מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אחריות חברת תעופה בגין טעות בתאריך טיסה

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 29 באוגוסט 2018 רכשה התובעת באמצעות הנתבעת, שני כרטיסי טיסה למדריד, לתאריכים 4-9 בדצמבר 2018, בסך כולל של 857 דולר ארה"ב. בו ביום שלחה הנתבעת לתובעת מייל עם פרטי ההזמנה, השמות והטיסות, בו צויינו עקרי תנאי הביטול והשינוי לגבי כרטיסים אלה.
כן טענה, כי תנאי הביטול נקבעים רק ע"י חברת התעופה ואין לנתבעת כל אחריות להחלטות חברת התעופה בעיניין זה וכי מכיון שעברו שלושה חודשים מיום ביצוע העסקה ועד למועד הבקשה לבטל את הכרטיסים, לא עומדת לתובעת זכות הביטול בהתאם להוראות החוק.
עוד יצוין, כי התובעת השמיעה בדיון שיחת טלפון בינה לבין נציגת הנתבעת, שם אומרת הנציגה בפירוש כי לא ניתן לקבל החזר מחברת התעופה, ונשמע כי היה נסיון מצד הנתבעת לאפשר לתובעת להמיר את כרטיסי הטיסה בכרטיסים למועד אחר, דבר שהתובעת סירבה לו. משיחה זו עלה כי באותו שלב התובעת, שכאמור הייתה מודעת היטב להעדר זכות הביטול עוד ממועד הרכישה, כבר ידעה שהנתבעת טעתה ובכל זאת ניסתה להאחז בטעות זו ומצאה לנכון להגיש את התביעה שבפניי.
...
מכל מקום, טענה זו נטענה בעלמא והתובעת לא הביאה ראיה כלשהי להוכחתה, כך שממילא דין הטענה להדחות לגופה.
סיכום ומסקנות התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסך של 750 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

לראיה, בזמן אמת, חברת התעופה הציעה לתובעת לרכוש כרטיס חדש עבורה לתאריך 5.10.2019, ונאמר לה שעבור שינוי תאריך הטיסה לשני הכרטיסים של משפחתה יהיה עליה לשלם סכום נוסף.
כמו כן, יש להטיל אחריות על הנתבעת שלא הייתה זמינה לתובעת בזמן אמת, ולכן לא הציעה לתובעת את הפיתרון הפשוט והיעיל במקרה זה – לרכוש כרטיס טיסה חדש ולפנות לחברה ולבקש החזר עבור הכרטיס השגוי אותו לא מימשה.
...
איני מקבלת את הטענה שלא היה בידי הנתבעת לסייע, שכן הנתבעת הייתה יכולה להסביר לתובעת בזמן אמת, כפי שטענה חברת התעופה, שעל פי תקנות חברת התעופה עליה לרכוש כרטיס טיסה אחר והיא תזוכה בכרטיס הטיסה בו לא נעשה שימוש.
כאמור, מסקנתי היא שהנזקים לתובעת נגרמו הן מכך שהתובעת הקלידה שם לא נכון בעת שהזמינה את כרטיס הטיסה באתר האינטרנט, והן מכך שהנתבעת לא סיפקה לנתבעת את המידע הדרוש מיד עם גילוי הטעות בכרטיס הטיסה.
התובעת ומשפחתה עלו לטיסה באיחור של יום אחד, 5.10.2019, כלומר הם הפסידו יום אחד על פי החשבונית הנ"ל, שבחלוקת הסכום במספר סך הלילות מחיר לילה הוא 48.93$, התובעת ציינה שהתשלום בשקלים הוא 158.19 ש"ח. סך הפסדיה של התובעת, על פי הראיות שצרפה הם: 5,680.57 ש"ח. הנזק הלא ממוני יועמד על 1,000 ש"ח. לאור האמור, הנתבעת תשלם לתובעת, בתוך 30 יום, פיצוי בסך 3,340 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ובצירוף הוצאות בסך של 500 ש"ח. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לטענתם, בלית ברירה היות והוזמן מלון וכן כרטיסים להופעות בחו"ל, נאלצו התובעים לרכוש שני כרטיסי טיסה בחברת התעופה אייר פרנס לאתונה דרך פריז, בסך 465 דולר וכן שני כרטיסי חזור מאתונה לתל אביב בתאריך 23.11.21 בעלות של 530 ₪.
לטענת הנתבעת, האחריות מוטלת על כתפי חברת התעופה, מאחר שלכאורה עובד של חברת התעופה לא הבדיל בין הזמנה קיימת בפועל לבין הזמנות שבוטלו.
במסגרת אחת הפניות של הנתבעת לישראייר נאמר כדלקמן: " "שלום נא לבדוק מה קרה עם הכרטיס 8184896265231 + 8184896265232 לא מצליחים לאתר מה קרה עם הכרטיס הלקוח טוען שבשדה התעופה שברשותך לא קיים ושההזמנה שלך בוטל האם אפשר לאתר המקרה ולדעת מה קרה בדיוק תודה". בדוא"ל אחר כתבה הנתבעת לישראייר כי מקור הטעות נעוץ בישראייר שכן לתובעים היו שני כרטיסים בתוקף ושהוזמנו באמצעות מערכת וורלדספאן.
...
לסיכום, סבורני שמכל המקובץ הסתבר, כי מקור הטעות נעוצה בחברת ישראייר אשר נציגיה כפי הנראה לא הבחינו בכך שהזמנה אחת בוטלה ובמקומה בוצעה הזמנה חדשה.
" מכל המקובץ האחריות לתקרית רובצת על ישראייר.
התוצאה היא שישראייר תשלם לתובעים סך של 3,005 ₪ וכן 200 ₪ הוצאות משפט.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בתאריך 14.4.2022 ביקשה התובעת לשנות את מסלול הטיסה ולטוס מבוגוטה שבקולומביה לתאילנד, בטיסה שנועדה לתאריך 27.4.2022.
הנתבע 2 הבטיח לפנות לחברת התעופה לצורך פיצוי, אך עד למועד הגשת התביעה לא היתקבל פיצוי, חרף פניות חוזרות ונישנות.
דיון והכרעה השאלה העיקרית בה יש להכריע בהליך זה הנה האם הנתבע 2 העביר לתובעת ולאימה מידע נכון ומלא, ולאחר מכן חברת התעופה שינתה את תנאי הטיסה, או שהנתבע 2 העביר לתובעת ולאימה מידע לא נכון, או למצער לא מלא, באופן שהטעה אותה וגרם לה לקבל החלטה שגויה שנזקה בצדה.
לעניין אחריות הנתבעת 1, היות שבכל כרטיסי הטיסה ובמסמכים נוספים נכתב שמה של הנתבעת 1, ולא הוכח כי הובהר לתובעת ולאימה שהשרות ניתן להן ע"י הנתבע 2 כנותן שירות עצמאי, הרי שהנתבעת 1 התחייבה חוזית כלפי התובעת להעניק לה את שירותי סוכנות הנסיעות, והיא אחראית על טיבו של שירות זה. לפיכך אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת סכומים כדלקמן: פיצוי בסך 3,987 ₪.
...
לעניין גובה הפיצוי המגיע לתובעת, אני סבור שאין מקום לפסוק פיצוי בגין עלות הלינה והנסיעה במינכן, שכן גם אם התובעת הייתה מגיעה לתאילנד יום קודם, היא הייתה צריכה לשאת שם בעלויות לינה ותחבורה.
כמו כן, אני סבור כי התובעת איננה זכאית לפיצוי בגין כרטיס הטיסה שהומר, שכן אני מקבל לעניין זה את טענת הנתבע 2 לפיה, כדי לממש את הכרטיס, היה על התובעת לשוב לדרום אמריקה, דבר שאיננו מסתבר לאור רצונה להקדים ולעזוב את היבשת.
לעניין אחריות הנתבעת 1, היות שבכל כרטיסי הטיסה ובמסמכים נוספים נכתב שמה של הנתבעת 1, ולא הוכח כי הובהר לתובעת ולאמה שהשירות ניתן להן ע"י הנתבע 2 כנותן שירות עצמאי, הרי שהנתבעת 1 התחייבה חוזית כלפי התובעת להעניק לה את שירותי סוכנות הנסיעות, והיא אחראית על טיבו של שירות זה. לפיכך אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת סכומים כדלקמן: פיצוי בסך 3,987 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2024 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רקע ועובדות שאינן שנויות במחלוקת ביום 30.6.22 הזמינו התובעים מאת הנתבעת, באמצעות אתר האנטרנט, ארבעה כרטיסי טיסה לקפריסין התורכית לתאריכים 28.8.22 – 1.2.22 עבור זוג הורים ושתי ילדות.
אשת הקשר מטעם התובעים, חברתם נדין, ביקשה לתקן את הטעות ובמענה הוסבר לה שהדבר אינו אפשרי מאחר שיידרש שינוי בטיסת החזור שהיא מלאה ולא ניתן יהיה לרכוש להן טיסה חזור במועד המבוקש.
במצב דברים בו התובע ואחת הבנות נותרו על הטיסה ובחרו שלא לטוס מטעמים הנוגעים לחששות התובעת והבת השנייה, על אף שהייתה להם אפשרות לטוס או למצער להחליף בין התובע והתובעת על מנת שזו תטוס עם אחת הבנות, ובהנתן כי המדובר בטיסה קצרה בחברת יתר החברים שעימם נסעו – אני סבורה כי אין להטיל על הנתבעת את החובה לפצות את התובעים בגין העלויות שנשאו עקב ויתורם על טיסת החזור.
נוכח הדברים האמורים דין ההודעה לצד שלישי כנגד מר מנשה יהודה להדחות בהעדר ראיות מעבר לעדותו של נציג הנתבעת שהיא עדות יחידה של בעל דין, אשר היה בהן כדי ללמד כי מנשה יהודה הוא אכן הנציג של חברת התעופה או כי הוא נושא באחריות אישית כלשהיא כלפיה.
...
לאחר ששמעתי את גרסאות הצדדים, עולה בבירור כי שורש הבעיה שהתעוררה בטיסות התובעים הוא הטעות של הנתבעת בביצוע ההזמנה הראשונית והיא שהובילה לאחר מכן לרצף התקלות שבסופן התובעים רכשו כרטיסי טיסה נוספים להלוך, נגרעו מהטיסה חזור והוציאו הוצאות כספיות עקב כך. הנתבעת אשר טענה כי התובעים הסכימו להזמנת שתי טיסות נפרדות לא הביאה כל ראיה המעידה כי כוונת התובעים הייתה להזמין טיסה נפרדת לשניים מהם ולשניים האחרים טיסה אחרת או כי הסכימו לביצוע ההזמנה בדרך זו. נהפוך הוא, אין חולק כי התובעים ביצעו הזמנה אחת, לאותן טיסות, וגרסת שני הצדדים היא כי הכוונה הייתה לטוס כל המשפחה יחד וביחד עם חבריהם.
נוכח הדברים האמורים דין ההודעה לצד שלישי כנגד מר מנשה יהודה להידחות בהיעדר ראיות מעבר לעדותו של נציג הנתבעת שהיא עדות יחידה של בעל דין, אשר היה בהן כדי ללמד כי מנשה יהודה הוא אכן הנציג של חברת התעופה או כי הוא נושא באחריות אישית כלשהי כלפיה.
סוף דבר תביעת התובעים מתקבלת באופן חלקי ולפיכך אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים בסך של 7,183 ₪ וכן אגרת בית משפט בסך 220 ש"ח. הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק דין זה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
ההודעה לצד שלישי כנגדה מר מנשה יהודה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו