מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אי הרשעה בגידול שתילי מריחואנה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

עפ"ג (חי') 28110-10-15 מדינת ישראל נ' עידן דוד (17.12.2015): ערעור המדינה על אי הרשעת המשיב בעבירה של גידול 21 שתילי קנביס במשקל 3,600 גרם, במעבדה עם ציוד נילווה.
...
ההגנה עתרה לקבלת תסקיר משירות המבחן שיבחן אפשרות לביטול ההרשעה בדין, התביעה לא התנגדה לקבלת תסקיר אך התנגדה להתייחסות שירות המבחן לסוגיית ביטול ההרשעה והבהירה כי תעתור להרשעה ולמאסר בפועל של ממש.
באיזון בין השיקולים שפורטו, ושעה שבקשת הנאשם אינה עומדת בתנאי "הלכת כתב", הנני דוחה בקשת הנאשם לביטול הרשעתו בדין.
הנני מחייבת את הנאשם לחתום על התחייבות בסך 5,000 ₪, שלא יעבור, במשך 3 שנים מהיום, עבירה על פקודת הסמים המסוכנים.
הנני מורה על השמדת המוצגים לרבות סמים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

רע"פ 8458/18 שטרר נ' מדינת ישראל (4.4.2019): המבקש הורשע בגידול סם מסוג קאנביס והחזקת סם לצריכה עצמית בכך שגידל שני שתילים קאנביס במשקל 248 גרם לצריכתו העצמית במקרר במרפסת ביתו בעזרת גופי תאורה וצנורות מים שחוברו למיתקן עליו גדלו השתילים.
...
קביעת העונש המתאים לנאשם סעיף 40ד(א) בחוק העונשין מאפשר לבית המשפט להקל עם הנאשם מטעמי שיקום "אם מצא כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם". בענייננו, לאחר שקילת טיעוני הצדדים ובחינת התסקירים שהוגשו, מצאתי להיעתר לבקשת ההגנה לסטות ממתחם העונש ההולם מטעמי שיקום.
בענייננו, אני סבורה, כאמור, כי הפגיעה בערכים המוגנים אינה גבוהה ומבלי להקל ראש בעבירות בהם הורשע הנאשם, אין מדובר במעבדת סמים אלא בגידול של שני שתילים במחסן, ללא שנרכש לצורך כך ציוד מיוחד.
שירות המבחן לא המליץ על השתת צו מבחן אולם אני סבורה כי פיקוח וליווי של ההליך הטיפולי עשוי להיטיב עם הנאשם ולסייע לו. התוצאה היא שאני משיתה על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר מותנה למשך 6 חודשים, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור עבירה על פקודת הסמים מסוג פשע למשך 3 שנים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

שירות המבחן מציין כי הואיל ומדובר בצעיר, שזו מעורבותו הראשונה בפלילים השואף לנהל אורח חיים נורמאטיבי, נושא באחריות על ביצוע העבירות, מבטא חשש כי הרשעתו בדין עלולה לפגוע בעתידו המקצועי, וכן מבטא נכונות ליטול חלק בהליך טפולי, ההמלצה היא לסיים את ההליך המשפטי ללא הרשעתו בדין.
כך למשל, הפנה אותנו הסניגור לגזר דין שניתן על ידי בית-משפט קמא ב-ת"פ 32617-03-19 מדינת ישראל נ' הרוניאן (8.6.20), שם הורשע הנאשם בעבירות של גידול ייצור והכנת סמים מסוכנים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית, כשבאותו מקרה גידל הנאשם (שם) עשרות שתילי סם מסוכן מסוג קנביס במשקל נטו של 40.65 ק"ג, שלא לצריכתו העצמית וכן החזיק שקיות של סם מסוכן מסוג קנביס במשקל 5.15 ק"ג שלא לצריכתו העצמית.
...
עוד טען הסנגור, שהרשעתו של המערער עלולה לפגוע בעיסוקו המקצועי בעתיד, ונוכח גילו הצעיר לא ניתן עדיין לקבוע באיזה מקצוע יבחר, והדבר גם עלול לפגוע למערער בשידוכים, ולנוכח כל האמור, עתר הסנגור לאימוץ המלצת שירות המבחן.
במהלך הדיון בפנינו העלה הסנגור גם את הטענה לפיה עלולה הרשעה לפגוע למערער בסיכויי השידוכים שלו (עמ' 3 לפרוט' ש' 7) ואולם, סבורים אנו, שאין זה ראוי להסתיר את העבירות שביצע המערער, מקום בו ראוי שדווקא תהא שקיפות, על ידי הימנעות מהרשעה, מקום בו בית-המשפט סבור כי מהות העבירה והאינטרס הציבורי, מחייבים הרשעה.
ראוי, שהמערער ינצל היטב את ההזדמנות שניתנה לו. על-יסוד כל האמור לעיל, מסקנתנו היא שלא נפלה שגגה בפסק-דינו של בית-משפט קמא, ולפיכך אנו מורים על דחייתו של הערעור.
כמו-כן מורים אנו שמזכירות בית-המשפט תמציא את העתק פסק הדין לשירות המבחן למבוגרים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

כן יצוין שהנאשם הורשע במקרה זה גם בעבירה של החזקת כלים להכנת סם שלא לצריכה עצמית; עפ"ג 28110-10-15 מדינת ישראל נ' עידן דוד (17.12.2015), בו הסתיים בלא הרשעה עניינו של נאשם שגידל 21 שתילי קאנבוס, ביחד עם אחר, ונידון לצוו של"צ, צו מבחן, פיצוי ופסילה על תנאי; ת"פ 57043-06-16 תביעות צפת נ' חבני (17.7.2017), בו הורשע הנאשם בעבירות של גידול סמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.
...
זאת ועוד, בכתב האישום לא צוין (כמקובל) שהגידול בוצע באמצעות ציוד "מעבדתי" וניתן היה, אפוא, להגיע למסקנה זו אף באמצעות ייחוס המסקנה הנוחה יותר לנאשם.
על רקע נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו של הנאשם הגעתי למסקנה לפיה עונש מאסר, אף בדרך של עבודות שירות, אינו הולם את נסיבות העניין הכוללות, הוא עלול לגרום להחמרה במצבו הנפשי של הנאשם וניתן במקרה זה להסתפק בענישה מותנית בשילוב קנס על מנת להשיג את תכלית הענישה - הלימה.
סיכומו של דבר, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה והן לחומרה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך שנתיים כל עבירה על פקודת הסמים שהיא פשע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו