מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי דיווח על הכנסות למס הכנסה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עדות חוקר מס הכנסה מר כהן בפני בית המשפט העיד מר רועי כהן, חוקר בפקיד שומה חקירות ירושלים, שריכז את חקירת תיק זה. הוא סיפר, שמספר ימים לאחר החקירה הראשונה, הגיע הנאשם למשרדים שלהם כשהוא נסער ובקש לשוחח עם הממונה, ובקש לספר עוד נתונים.
על כן לא ניתן לקבוע כי הנאשם עבר עבירה של אי ניהול ספרים; אי דיווח על הכנסות לרשויות המס, מלבד אי דיווח על הכנסתו כשכיר או חלק ממנה, דבר שלא יוחס לו בכתב האישום; ואי הוצאות חשבוניות וקבלות.
...
נוכח המסקנה האמורה, גם לא ניתן לייחס לנאשם את הוצאת החשבוניות הכוזבות.
הסברה שנשמעה מפיו של הלקוח למברזו בחקירתו בבית המשפט ביום 8.12.20 (עמ' 113 לפרוטוקול, שורה 5) כי קיבל את החשבוניות כתובות ועל כן סבר כי יעקב כתב אותן מאחר שהנאשם אמר לו שאינו יודע לכתוב עברית, היא סברה שכשלעצמה יש בה לחזק את המסקנה כי יעקב הוא זה שהנפיק את החשבוניות בכלל, וביניהן גם את החשבוניות הכוזבות.
לסיכום, לא ניתן לקבוע מעבר לספק סביר כי הנאשם הפך, בשנת 2011 או בכל מועד אחר, לשותף בעסק של יעקב.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

טענות המבקש בראשית טענותיה עמדה ב"כ המבקש על כך שפרקליטות מחוז תל-אביב (מסוי וכלכלה) הודיעה כי המבקש אינו חשוד עוד בבצוע עבירות של הלבנת הון וכעת החשד הוא בגין אי דיווח על הכנסות למס הכנסה מהשנים 2015-2012.
...
ייאמר כבר עתה כי לאחר שנדרשתי לטיעוני הצדדים ולנסיבות העניין לא מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשה ולשנות מההחלטה בדבר הארכת תוקף החזקת התפוסים, וזאת למעט החזרת שעון ה"רולקס" לידי המבקש.
יחד עם זאת, בבואי להחליט על אפשרות השבת השעון לידי המבקש, ומבלי להתעלם מהעובדה שלעת הזו הורשע המבקש על פי הודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן, הוכרז כסוחר סמים ולא עומדת לו עוד חזקת החפות, הרי שנתתי דעתי גם לשיקולים הבאים – ראשית, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי מדובר בחלוף זמן רב, של כשנה וחצי, מאז הגשת כתב האישום המקורי, כשבמהלך תקופה זו החשדות שהיו תלויים ועומדים כנגד המבקש בגין עבירות חמורות של העלמת הכנסה והלבנת הון – ואשר היוו משקל בהחלטתי הקודמת להארכת תוקף החזקת התפוסים (שם, בעמ' 14, פסקה 18 להחלטה) – הוסרו ברובם ונותרו חשדות בעלי חומרה פחותה בנוגע לעבירות אי דיווח, שאף טיבן עדיין לא התברר די צרכו; שנית, בבואי לשקול הבטחת אפשרות מימוש החילוט בתום ההליך הפלילי אל מול מידתיות הסעד הזמני שננקט, אני סבור כי אפשרות מימוש החילוט בתום ההליך, ככל שזו תידרש, לא תפגע מקום בו יוחזר השעון למבקש בשלב זה, נוכח קיומו של רכוש תפוס בשווי רב מאוד, שניתן לממשו במידת הצורך.
לאור האמור לעיל, הבקשה מתקבלת בחלקה ואני מורה כי השעון יוחזר לרשות המבקש.

בהליך בקשה לשחרור בערובה (בש"ע) שהוגש בשנת 2017 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

עיון בכתב החשדות מלמד כי מיוחסים למבקש 1 מעשים חמורים ביותר של קשירת קשר לבצוע פשע, הברחה לפי פקודת המכס והמע"מ, עבירות בתרופות לפי פקודת הרוקחים, קבלת דבר במירמה לפי חוק העונשין, אי דיווח על עסק והעלמת הכנסות מפקודת מס הכנסה, הלבנת הון לפי החוק לאיסור הלבנת הון, השמדת ראיות, שבוש מהלכי משפט, כנגד המבקשת 2 מיוחסים חשדות בעבירות שעניינן הברחה לפי פקודת המכס והמע"מ, עבירות בתרופות, לפי פקודת הרוקחים וכן עבירות של הלבנת על פי החוק לאיסור הלבנת הון.
...
ביום 4.8.16, ניתנה החלטתי בעניין הבקשה שהוגשה על ידי המבקשים לשחרור התפוסים, במסגרת ההחלטה נקבע בין היתר כי קיים חשד סביר וקיימות ראיות מוצקות ומבוססות לביצוע העבירות המיוחסות למבקש, עוד נקבע כי רמת עצמתן של הראיות גבוהה.
אלמלא היה מוגש לעיוני כתב החשדות וממצאי השימוע, נכון הייתי להורות על שחרור חלק משמעותי מהתפוסים בתיק, בשים לב לחזקת החפות שעומדת למבקשים ואולם, בשים לב לכתב החשדות, לעבירות המיוחסות למבקשים, להיקף העבירה ונוכח הצהרת נציג המשיבה שלפיה בכוונתה להגיש כתבי אישום בתקופה הקרובה, מצאתי כי אין מנוס ולפיכך אני דוחה את הבקשה.
זאת ועוד, מתוך כלל הנכסים שנתפסו אני מורה על שחרור סך של 80,000 ₪ על מנת לאפשר את המחייה השוטפת של המבקשים (בשים לב לטענת המשיבה שלפיה לאחרונה נתפס חשבון בנק נוסף על שמם של המבקשים ובו סכום של כ - 700,000 ₪).
ניתן בזאת צו עיכוב ביצוע החלטתי למשך 14 ימים מהיום על מנת לאפשר לצדדים להגיש ערר על החלטתי זו. החומר שהוגש לבית המשפט על ידי המשיבה יימסר לנציגה כפוף להצגת תעודה מזהה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אחיו מנהלים אורח חיים תקין, פרט לאחד מהאחים שהיה מעורב בפלילים עקב אי דיווח על הכנסות למס הכנסה.
...
לאחר שנתתי דעתי לערכים הנפגעים, לנסיבות ביצוע העבירות ולמדיניות הענישה הנוהגת בפסיקה, אני קובע שמתחם העונש ההולם נע במקרה זה ממאסר על תנאי ועד 6 חודשי מאסר אשר יכול שירוצו בעבודות שירות.
לאחר שנתתי דעתי למכלול השיקולים בעניינו של הנאשם, לסוג וחומרת העבירות והשיקולים העונשיים הנדרשים במקרה זה, הגעתי לכלל מסקנה שיש להשית על הנאשם עונש ברף הנמוך של המתחמים האמורים.
נוכח כל האמור לעיל, בגין מכלול התיקים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים לקולא ולחומרא, אני גוזר על הנאשם את העונשים כדלקמן: מאסר על תנאי לתקופה של  5חודשים.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

עובדות כתב האישום פורטו בהרחבה בהחלטה קודמת בעיניינם של המשיבים (בש"פ 8010/13) ובקצרה ייאמר כי על פי כתב האישום מיוחס למשיבים ביצוע עבירות מס שונות בסך כולל של כ-147 מליון ש"ח וזאת בין היתר בגין הפצת חשבוניות כוזבות באמצעות חברות שבשליטתם (נאשמות 3 – 5 בכתב האישום), אי-דיווח על הכנסות לרשויות מס הכנסה; ניכוי מס תשומות שלא כדין ואי-דיווח לרשויות מע"מ. כמו כן מיוחסים למשיב 1 בפרק השביעי לכתב האישום שלושה אישומים שעניינם סחיטה באיומים.
...
לצורך כך אני מורה כי שירות המבחן יגיש תסקיר מעצר מעודכן בתוך 14 ימים בעניינו של המשיב 1.
בשלב זה אני מורה לכן על הארכת מעצרו של המשיב 1 בארבעים וחמישה ימים נוספים, או עד להחלטת בית משפט השלום, לפי שיקול הדעת המסור לו בעניין שחרורו לחלופת מעצר, לפי המוקדם.
הבקשה מתקבלת, אפוא, בחלקה - מעצרם של המשיבים מוארך בזאת ב-45 ימים נוספים החל מיום 29.8.2014, או עד למתן פסק הדין בת.פ. 7455-03-13 בבית משפט השלום בתל-אביב, לפי המוקדם, ובכפוף לדיונים שיקיים בית משפט השלום בשאלת שחרורם של המשיבים לחלופת מעצר ולהחלטות שיתקבלו על ידו בהקשר זה בתוך תקופת ההארכה, כאמור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו