פ 15892-12-13 מ"י נ' פראג', ת"פ 52877-10-13 מ"י נ' פודבדוב, ת"פ 28897-04-14 מ"י נ' מזלר – פורסמו בנבו), בהם היה מדובר במכירה של כמויות שונות.
...
אני קובעת כי המתחם בנסיבות המקרה שבפני הינו בין 3 חודשי מאסר בעבודות שירות לבין שנה מאסר בפועל.
אני סבורה כי עמדת התביעה, שעתרה להפעלת המע"ת בחופף למאסר שיוטל בתיק זה ולריצויו בדרך של עבודות שירות, הינה מאוזנת ולוקחת בחשבון את התסקיר החיובי, המלמד על הפנמת לקחים והתמקדות בעבודה ובחיים נורמטיביים.
לפיכך אני מורה על הפניית הנאשם לממונה על עבודות שירות לעריכת חוות דעת בעניינו.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

ההליך הקודם נסתיים בעונש קל ללא הרשעה; אך העבירה הנוכחית, של החזקת קוקאין - סם קשה – בכמות העלולה להיות מסחרית, מדברת בעדה; הנטל להפריך את המסוכנות בכגון דא, על פי מצוות המחוקק שיצר בנושא הסמים חזקה סטאטוטורית, הוא על הנאשם-העורר.
אך גם אילו הנחנו לטובת העורר את כל ההנחות, ואין סיבה מיוחדת לכך, עדיין משוכות לפניו: המדיניות השיפוטית של מעצר בעבירות סמים ברמה זו של סחר או החזקה שלא לצריכה עצמית ידועה, והנטל על העורר; והשאלה נעשית קשה עוד יותר מששני בתי המשפט גם לא ראו את קרובי המשפחה המוצעים כמפקחים - מבלי לפגוע חלילה בהם, בוודאי אנשים ראויים כשלעצמם על פי התסקיר - כמי שיוכלו להציב לעורר את הגבולות הנדרשים.
...
סוף דבר - איני רואה מקום לעת הזאת להיעתר לערר.
המקרה דנא אינו בעוצמה זו, גם אם התוצאה היא כפי שהיא.
כאמור, איני נעתר לערר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 28.11.13 הורשעו הנאשמים במסגרת הסדר טיעון דיוני, ללא הסכמה עונשית, בעבירות הבאות: הנאשם 1 הורשע בשלוש עבירות סחר בסם מסוכן, עבירה אחת של תיווך בעסקת סם ושתי עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית; הנאשם 2 הורשע בשלוש עבירות סחר בסם מסוכן; שני הנאשמים הוכרזו, בהסכמה, כסוחרי סמים.
ככלל, עבירות סמים חמורות מסוג אלו שעברו הנאשמים – סחר, תיווך והחזקה של כמויות נכבדות של קוקאין, וגם החזקת כמות מסחרית של חשיש הנחשב "סם קל" – פוגעות חמורות בערכים המוגנים בחוק: נגע הסמים אוכל בחברה בכל פה, משחית את הגוף ואת הנפש, ושולח גרורות בדמות עבירות אלימות ורכוש חמורות גם לאלו שאינם מעורבים בסחר בסם ובצריכתו.
...
אני גוזר על הנאשם 1 את העונשים הבאים: 22 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו 18.2.13 עד 12.3.13 (ואפילו יראו רישומי שב"ס אחרת); שמונה חודשי מאסר על-תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירת סמים שהנה פשע; שלושה חודשי מאסר על-תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירת סמים שהנה עוון; קנס בסך 2,000 ₪ שישולם עד ליום 1.12.14 או חודשיים מאסר נוספים תמורתו.
הקנס יועבר לקרן הסמים; חתימת התחייבות ע"ס 3,000 ₪ למשך שלוש שנים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירת סמים כלשהי; פסילה על-תנאי מלנהוג או לקבל רישיון בת שנתיים למשך שלוש שנים מיום שחרורו; אני גוזר על הנאשם 2 את העונשים הבאים: 16 חודשי מאסר בפועל; אני מפעיל במצטבר את המאסר המותנה בן ארבעה חודשים שהוטל על הנאשם ביום 31.10.10 בת.פ. (ת"א) 9625/08, כך שסך הכל ירצה הנאשם 20 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו 18.2.13 עד 25.4.13 (ואפילו יראו רישומי שב"ס אחרת); שמונה חודשי מאסר על-תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירת סמים שהנה פשע; שלושה חודשי מאסר על-תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירת סמים שהנה עוון; קנס בסך 2,000 ₪ שישולם עד ליום 1.12.14 או חודשיים מאסר נוספים תמורתו.
הקנס יועבר לקרן הסמים; חתימת התחייבות ע"ס 3,000 ₪ למשך שלוש שנים מיום שחרורו, שלא יעבור עבירת סמים כלשהי; פסילה על-תנאי מלנהוג או לקבל רישיון בת שנתיים למשך שלוש שנים מיום שחרורו; הוראות נלוות: לאחר שהוכרזו הנאשמים כסוחרי סמים, אני מורה על חילוט הרכוש המפורט בכתב האישום, כשהרכוש או תמורתו יועברו לקרן הסמים: מהנאשם 1: בלקברי, איפון 5, טלפון נייד מסוג רייזר, כרטיס סים, שקית ובה יהלומי גלם וסך של 1,000 ₪; מהנאשם 2: בלקברי ואיפון; הסמים יושמדו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2014 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

אף התביעה סברה שמדובר במקרה חריג למרות שהיה מדובר בעבירות חמורות יותר: לא רק החזקת כמות גדולה מאוד של סם מסוכן אלא גם סחר בו. גם בת.פ 57216-11-12 בעיניינו של חיים אלפסי אליו הפניתה הסנגורית ציינתי כי יש מקום להפחית מהמתחם העונשי הראוי כשבאותו עניין היה מדובר בעבירה של סיוע בסחר.
" המיתחם העונשי שנקבע על ידי הנו מאסר בין 10 ל- 18 חודשים בעבירה של סחר בסם מסוכן או החזקה בו למטרת סחר, כל מקרה על פי נסיבותיו בגין עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, המיתחם ינוע בין אי הרשעה לבין מאסר בעבודות שירות, כל מקרה על פי נסיבותיו.
כאמור מדובר בהחזקה של קאנבוס לצריכה עצמית, וכמות לא גדולה של קוקאין אף על פי החוק קיימת חזקה שהכמות היא מסחרית מכמות של 0.3 גרם ואילך.
...
ביהמ"ש המחוזי נעתר חלקית לערעור וצמצם התקופה ל-8 חודשים.
בגידרו של שיקלול זה נראה לי כי האיזון הראוי יושג במקרה מיוחד זה בדרך של שילוב יסודות ענישה שיהא בהם מרכיב ענישה שיקומית מצד אחד, ומן הצד האחר, יישמר הערך ההרתעתי של אותה ענישה באם יכשל המערער בדרך, ויחזור לעבור עבירות נוספות.
לאור כל האמור אני גוזרת על הנאשם עונשים כדלקמן: 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שלא יעבור עבירה מסוג פשע על פקודת הסמים המסוכנים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הסנגורית ביקשה ליתן להדחה על ידי הסוכן משקל של ממש בקביעת המיתחם כך שיתחיל בעבודות לתועלת הציבור ואף ישפיע ויכריע על אפשרות סיום ההליך ללא הרשעה.
אין בה לשלול כוחו של אדם לסרב, להגיד שאינו יודע איך וכיצד להשיג סמים ואין הוא גובה כסף על רכישת סמים וודאי שאינו רוכש בכמות מסחרית ומוכר לאחרים.
ראו מקרה קל יותר באותה פרשת סוכן, שם נמכר חשיש בכמויות קטנות יותר: ת"פ (תל-אביב) 13282-07-18 מדינת ישראל נ' אבן (16.6.20)- הנאשם הודה והורשע בעבירות של סחר בסמים (מכירת 75 גר' חשיש בתמורה ל 2,280 ₪) וסיוע לסחר בסמים (סיוע למכירת 94 גר' חשיש בתמורה ל- 3,200 ₪).
...
לסיכום פרק זה לא מצאתי כי מדובר בסוכן מדיח המצדיק קביעת מתחם ענישה מקל.
שקלתי סוג הסם ומדיניות הענישה ואני קובעת כי מתחם העונש ההולם בנוגע לאישום הראשון נע בין 6 חודשי מאסר שיכול ויבוצעו בעבודות שירות ועד ל- 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל, ובנוגע לאישום השני נע בין מספר חודשי מאסר שיכול ויבוצעו בעבודת שירות ועד 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל.
אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים: על נאשם 1: 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו