מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אחריות חברה בגין עבירה ע"י רכב

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 3.6.2019 הגיעו המערער והאחים למקום ביצוע העבירה באמצעות רכב.
בעקבות דיווח מחברת "איתוראן", הגיעו שוטרים למקום והבחינו ברכב.
המערער לקח אחריות על ביצוע העבירה, אך הכחיש חלק מנסיבותיה.
...
שירות המבחן המליץ לבטל את הרשעת המערער ולהטיל עליו 200 שעות של"צ. דיון דין הערעור להידחות.
אשר-על כן, הערעור נדחה.

בהליך בקשה לביטול איסור שימוש ברכב (בא"ש) שהוגש בשנת 2017 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

ביום 14.12.17 בעקבות שימוע בדבר איסור מינהלי על שימוש ברכב, החליט קצין המישטרה על השבתה מנהלית של רכב המבקשת, משאית "מרצדס", מ.ר. 32-435-11, למשך 30 יום בגין עבירה לכאורה של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם בנגוד לס' 10(א) ולסעיף 38(1) לפקודת התעבורה[נוסח חדש] וללא תעודת ביטוח תקפה, בנגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי[נוסח חדש] תש"ל-1970.
שהותו של הבעלים בחו"ל אינה פותרת את הבעלים מאחריות על העבירות המבוצעות ברכב ע"י אחר.
זאת דוקא בשל הזיקה בין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב, שהוא עובד החברה ואחיו של מנהלה, שבתוקף תפקידו זה היה צריך להיות מוזהר גם הוא ע"י המבקשת לבל יבצע עבודות ברכב.
...
לסיכום, הבקשה נדחית.
סבורני כי הפגיעה במבקשת בהקשר זה, המוגבלת בתקופה תחומה וקצובה למשך- 30 יום, הינה מידתית וסבירה ביחס לחומרת העבירה ונסיבותיה כפי שעולות מחומר החקירה.
לאור האמור לעיל, מצאתי את החלטת הקצין סבירה, ואני דוחה את הבקשה.

בהליך חנייה (ח"נ) שהוגש בשנת 2022 בעניינים מקומיים תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

משכך לדידה יש להחיל עליה את הזיקה לרכב באמצעותו בוצעה העבירה נוכח היותה הבעלים הרשום, ולהרשיעה גם מאחר ולא נקטה בהתאם לפרוצדורה הקבועה בסעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב -1982 ( להלן: "החסד"פ"), וזאת חרף העובדה שמדובר בחברה.
בסעיף 27ב לפקודת התעבורה הקובע את חזקת "אחריות בעל הרכב" נקבע, כי לצורך הפרכת החזקה נידרש בעל הרכב להוכיח: " מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב או הוכח שהרכב נילקח ממנו בלי ידיעתו או בלי הסכמתו". מדובר בחזקה מוגברת והיא מתקיימת גם אם הוכח פוזיטיבית, כי בעליו של הרכב לא נהג ברכב בעת ביצוע עבירות התעבורה ואדם אחר שזהותו אינה ידועה, הוא שנהג (ראו בעיניין זה, רע"פ 9/11 צמח נ' מדינת ישראל, (פורסם בנבו ביום 11.4.11), וכן ע"פ 1160/99 הכהן נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2), בעמ' 205).
...
בע"פ 1964/91 דוד בן דוד נ' מדינת ישראל, פ''ד מו(3) 70 נקבע, שהנטל להפריך את החזקה הינו בהבאת ראיות "המוכיחות היפוכה של ההנחה, אף אם אין בהן משום שלילת כל ספק סביר, אלא רק הוכחה במידה של מאזן ההסתברות". סבורני כי הנאשמת עמדה בנטל "אזרחי" זה הנדרש ממנה.
ביחס לכך אוסיף, כי טיעוני ב"כ המאשימה לפיהם העד לא זכר בעדותו פרט כגון היכן התגורר באותה עת, כמו גם התצהירים שנחתמו באופן מעורר תהייה, אינם מטים את הכף, ונחזים בעיניי כהיאחזות בקרנות המזבח ולכן אני קובעת שהנאשמת עמדה בנטל להפריך את החזקה העולה מסעיף 27ב לפקודה.
מאחר והנאשם עמד בהוכחת הספק הסביר ביחס לביצוע העבירה ועמד בנטל הפרכת חזקת אחריות בעל הרכב, החלטתי כאמור לזכותו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בשורת פסקי דין הביעו בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי עמדתם לפיה יש צורך להחמיר את הענישה בגין עבירות אלימות על-רקע שימוש בדרך או 'זעם נהגים' וכי שומה על בית המשפט לתת תרומתו למאבק בתופעה חמורה זו (למשל: ע"פ 6755/09 אלמוג נ' מד"י (16.11.09); עפ"ג (מרכז) 33047-04-14 נחום נ' מד"י (8.7.14).
עוצר לו המתלונן באור אדום ולפתע ניגש אליו המערער, יורד מהקטנוע, מוריד את הקסדה, מנפץ באמצעותה את החלון, גורם לנזק לרכב וגם לפציעתו של המתלונן.
עולה מן התסקירים כי מדובר באדם נורמאטיבי לחלוטין, איש מישפחה, בעל תפקיד אחראי בחברת הייטק מובילה, והארוע זר לו. בתחילת הדרך הנאשם גילה קושי בקשר עם שירות המבחן, אך לאחר מכן נרתם לתכנית הטיפולית ואף השכיל להסתייע בה ולהפיק תועלת לתחומי חייו השונים, בהם נידרשת היתמודדות רגשית.
...
לפיכך, אני דוחה את הבקשה להימנע מהרשעה.
סוף דבר משיקולי שיקומו של הנאשם, יחרוג העונש לקולא מן המתחם ההולם, אך זאת במידה המתיישבת עם מכלול שיקולי הענישה.
אני גוזרת את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, והתנאי הוא שלא יבצע עבירות לפי סעיף 333 או 334 לחוק העונשין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בעקבות חשד לפיו הנאשם מבצע עבירה באמצעות רכבו, החלו השוטרים דוד טליאז ודרור יהודאי (להלן: "שני השוטרים") בנסיעה אחריו עם ניידת.
הנאשם מילא אחר התנאים הכספיים והרכב הושב לו, אך ביום 6.10.19, בנגוד להחלטת בית המשפט, מכר הנאשם את רכבו לחברת אופרייט ליס בע"מ. במסגרת הסדר הטיעון הוסכם, כי המאשימה תעתור לעונש ראוי של 30 חודשי מאסר, מאסר על תנאי וקנס.
חרף חומרת העבירות, אך לאור הנסיבות שפורטו לעיל, קבלת האחריות, היותו של הנאשם מפרנס יחיד, והחשש שלמאסר בפועל יהיו השלכות קשות ופוגעות מאוד בו ובמשפחתו, הומלץ להמנע מהשתת מאסר בפועל, ולהסתפק במאסר לנשיאה בעבודות שירות.
...
מכלול הפסיקה שנסקרה לעיל משקף קשת מקרים רלבנטיים, כאשר לאחר ביצוע הבחנות מתבקשות, ובהתחשב בעבירות הנוספות שביצע הנאשם כמתואר באישום השני, אני מקבלת את עתירת המאשימה וקובעת מתחם עונש הולם שנע בין 24- 48 חודשי מאסר בגין כל המסכת המתוארת בכתב-האישום.
חרף האמור, החלטתי ללכת כברת דרך נוספת לקראת הנאשם, בשל השיהוי בהגשת כתב-האישום, אשר מהווה את אחד הגורמים לכך שבינתיים חלפו למעלה משלוש שנים מאז ביצוע העבירות, העובדה שהנאשם נשא במאסר בפועל לפני שנים רבות – בשנת 2006, וכן לאור התרשמות שירות המבחן.
לאור כל האמור לעיל, אני גוזרת את דינו של הנאשם כדלקמן: מאסר בפועל בן 24 חודשים בניכוי ימי מעצרו 3.9.19- 5.9.19; 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור בתוך 3 שנים מיום שחרורו עבירות בהן הורשע; פסילה בפועל מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה למשך 24 חודשים מיום שחרורו ממאסר; על-מנת לאפשר מיון מוקדם, הנאשם יתייצב לנשיאת מאסרו בבית סוהר הדרים, או על פי החלטת שב"ס, ביום 5.2.23 עד השעה 10:00, כשברשותו תעודת זהות/דרכון וגזר-דין זה. על ב"כ הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם: מרים חייאיב רכזת מיון מוקדם – 074-7831077, מירב אבוחצירה רשמת מאסרים נדחים – 074-7831078.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו