מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אחריות שווה לתאונה בין שני נהגים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

ביום 14/11/2019 בית המשפט פסק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ולאחר שקבל הסכמת הצדדים לכך, שהאחריות לתאונה מתחלקת שווה בשווה בין שני הנהגים.
...
הן ביחס להטבות שמקבלת התובעת כחברת השכרה והן ביחס להטבות שמקבלת חברת ביטוח לו המבוטח מתקן במוסך הסדר – "המבחן צריך להיות מבחן אובייקטיבי ללא קשר למוסך אשר נותן הנחות לחברות הביטוח, אם לאו...המסקנה המתבקשת שבמקרה דנן...על השמאים בעת שבוחנים את הנזק הגולמי להתעלם מהנחות, בין ביחס לחלפים ובין ביחס לעלות העבודה" (שם).
כאמור, אני סבורה כי יש רלוונטיות למסמכים כאמור אולם היקף הגילוי אינו סביר.
על כן, לאחר שעיינתי בבקשת הנתבעת, בתגובה ובתשובה לה, אני נעתרת לבקשה באופן חלקי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בעיניין אדרי נ' עזיזיאן (ע"א 22/75, פ"ד ל (1) 701) בית המשפט העליון מאשר קביעת בית המשפט המחוזי להטיל אחריות הדדית ושווה על שני נהגים שגרמו לעצמם ולרכב שלישי תמים ונעדר אחריות נזקים שונים בתאונה עת התאונה נגרמה בשל סטיית אחד משני הרכבים או שניהם לתוך הנתיב המקביל אך כעובדה לא הוברר מי סטה ובנסיבות בהן נמצא שלשני הנהגים תרומת אחריות מסתברת לארוע הנזק עת סביר ששניהם התרשלו במידה זו או אחרת בכך שנסעו בריווח קטן מידי אחד מהשני אך ניתוח הראיות לימד שלא ניתן לקבוע מי משני הנהגים התרשל יותר גם אם סביר להניח שאחד מהשניים התרשל יותר ובכלל ניתוח הראיות לא הוביל לקביעת ממצאים ברורים לגבי סיבת היתרחשות התאונה ואף לא לגבי מקום המפגש בין שני הרכבים, קובע בית המשפט כי בהיעדר קנה מידה צודק אחר, החלוקה השוויונית של האחריות בין שני הנהגים בנסיבות כאלה היא הצודקת ביותר (ע"א 96/77 זיזה נ' אורטל, פ"ד לג (1) 393).
...
יוצא אפוא, כי לא רק שלא ניתן לדעת אם נהגת רכב הנתבעת אחראית באופן מכריע לתאונה, אלא לא ניתן לדעת האם בכלל היא אחראית לתאונה מעצם כך שנהג רכב התובעת העיד כי הוא נוסע בירוק ויש לו זכות קדימה ולא צריך לבדוק מה מתרחש סביבו, הלכה למעשה, והוא סטה בגללה – בגלל ההתנהגות שלה בדרך ולא בשל התנהגותו בדרך.
על התובע להוכיח את תביעתו, ועליו להוכיח כי לא רק שהיא גרמה לו לסטות ולפגוע ברכב האחר אלא גם כי התנהגותה בדרך לא הייתה נכונה ושלו כן הייתה וגם מקום בו כפות המאזניים מאוינות, הרי בשים לב לכך שנטל השכנוע הוא לא על הנתבעת - וגם לא הועבר אליה נטל הראיה, כי אז אין מנוס מלדחות את התביעה.
על הנהג לנהוג בזהירות תוך תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות והבחנה בכל תנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך" (אם כי תקנה זו, כוחה יפה להתנהגות שני הצדדים בדרך), ועליו היה לצפות כניסת רכב מנתיב ההשתלבות לנתיב נסיעתו כשכאמור, לא ברור אם ראה אותה מאחור ולטענתו נסעה מהר והגיע מאחוריו והוא ממילא נוסע למופע אור ירוק, מדוע היה עליו לסטות שמאלה? גם אם יש לו זכות קדימה, הרי שידועה המימרה כי "זכות קדימה נותנים ולא לוקחים". נוכח האמור, משכפות המאזניים נותרו מאוינות ונטל השכנוע והראיה הוא על התובע, אין בידי לקבל את התביעה.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בעיניין אדרי נ' עזיזיאן (ע"א 22/75, פ"ד ל (1) 701) בית המשפט העליון מאשר קביעת בית המשפט המחוזי להטיל אחריות הדדית ושווה על שני נהגים שגרמו לעצמם ולרכב שלישי תמים ונעדר אחריות נזקים שונים בתאונה עת התאונה נגרמה בשל סטיית אחד משני הרכבים או שניהם לתוך הנתיב המקביל אך כעובדה לא הוברר מי סטה ובנסיבות בהן נמצא שלשני הנהגים תרומת אחריות מסתברת לארוע הנזק עת סביר ששניהם התרשלו במידה זו או אחרת בכך שנסעו בריווח קטן מידי אחד מהשני אך ניתוח הראיות לימד שלא ניתן לקבוע מי משני הנהגים התרשל יותר גם אם סביר להניח שאחד מהשניים התרשל יותר ובכלל ניתוח הראיות לא הוביל לקביעת ממצאים ברורים לגבי סיבת היתרחשות התאונה ואף לא לגבי מקום המפגש בין שני הרכבים, קובע בית המשפט כי בהיעדר קנה מידה צודק אחר, החלוקה השוויונית של האחריות בין שני הנהגים בנסיבות כאלה היא הצודקת ביותר (ע"א 96/77 זיזה נ' אורטל, פ"ד לג (1) 393).
...
אולם בסרטון נראה כי היא סטתה בפתאומיות יחסית לנתיב האמצעי וגרמה לנתבע 3 לסטות לנתיב המונית אולם עדיין אני סבורה כי הגם שהחלוקה השוויונית עשויה להיות המתאימה ביותר, עדיין האחריות היא יותר של רכב נתבעים 3 ו-4.
העולה מהמקובץ, שגם אם סביר להניח שאחד מהשניים התרשל יותר, ניתוח הראיות לא מוביל לקביעת ממצאים ברורים לגבי סיבת התרחשות התאונה אולם עדיין אני סבורה כי הנהג הפוגע בפועל הוא אחראי יותר ובשים לב לפסיקות הקובעות חלוקה שוויונית של האחריות בין שני הנהגים בנסיבות דומות – דוגמת עניין זיזה נ' אורטל ועניין הכשרה חברה לביטוח נ' יוסף עת רכב פגע ברכב אחר עקב גורם זר מתערב, כאשר לכך יש להוסיף את סעיף 11 לפקודת הנזיקין לפיה מדובר במעוולים יחד על אותו מעשה ושני המזיקים אחראים יחד ולחוד לכל הנזק כלפי הניזוק הן כאשר מדובר במזיקים במשותף (יחד) והן כאשר מדובר במזיקים שביצעו מעשי עוולה נפרדים ובלבד שהאחרונים "גרמו במעשי עוולה נפרדים לנזק אחד או לנזקים שונים המשולבים יחד עד שאין אפשרות סבירה להפרידם למרכיביהם" (ראו ע"א 22/75 אדרי נ' עזיזיאן, פ"ד ל (1) 701 – מצאתי לנכון להשית אחריות באופן שנהג רכב הנתבעים 3 ו-4 יישא באחריות של 60% ונהגת רכב הנתבעים 1 ו-2 תישא באחריות בשיעור של 40%.
אני סבורה כי יש גם הבדל בין קיר מנהרה כפי שתיאר לפני שידע על הסרטון לבין מעקה בטיחות שהוא טוען שפגע בו והדבר לא נראה בסרטון, ואל מול זאת רואים שסטה לנתיב שני מימין הגם ששלל זאת בעדותו.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בעיניין אדרי נ' עזיזיאן (ע"א 22/75, פ"ד ל (1) 701) בית המשפט העליון מאשר קביעת בית המשפט המחוזי להטיל אחריות הדדית ושווה על שני נהגים שגרמו לעצמם ולרכב שלישי תמים ונעדר אחריות נזקים שונים בתאונה עת התאונה נגרמה בשל סטיית אחד משני הרכבים או שניהם לתוך הנתיב המקביל אך כעובדה לא הוברר מי סטה ובנסיבות בהן נמצא שלשני הנהגים תרומת אחריות מסתברת לארוע הנזק עת סביר ששניהם התרשלו במידה זו או אחרת בכך שנסעו בריווח קטן מידי אחד מהשני אך ניתוח הראיות לימד שלא ניתן לקבוע מי משני הנהגים התרשל יותר גם אם סביר להניח שאחד מהשניים התרשל יותר ובכלל ניתוח הראיות לא הוביל לקביעת ממצאים ברורים לגבי סיבת היתרחשות התאונה ואף לא לגבי מקום המפגש בין שני הרכבים, קובע בית המשפט כי בהיעדר קנה מידה צודק אחר, החלוקה השוויונית של האחריות בין שני הנהגים בנסיבות כאלה היא הצודקת ביותר (ע"א 96/77 זיזה נ' אורטל, פ"ד לג (1) 393).
...
ואולם, אני סבורה כי הנתבעת 2 פגעה בכל מקרה ברכב התובע ואילו רכב הנתבע 3 פגע והחמיר את הפגיעה ברכב התובע.
אין ספק שהתנהגותו בדרך הייתה חמורה יותר משל הנתבעת 2 אולם בסופו של דבר המבחן הוא מבחן הפגיעה ברכב התובע והחמרת המצב, כשבידו של הנתבע 3 הייתה היכולת למנוע את התאונה הנוספת בנקל.
על כן, הנתבעים ישלמו ביחד ולחוד סך של 16636 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 450 ₪.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבם, תוך שאני לוקחת בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוואנטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להיתקבל חלקית, כך שהאחריות לקרות התאונה תחולק באופן שווה בין שני הנהגים המעורבים בתאונה.
...
על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקחת בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, כך שהאחריות לקרות התאונה תחולק באופן שווה בין שני הנהגים המעורבים בתאונה.
להלן הטעמים אשר הביאוני לכלל המסקנה שלעיל.
את התאונה היא תיארה כך: "זה היה מזמן אבל אני זוכרת שבאתי מכיוון דרום לכיוון הבית, כשעברתי את הצומת היה פקק שעה של פקקים עברתי את הצומת הייתי בנתיב השמאלי של האוטובוס, אני עמדתי בנתיב השמאלי של האוטובוס והמשכתי ישר ואחר כך הייתי צריכה לפנות שמאלה והיה פקק נסענו לאט, הייתי לבד ברכב. פתאום הרגשתי מכה האמת שנבהלתי עצרתי את האוטו נהגים מאחורה צפרו, עצרתי לראות מה קרה וראיתי שהמראה נפלה היא אפילו לא נשברה היא התפרקה מהמקום ועצרתי את הנהג, ואז התקדמנו לעצור כי אי אפשר לעצור הוא עצר בצד ימין ואני אחריו. אני נראה לי עמדתי בנתיב האמצעי הייתי צריכה להמשיך ישר, האוטובוס בא כנראה מתחנת האוטובוס, נראה לי. זה לא התמונה של המקרה. התקדמתי והרגשתי מכה באוטו לא קלטתי שזה מראה. לשאלת בית המשפט אם ראיתי את התאונה כשהרמתי את הראש ראיתי אותו קרוב אלי, הסתכלתי קדימה וראיתי אותו מצד ימין שלי. ( מפרוטוקול הדיון, ההדגשה לא במקור).
וכמצוות תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961: "לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך." בנסיבות העניין, אני מקבל את התביעה חלקית, כך שהאחריות לקרות התאונה תחולק באופן שווה בין שני הנהגים המעורבים בה. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 4,682 ₪ שהינו 50% מסכום התביעה (בניכוי ימי עמידה), בתוספת אגרת בית המשפט, שכר טרחת עורך דין בסך של 2,200 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו