מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אי גילוי נכון בהליך הבוררות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לפיכך, התובעים העלו חמש טענות מרכזיות שעניינן השהיית תקופת ההתיישנות: ראשית, מעשה התרמית בו לקו הנתבעים, שהסתירו את הטעות באישור רו"ח, משעה את מרוץ ההתיישנות עד לגילוי הראיות החדשות, לנוכח הוראת סעיף 7 לחוק ההתיישנות (בנוסחה הקודם), לפיה "תקופת ההתיישנות תתחיל ביום שבו נודע לתובע התרמית או האונאה"; שנית, מרוץ ההתיישנות נדחה לנוכח כלל "הגילוי המאוחר" באשר לגילוי הראיות החדשות, כקבוע בסעיף 8 לחוק ההתיישנות; שלישית, מרוץ ההתיישנות הושעה עד לאחר תום ההליכים אל מול לוי רמות; רביעית, מרוץ ההתיישנות החל רק עם הסרת מחדל הנתבעים במהלך חודש דצמבר 2009, עת הודה רו"ח אטיאס בעת עדותו בהליך הבוררות באי-נכונות אישור רו"ח. לנתבעים אחריות למחדל "מתגלגל ומתמשך", שבכל אחת ואחת מחוליותיו ניתן למנוע את הנזק לתובעים.
...
לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נדחות.
סוף דבר – התביעה נדחית.
בהתחשב בהיקפו של ההליך שכלל גם הגשת תצהירים, ישיבת הוכחות והגשת סיכומים בכתב, אני מחייב את התובעים, ביחד ולחוד, לשאת בשכר טרחת ב"כ הנתבעים בסך 25,000 ₪ לזכות הנתבעים 3-1 וסכום זהה לזכות הנתבע 4 שנטל ייצוג עצמאי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

לכן, השאלה במקרה זה היא, האם נכון שלא לעכב את הליכי הבוררות בסכסוך שבין המשיבים למבקשת רק בשל כך שהתביעה כנגד הנתבע הנוסף תמשיך להתנהל בשל אי היותו צד להסכם הבוררות.
במקרה זה, לא השתכנעתי כי לא קיימת מצד המבקשת נכונות, או כי גילתה אי נכונות בעבר להתדיין עם המשיבים בבוררות.
...
סופו של יום אפוא, אני מורה על עיכוב ההליכים בתובענה בכל הנוגע למבקשת ולמשיבים והעברתה לדיון בבוררות.
המשיבים ישלמו למבקשת הוצאות הבקשה בסך של 5,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לא ראיתי להרחיב בדברים שכן במסגרת הדיון בבקשה למינוי בורר, כאשר טרם הוגשו כתבי טענות מפורטים, הטענות נטענות באופן כללי בלבד, אין מקום לדיון בטענות הצדדים לגופם של דברים והדיון מיתמקד בשאלת הפורום שבו תתברר התביעה, זאת ותו לא. אשר לשאלת היותו של מר ויינר צד נחוץ לדיון - בתגובה לטענת המשיבים כי מר ויינר עודכן במידע שהמבקשת טוענת לאי גילויו וכי המבקשת פעלה על פי עצותיו ועליה להפנות טענותיה כלפיו, השיב ב"כ המבקשת כי "מר ויינר הוא חבר, יועץ, אדם שעבד עם המבקשת, הוא לא צד בהסכם והוא לא מופיע בהסכם..." (עמ' 5 לפרוטוקול).
נוכח טענת המבקשת שאין די בכך שהמשיבים העבירו למר ויינר את המידע הנידרש, אם אכן כך הדבר, יש לאפשר למשיבים למצות את זכותם הדיונית לצרף את מר ויינר להליך, כצד ג', ולטעון את טענותיהם כנגדו, ככל שיקבע שמידע שהמשיבים אכן מסרו למר ויינר, לא נימסר למבקשת והמשיבים חבים כלפי המבקשת עקב כך. ניתן היה לצפות כי ככל שהמבקשת אכן חפצה לברר את הסיכסוך במישור היחסים שבינה לבין המשיבים, בבוררות, היא תהיה נכונה להצהיר כי מידע שיוכח כי נימסר למר ויינר יראה, ביחסים שבינה לבין המשיבים, כמידע שנימסר למבקשת.
...
סיכום מהטעמים המפורטים, ראיתי לדחות את הבקשה למינוי בורר.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המשמעות היא, שעוצמת ה"חשאיות" של הבוררות שהוכרה בפרשת עיני כאמור, יכולה להיקרא כחלשה יותר מקום בו אין מדובר בבוררות בין "פרטים" אלא בבוררות שהמדינה היא צד לה. ומעבר לפסק הדין בעיניין עיני, ניתן להקשות אם בררת המחדל של חשאיות ופרטיות הבוררות – נכונה מדעקרא במקרה שבו המדינה היא צד להליכי הבוררות (מקום בו אין היתייחסות מפורשת לעניין בהסכם הבוררות); ובמיוחד כאשר מדובר בסוגיה בעלת אופי צבורי מובהק.
ככל שמדובר בטענה עקרונית של חיסיון, להבדיל מטענה פרטנית, היה על העותרת לטעון לכך במפורש והיא לא עשתה כן. עם זאת, ובדומה לאמור לעיל לעניין סעיף 9(ב)(6) לחוק, שעניינו סודות מסחריים ומידע בעל ערך כלכלי כאמור, העלתה העותרת לפניי טענות פרטניות וספציפיות לגבי מסמכים שונים שנמסרו במהלך הליכי הבוררות "על תנאי" של אי גילוי.
...
התוצאה התוצאה היא אפוא זו: העתירה נדחית ברובה, ככל שהדבר נוגע לטענה שחוק חופש המידע אינו חל על הבקשה למידע שהגישו משיבות 3-2.
נדחות גם טענות העותרת לאי מסירת המידע במישור העקרוני לפי הסייגים שבחוק.
עם זאת, מן הטעמים שבפסקאות 74, 81 ו-85 שלעיל, ועל פיהם, מתקבלת העתירה במובן זה שמושב העניין למדינה על מנת שתקבל החלטה סופית בעניין הבקשה שלפניה, ותחת ההחלטה הקודמת שנתנה, ותוך התייחסות לעניינים הפרטניים שפורטו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מר נשיא חתם עם מר לבייב על הסכם אי-גילוי ואי-עקיפה, וכן חתם עם אפי רוסיה על מיזכר הבנות.
נכון הוא שמר לבייב לא נטל חלק בהליך הבוררות אך מיתקיים החריג של "כלל ההזדמנות" לפיו כאשר ניתנה לבעל דין בהליך הראשון היזדמנות מלאה להציג את טענותיו בעיניין הפלוגתא, ונפלה הכרעה לחובתו, הרי שזו תחול גם ביחס לבעל דין שלא היה צד להליך זה. פסק הבוררות הכריע בכל הפלוגתאות שבתובענה ולכן קם השתק פלוגתא המצדיק את סילוקה.
...
לטענת התובעים, המשיבים, יש לדחות את הבקשה.
מכאן שיש לדחות את התביעה נגדה על הסף.
התוצאה לאור האמור לעיל, שתי הבקשות מתקבלות, במובן זה שיש לדחות את התביעה על הסף בשל מעשה בית דין כלפי הנתבעים 3-1 ו-5.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו