מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אחריות שילוחית בפלילים

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2009 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

אחריותו הפלילית של מערער 3 - עופר ליברמן מכוח סעיף 5(ב) לחוק חזקת אחריות פלילית שילוחית על נושאי המשרה בתאגיד, מכוח החוק לצד האחריות הפלילית האישית החלה על נושאי משרה לפי הוראת סעיף 5(א) לחוק עובדים זרים, מרחיבה הוראת סעיף 5(ב) לחוק את האחריות הפלילית הישירה של נושאי משרה, ומטילה עליהם אחריות שילוחית פלילית מכוח החזקה שבחוק.
...
על שיעור הקנסות מלינים המערערים קשות, בטענה כי בכך נגזרו לשבט גורלה של האגודה וגורלם הם.דין ערעורם להידחות.
בנסיבות המקרה לא מצאנו נימוקים מיוחדים המצדיקים הטלת קנס כספי נמוך על המערערים.
סוף דבר לאור כלל האמור לעיל הרינו מורים על דחיית הערעור נגד ההכרעה ונגד גזר הדין.

בהליך בקשה לעיון בחומר חקירה (בע"ח) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

טענת ב"כ המבקש כי כתב האישום מהוה תקדים נטענה בעלמא וללא כל בסיס וכפי שנכתב הטענה מתבססת על פירסום עלום באשר להחלטת הפרקליטות לסגור תיק אחר, של נאשמים אחרים, בעיניין אחר לגמרי ככל הנראה (קריסת מרפסת) דבר שיש לטעמו של ב"כ המבקש כדי להצביע "שאין אחריות שילוחית בפלילים לבעלי תפקידים". מובן כי זוהי טענה ערטילאית וכללית.
...
חלק מן האינטרסים אשר ראוי ונכון, על פי ההחלטה האמורה, לשקול כמשקל נגד להיעתרות לבקשה הינם היקף המשאבים הדרושים לשם הענות לה ומידת ההכבדה על עבודת הרשות ואין מדובר ברשימה סגורה.
נקבע כי אין לאמץ כל בדל ראיה כבסיס להיעתרות לבקשה זו אלא לבחון באופן מעמיק יותר את הראיות שבידי הנאשם גם בשלב דיוני זה ורק לאחר מכן, תוך איזון מול אינטרסים נוספים, להכריע.
על כן, אני סבור כי דין הבקשה להעברת כתבי אישום אחרים להידחות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

על כן, הנסיבה השישית - עובדת היותו של הנאשם מנהל פעיל של חברת קלף/אנרגיה ושנושא באחריות שילוחית בפלילים על עבירות המס מסוג פשע שבוצעו על ידה ועם יסוד נפשי מסוג "כוונה" - היא בגדר נדבך נוסף להגעה למסקנה שהנאשם פעל מתוך "כוונה" שאדם אחר (מקבלי החשבוניות הפיקטיביות) יתחמק מתשלום מס וגם מתוך כוונה שחברת קלף/אנרגיה תתחמק מתשלום מס וזאת לעניין החשבוניות הפיקטיביות שקבלה.
...
סוף דבר לאור כל האמור לעיל הנני קובע כדלקמן: באישום הראשון, הנני מרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף 117(ב1) לחוק מס ערך מוסף וזאת בנסיבות מחמירות לפי סעיף 117(ב2)(3) לחוק מס ערך מוסף.
כמו כן, הנני מרשיעו בעבירה לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה.
באישום השני, הנני מרשיע את הנאשם בביצוע עבירה של אי ניכוי מס במקור מהכנסה שקיבל וזאת לפי סעיף 218 לפקודת מס הכנסה כאשר סכום ההכנסה הוא 68,757 ₪.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2006 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

למעלה מן הדרוש נוסיף עוד את דברינו אלה: כמו בית משפט קמא (עמ' 91 של הכרעת הדין) סבורים גם אנו שנוכח האחריות הספציפית אשר חלה, הן על כל אחת משתי החברות, והן על המערער ח'ליל שבאט, מתייתר הצורך לידון בסוגיה האם נגזרת אחריותן של שתי החברות מהיותו של מנהל העבודה, ח'ליל שבאט, אורגן שלהן, וכן מתייתר הצורך לידון בסוגיית האחריות השלוחית בפלילים.
...
כותב בימ"ש קמא בהכרעת הדין, בעמ' 79: ”המסקנה כי המנוח היה מצוי עובר לנפילתו דווקא במפלס שבו נמצא משרדו ולא במפלס עליון אחר, שאליו לא היתה לו כל זיקה באותו לילה, הנה תוצאה הגיונית יחידה של העובדות שבאו בפני בית המשפט לענין זה וכל אפשרות אחרת תהיה בבחינת השערה חסרת כל בסיס.
בשים לב לעובדה המצערת שבעטיו של הארוע הטראגי קופחו חיי אדם, סבורים אנו שגזר הדין המתון של בימ"ש קמא איזן כראוי בין העבירה שבוצעה מחד גיסא, לבין נסיבותיו האישיות של המערער מאידך גיסא, דהיינו: מצבו הכלכלי, עברו הנקי, וההערכה לעבודתו ולמקצועיותו, כמפורט בגזר הדין מיום 18.5.05, עמ' 110.
בטרם סיום נעיר שבשים לב להקף הנרחב של הטיעון היסודי, המנומק, הבהיר והמפורט שנפרש בפנינו על ידי ב"כ כל הצדדים, לא ראינו צורך להורות על קיום ישיבה נוספת לטיעון בעל פה. ל"ו.התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן: אנו דוחים את הערעורים שבע"פ 533/05 וב-ע"פ 659/05 על הכרעת הדין.
אנו דוחים את ערעורו של המערער חליל שבאט שבע"פ 659/05 על גזר הדין, וכן את ערעור המדינה שבע"פ 527/05 על גזר הדין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2006 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ואלה עיקרי הכרעת הדין: אני מזכה את הנאשמת 3, משום שאני קובע כי לא חלה עליה אחריות שילוחית בפלילים כפי הקבוע בסעיף 27 לחוק הגז.
...
אשר על כן אני מרשיע הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום.
סוף דבר, לאחר ששקלתי השיקולים הצריכים לענין אני קובע כי אלה העונשים שיושתו על הנאשם: 15,000 ₪ קנס או חודשיים מאסר במקומו.
אני מחייב את הנאשם לחתום על התחייבות להימנע מלעבור העבירות בהן הורשע במשפט זה. סכום התחייבות 50,000 ₪, משך ההיתחייבות שנתיים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו